5.1 Test

Denne delen av bloggen vil inneholde resultatene fra vår test av Adobe XD prototypen av oss og tre prototype-testere av ulike bakgrunner.

Da vi hadde ferdigstilt prototypen begynte vi å planlegge hvordan testen skulle foregå. Så vi ville først finne de essensielle temaene som prototypen peker på og observere testernes reaksjoner.

Målet vårt med prototype-testingen er hovedsakelig å få ett innblikk i hvordan andre oppfatter ideen vår samtidig som vi får viktig feedback angående hva som var bra og ikke minst hva vi kunne gjort bedre.
Vi tror at selve designet og måten navigasjonen er satt opp på er enkelt nok slik at brukerne kommer i gang med utforskingen med en eneste gang.

For lærerne sin del tror vi de kommer til å oppfatte dette som en god idé, men samtidig ha spørsmål og forslag siden de allerede er godt kjent med hva skolene bruker fra før og hvordan systemene som allerede er implementert fungerer.

For eleven sin del tror vi det de vil behøve litt ekstra tid på å utforske prototypen for å forstå hva den kan gjøre og hva de kan bruke den til istedenfor det de gjør i dag. Vi kommer til å forklare mer til eleven enn vi gjør til lærerne før de setter i gang, så fort de har gjort sitt førsteinntrykk av prototypen. Vi tror at enkelte funksjoner som tilgang til bøker og muligheten til å prate med lærerne sine vil stå frem som gode, positive ting – alt samlet på ett sted.

De funksjonene som vi hadde lagt hovedvekt på i prototypen vår var disse:

   • Tilgang til bøker hvor som helst uten ekstra vekt
   • Oppfølging av klassekamerater, eventuelt lærer om h*n er syk gjennom chat. Kan spørre medelever og lærer hva som ble sagt, dette oppfordrer til lite mobbing grunnet at lærer ser alt som blir skrevet
   • Oversikt over timeplan og lekser

Da vi planla og brainstormet fremgangs-metoden videre fant vi ut at vi skal gi brukerne frihet til å gi feedback og observere om de finner fram i appen uten spesielle instrukser for å sjekke hvor brukervennlig prototypen er for brukerne. Så vi utnyttet “show dont tell”-metoden til det ytterste.
Etter førsteinntrykket har satt inn hos brukeren forklarte vi litt mer med hva vi hadde lagt hovedvekt på – bøker – timeplan – chat og innlevering – kontaktinfo – oppfølging.

Mockup’en, gir prototype-testerne tilgang til timeplan, bøker, kommunikasjon med lærere og elever i tillegg til muligheten for å se frist for oppgavenes innleveringsdato, og når elevene har levert oppgaven. Lærerne vil ha samme tilgang, men vil kunne se hvilke elever som har levert oppgavene, og holde en direkte linje med klassen via samtale-funksjonen dersom de ønsker det. Dette ser vi på som en kjekk funksjon de kan ta med seg på for eksempel foreldremøte for å vise fremgang og hvordan elevene kommuniserer.
Det er også en samtale funksjon for lærerne seg imellom, slik at dem kan spørre om hjelp fra medarbeidere, eventuelt snakke seg imellom om skolerelaterte temaer.

Deretter kom vi med oppfølgingsspørsmål og oppgaver til våre testere.
Vi ba de navigere seg fram til de forskjellige funksjonene og spurte om tanker underveis, det første som poppet opp i hodet deres når de så de ulike delene av prototypen.

Til barnet fokuserte vi på elev delen av prosjektet, hva han syntes om å ha timeplanen på iPaden eller PCen sin framfor på papir hjemme, om det var en bra ting at han kunne sende meldinger til læreren sin om han hadde noen spørsmål og muligheten til å slippe å ha med bøker på skolen, men heller ha alt samlet på ett sted.

De voksne fikk i oppgave å utforske begge sider, men primært lærer delen.
Oversikt over oppgaver, kontakt-info og kommunikasjon mellom lærere og elev var hovedfokuset vårt dog vi lot de få litt mer frie tøyler slik at de kunne fortelle hva de hadde på hjertet mens de navigerte rundt i prototypen uten for mye kontroll.

Oppgavene vi ga til prototype-testerne var varierte ut ifra hvilken personas man brukte i appen. For barnet ønsket vi at de skulle finne frem til de digitale lærebøkene.

