Reflection time

Så nå har vi kommet med mange idéer som kan bli fine prototyper.

Vi har landet på en app for barneskole-elever og tilsvarende lærere som kan kommunisere med hverandre og hjelpe elever som vil ha og oppfølging. Vi var noen runder frem og tilbake på om vi kunne bruke prototype for barn, siden vi var i kontakt med skoler som sa at de trenger minst 1-2 måned forberedelse for å få et møte med de idet hele tatt. Så vi ble litt nølende til å holde fast på problemstillingen om å ha barn – digitale verktøy – app – testing siden vi heller ikke kjenner noen barn her til å filme videoprototype eller teste.

Vi fant en løsning til slutt på videoprototypen ved å bruke stock-videoer til å vise hvordan appen forbedrer skolehverdagen, og sende prototypen til barn som vi kjenner langt unna via Adobe XD. Vi har lært at om man skal lage produkt for barn trenger man ikke bare barns tillatelse, men også foreldre og det er mye mer logistiske problemer som må tas hensyn til i motsetning til å ha medstudenter som brukergruppe.

Så etter hvert som vi begynte på prototypen i XD fikk vi flere idéer til hvilke funksjoner som kan være med, men ville begrense det for å gjøre appen mer brukervennlig og så lite knotete som mulig. Ved å ha innlogging for lærere og elever bidrar man til å styrke sikkerheten i appen.

(2008). Hentet fra https://www.flickr.com/photos/lupuca/8720604364

Det som har vært mest verdifullt er at vi har funnet ut hvordan man samler informasjon i Design Thinking -prosessen og bruker dataene videre i produktutviklings-fasen. Vi har tatt resultatene fra literature review- ekspertintervjuet – cultural probe – affinity diagram-prosessen – brainstorming og personas/storyboard til prototyping og samlet det positive og negative i betraktning når vi skulpter vår prototype til testing. Testresultatene er vi åpne for at kan være varierende, og kan gi oss en pekepinn på hva brukerne trenger og ønsker seg fra oss designere.

(((((Hva har vi lært – utfordringer – cycles of reflection into finalizing the prototype)))))))