5.1 Test

Denne delen av bloggen vil inneholde resultatene fra vår test av Adobe XD prototypen av oss og tre prototype-testere av ulike bakgrunner.

Da vi hadde ferdigstilt prototypen begynte vi å planlegge hvordan testen skulle foregå. Så vi ville først finne de essensielle temaene som prototypen peker på og observere testernes reaksjoner.

Målet vårt med prototype-testingen er hovedsakelig å få ett innblikk i hvordan andre oppfatter ideen vår samtidig som vi får viktig feedback angående hva som var bra og ikke minst hva vi kunne gjort bedre.
Vi tror at selve designet og måten navigasjonen er satt opp på er enkelt nok slik at brukerne kommer i gang med utforskingen med en eneste gang.

For lærerne sin del tror vi de kommer til å oppfatte dette som en god idé, men samtidig ha spørsmål og forslag siden de allerede er godt kjent med hva skolene bruker fra før og hvordan systemene som allerede er implementert fungerer.

For eleven sin del tror vi det de vil behøve litt ekstra tid på å utforske prototypen for å forstå hva den kan gjøre og hva de kan bruke den til istedenfor det de gjør i dag. Vi kommer til å forklare mer til eleven enn vi gjør til lærerne før de setter i gang, så fort de har gjort sitt førsteinntrykk av prototypen. Vi tror at enkelte funksjoner som tilgang til bøker og muligheten til å prate med lærerne sine vil stå frem som gode, positive ting – alt samlet på ett sted.

De funksjonene som vi hadde lagt hovedvekt på i prototypen vår var disse:

   • Tilgang til bøker hvor som helst uten ekstra vekt
   • Oppfølging av klassekamerater, eventuelt lærer om h*n er syk gjennom chat. Kan spørre medelever og lærer hva som ble sagt, dette oppfordrer til lite mobbing grunnet at lærer ser alt som blir skrevet
   • Oversikt over timeplan og lekser

Da vi planla og brainstormet fremgangs-metoden videre fant vi ut at vi skal gi brukerne frihet til å gi feedback og observere om de finner fram i appen uten spesielle instrukser for å sjekke hvor brukervennlig prototypen er for brukerne. Så vi utnyttet “show dont tell”-metoden til det ytterste.
Etter førsteinntrykket har satt inn hos brukeren forklarte vi litt mer med hva vi hadde lagt hovedvekt på – bøker – timeplan – chat og innlevering – kontaktinfo – oppfølging.

Mockup’en, gir prototype-testerne tilgang til timeplan, bøker, kommunikasjon med lærere og elever i tillegg til muligheten for å se frist for oppgavenes innleveringsdato, og når elevene har levert oppgaven. Lærerne vil ha samme tilgang, men vil kunne se hvilke elever som har levert oppgavene, og holde en direkte linje med klassen via samtale-funksjonen dersom de ønsker det. Dette ser vi på som en kjekk funksjon de kan ta med seg på for eksempel foreldremøte for å vise fremgang og hvordan elevene kommuniserer.
Det er også en samtale funksjon for lærerne seg imellom, slik at dem kan spørre om hjelp fra medarbeidere, eventuelt snakke seg imellom om skolerelaterte temaer.

Deretter kom vi med oppfølgingsspørsmål og oppgaver til våre testere.
Vi ba de navigere seg fram til de forskjellige funksjonene og spurte om tanker underveis, det første som poppet opp i hodet deres når de så de ulike delene av prototypen.

Til barnet fokuserte vi på elev delen av prosjektet, hva han syntes om å ha timeplanen på iPaden eller PCen sin framfor på papir hjemme, om det var en bra ting at han kunne sende meldinger til læreren sin om han hadde noen spørsmål og muligheten til å slippe å ha med bøker på skolen, men heller ha alt samlet på ett sted.

De voksne fikk i oppgave å utforske begge sider, men primært lærer delen.
Oversikt over oppgaver, kontakt-info og kommunikasjon mellom lærere og elev var hovedfokuset vårt dog vi lot de få litt mer frie tøyler slik at de kunne fortelle hva de hadde på hjertet mens de navigerte rundt i prototypen uten for mye kontroll.

Oppgavene vi ga til prototype-testerne var varierte ut ifra hvilken personas man brukte i appen. For barnet ønsket vi at de skulle finne frem til de digitale lærebøkene.

Vi ga først en XD-mockup til et barn (Adrian) med foreldre til stede, der han fikk tilgang til elev-siden av appen. Han er en flott kandidat fordi han går på barneskolen og er i brukergruppen vår. Nedenfor ser vi reaksjonene hans underveis:

Adrian – 11 år – skoleelev

«Da kan jeg ha timeplanen på iPaden istedenfor kjøleskapet, den detter jo ned hele tida» «Så om jeg glemmer matteboka kan jeg se den her?»