Vi ga først en XD-mockup til et barn (Adrian) med foreldre til stede, der han fikk tilgang til elev-siden av appen. Han er en flott kandidat fordi han går på barneskolen og er i brukergruppen vår. Nedenfor ser vi reaksjonene hans underveis:

Adrian – 11 år – skoleelev

«Da kan jeg ha timeplanen på iPaden istedenfor kjøleskapet, den detter jo ned hele tida» «Så om jeg glemmer matteboka kan jeg se den her?»

Irene (Stemor) spør:
Virker det smart å kunne spørre læreren din om hjelp med leksene når du kommer hjem da?
«Ja det hadde vært greit å kunne gjort det noen ganger, ellers spør jeg bare Pappa når han kommer hjem»

Deretter samlet vi opp hva Adrian synes var positivt og spurte Gunn Merete som kunne teste lærer-delen. Hun har jobbet mye med barn på barneskolen og er integrert i datasystemene skolene bruker i dag, så hun har mye innsikt i hva som kan hjelpe skolehverdagen fra lærernes perspektiv. Vi har inkludert hennes skriftlige tilbakemelding på prototypen under:

Gunn Merete – 26 år – barnevernspedagog\lærerassistent på barneskole

«Skjønte oppsettet, og virka oversiktlig. Kult at lærere kan kommunisere direkte med elevene også. Virker absolutt som en god idè!»

«Nå er det ingenting som er sikkert, Office og Visma feks finnes ikke sikkert (på nett) at all, sånn med tanke på taushetsplikt osv. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det?»

«Og apropos lærebøker, mange lærebøker har jo blitt digitalisert, det som òg hadde vært tøft, er jo direkte linker til lærebøkene – men hvilke bøker som brukes er jo forskjellig fra skole til skole da, men kanskje en funksjon hvor man kan legge inn URL elns»

«Her tester Gunn Merete appen vår, hun filmet underveis

Siste tester av prototypen er læreren Simen, han har jobbet i 2 år og ble ferdig utdannet rett før det. Han er oppdatert på dagens apper og hvordan barnas skolehverdag ser ut.

Simen – 26 år – Barneskolelærer

«Bra interface, lett for både store og små. Fine farger.»

«Ser bra ut altså. Bare tenkte litt på det med arbeid, kan være vanskelig å få det til å snakke med google classroom + systemer som brukes til vurdering og arbeid, men det virket veldig kjekt med timeplan, bøker osv.»

«Jeg tenkte også litt på hvor relevant det er å ha helg på timeplanen, det vil ikke stå noe skolerelevant der. Ukenummer er gucci så lenge en kan repetere den og den henter inn feriedager/uker fra skolekalenderen selv»

Så med disse tilbakemeldingene takket vi testdeltagerne for tiden og samlet sammen det de mente var forbedringspotensialet:

   • Urelevant å ha med helg-delen på timeplanen
   • Arbeidsdelen må kunne samarbeide med andre plattformer som Google Classroom o.l.
   • Sikkerheten innad i appen
   • Foreløpig ingen funksjon der lærere kan legge inn ulike pensumbøker
   • Barn spør ofte foreldre om hjelp i stedet for lærere når de er hjemme

Vi fikk både positive tilbakemelding fra brukerne så vel som forbedringspotensialet. Brukerne så nytteverdien i appen, og likte hvordan vi hadde designet layouten. Dette var fint for oss å høre, siden brukerne ser bare hvordan de kan bruke dette effektivt i hverdagen sin. 
Lærerne hadde spesielt god feedback siden de allerede er knyttet til andre systemer og dette hjalp oss veldig med tanke på veien videre mot konklusjonen. Det ble nevnt av begge lærerne at det var oversiktlig som var akkurat det vi gikk for, og for oss er dette meget positivt. Og ha ett godt navigasjonssystem men samtidig gjøre det så pent og pyntelig at det er noe av det første testerne nevnte gjør oss veldig glade da vi føler vi traff blink med design og layout.

Konklusjon

Vi ville gjerne fått flere brukere til å teste prototypen for å få mer nyansert tilbakemelding, men for denne gangen er det disse vi rakk å få tak i. I tillegg har en av testerne her nevnt en tjeneste fra Google som ligner på appen vi har utviklet. Det visste ikke vi om, og dette legger grunnlaget for mulig samarbeid med et stort selskap for oss? Brukerne var positive til å bruke appen vår, og de nevnte få funksjoner som kunne forbedres. Barnet hadde positive reaksjoner og det samme gjaldt lærerne, så vi hadde ønsket å kunne utvikle prototypen videre. Problemstillingen vår traff spikeren på hodet med andre ord, for alle så på dette som et nyttig tilskudd i skolehverdagen. Om vi skulle fortsette utviklingen av prototypen nå hadde vi hoppet tilbake på “ideate” for å få flere idéer og eventuelt litt mer utfyllende definisjon av problemstillingen vår.  

