Om Temaet Vårt

Hei!

Vi er en gjeng studenter som går DMOD første året på bachelorstudiet.

Vi har valgt utdanning som overordnet tema i «information flow», det vil si informasjonsflyten innenfor utdanning. Vi ønsker etter hvert å spisse oss inn på mindre temaer innenfor dette.

Aller først starter vi i barneskolen, der brukes ikke digitale medier så ofte som i hjemmet. Hvorfor?

Hvordan kan skolesystemet forbedre klasseromsopplevelsen når barn allerede har god kontroll på digitale verktøy? Kan dette være springbrettet til sitt eget læringsutbytte og forhåpentligvis glede på skolen for alle?