Irene (Stemor) spør:
Virker det smart å kunne spørre læreren din om hjelp med leksene når du kommer hjem da?
«Ja det hadde vært greit å kunne gjort det noen ganger, ellers spør jeg bare Pappa når han kommer hjem»

Deretter samlet vi opp hva Adrian synes var positivt og spurte Gunn Merete som kunne teste lærer-delen. Hun har jobbet mye med barn på barneskolen og er integrert i datasystemene skolene bruker i dag, så hun har mye innsikt i hva som kan hjelpe skolehverdagen fra lærernes perspektiv. Vi har inkludert hennes skriftlige tilbakemelding på prototypen under:

Gunn Merete – 26 år – barnevernspedagog\lærerassistent på barneskole

«Skjønte oppsettet, og virka oversiktlig. Kult at lærere kan kommunisere direkte med elevene også. Virker absolutt som en god idè!»

«Nå er det ingenting som er sikkert, Office og Visma feks finnes ikke sikkert (på nett) at all, sånn med tanke på taushetsplikt osv. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det?»

«Og apropos lærebøker, mange lærebøker har jo blitt digitalisert, det som òg hadde vært tøft, er jo direkte linker til lærebøkene – men hvilke bøker som brukes er jo forskjellig fra skole til skole da, men kanskje en funksjon hvor man kan legge inn URL elns»

«Her tester Gunn Merete appen vår, hun filmet underveis

Siste tester av prototypen er læreren Simen, han har jobbet i 2 år og ble ferdig utdannet rett før det. Han er oppdatert på dagens apper og hvordan barnas skolehverdag ser ut.

Simen – 26 år – Barneskolelærer

«Bra interface, lett for både store og små. Fine farger.»

«Ser bra ut altså. Bare tenkte litt på det med arbeid, kan være vanskelig å få det til å snakke med google classroom + systemer som brukes til vurdering og arbeid, men det virket veldig kjekt med timeplan, bøker osv.»

«Jeg tenkte også litt på hvor relevant det er å ha helg på timeplanen, det vil ikke stå noe skolerelevant der. Ukenummer er gucci så lenge en kan repetere den og den henter inn feriedager/uker fra skolekalenderen selv»

Så med disse tilbakemeldingene takket vi testdeltagerne for tiden og samlet sammen det de mente var forbedringspotensialet:

   • Urelevant å ha med helg-delen på timeplanen
   • Arbeidsdelen må kunne samarbeide med andre plattformer som Google Classroom o.l.
   • Sikkerheten innad i appen
   • Foreløpig ingen funksjon der lærere kan legge inn ulike pensumbøker
   • Barn spør ofte foreldre om hjelp i stedet for lærere når de er hjemme

Vi fikk både positive tilbakemelding fra brukerne så vel som forbedringspotensialet. Brukerne så nytteverdien i appen, og likte hvordan vi hadde designet layouten. Dette var fint for oss å høre, siden brukerne ser bare hvordan de kan bruke dette effektivt i hverdagen sin. 
Lærerne hadde spesielt god feedback siden de allerede er knyttet til andre systemer og dette hjalp oss veldig med tanke på veien videre mot konklusjonen. Det ble nevnt av begge lærerne at det var oversiktlig som var akkurat det vi gikk for, og for oss er dette meget positivt. Og ha ett godt navigasjonssystem men samtidig gjøre det så pent og pyntelig at det er noe av det første testerne nevnte gjør oss veldig glade da vi føler vi traff blink med design og layout.

Konklusjon

Vi ville gjerne fått flere brukere til å teste prototypen for å få mer nyansert tilbakemelding, men for denne gangen er det disse vi rakk å få tak i. I tillegg har en av testerne her nevnt en tjeneste fra Google som ligner på appen vi har utviklet. Det visste ikke vi om, og dette legger grunnlaget for mulig samarbeid med et stort selskap for oss? Brukerne var positive til å bruke appen vår, og de nevnte få funksjoner som kunne forbedres. Barnet hadde positive reaksjoner og det samme gjaldt lærerne, så vi hadde ønsket å kunne utvikle prototypen videre. Problemstillingen vår traff spikeren på hodet med andre ord, for alle så på dette som et nyttig tilskudd i skolehverdagen. Om vi skulle fortsette utviklingen av prototypen nå hadde vi hoppet tilbake på “ideate” for å få flere idéer og eventuelt litt mer utfyllende definisjon av problemstillingen vår.