4.1 – Prototype

Vår idé baserer seg på en applikasjon elever og lærere kan bruke for å ha mer oversikt over skoledagen. Den er ment som et hjelpemiddel slik at elevene har fundamental informasjon lett tilgjengelig samtidig som lærere kan ha lettere oversikt over enkle ting som oppgaver til kommunikasjon med foreldre og elever.

I selve appen vil elever ha tilgang til timeplan, bøker, kommunikasjon med  lærer og muligheten til å se frist for oppgavenes innleveringsdato, og når eleven har levert oppgaven. Lærerne vil ha samme tilgang men i tillegg vil de kunne se hvilke elever som har levert og holde en direkte linje med klassen via samtale-funksjonen. Dette ser vi på som en kjekk funksjon de kan ta med seg på for eksempel foreldremøte for å vise fremgang og hvordan elevene kommuniserer.

E-bøkene gjør det lett for elevene å kunne lære når det passer dem på fritiden, og virker som en overgang til å kunne tilegne seg digital kunnskap – som man gjør senere i hverdagen.

Elevene har timeplanen rett i appen og kan se hva som skjer framover i skolehverdagen. Timeplanen har også uketallene i tillegg til dag og måned der elevene og eventuelt foreldre har oversikt.

Appen er et verktøy for lærerne og elevene, og bygger en bro som gjør det enklere for de å kommunisere med hverandre. Mange barn kan være sky og ikke tør å spørre i timen foran resten av klassen eller direkte til læreren, og her får de en plattform der de kan spørre lærere i appen.


Vi gikk for et lyst og fargerikt design som fanger brukeren samtidig som det er behagelig for øynene. Det var viktig for oss at temaet ikke var for rotete og at det hadde ett enkelt brukergrensesnitt, derfor er menyene lagt under en egen funksjon for å ha mer plass til informasjonen brukeren har valgt å trykke seg inn på.

Adobe XD var et morsomt verktøy for oss å bruke i dette prosjektet, det var en lærerik måte på hvordan man kan starte et lignende prosjekt og se idéen vår komme til liv ut av ingenting. Vi startet med det mest fundamentale og deretter utvide det mer og mer til vi følte det representerte det vi ønsket å få til.

Link til vår Adobe XD prototype
Link til vår video-prototype


Som vi forklarte var vårt fokus på ett lyst og lett design viktig for oss noe vi føler gjenspeiler seg i alle funksjonene. Vi eksperimenterte med flere farger og mørkere toner før vi satte oss inn på det man kan se under. Vi føler oss komfortable med valget og vi tror brukerne også hadde gjort det.

Vår video-prototype kan også sees under her:

 

Refleksjonsnotat:

Når vi skulle starte med oppgave 4.1 «Prototype» støtte vi på vår største utfordring så langt i prosessen med designmetoder. Denne utfordringen var og er fortsatt å finne barn som er tilgjengelige for å teste appen i samtidig som de blir filmet.  Problemet her er at man må da ha tillatelse av barnets foresatte, i tillegg til at de foresatte vil være tilstede og se hva som blir gjort. Når foresatte ikke har interessen av og være tilstede, selv om barnet gjerne er veldig interessert i å prøve prototypen vår så kommer vi ingen vei.
Enda en problemstilling er at ingen av oss i gruppen har noen søsken i riktig aldersgruppe eller nære slektninger, og det gjør at oppgaven blir enda vanskeligere og løse.

Prototypen vi skulle lage, gikk forholdsvis greit for seg. En av oss tok på seg jobben, begynte med å designe og lage prototypen. Dette ble gjort med baktanke av hva det ferdige produktet skulle ha tilgjengeligheter for.
I løpet av designprosessen sendte vi prototypen ut til andre i familien og venner for å teste den. På denne måten ville vi slippe og ha noen bugs når vi eventuelt fikk fatt i barn som var i riktig brukergruppe.

Når vi startet prototypen var det bare en røff skisse, laget I paint. På denne skissen var vi interessert i og bruke type «Dark-Mode» som er ofte en utvidet tjeneste på de fleste nettsider og apps nå tildags. Grunnet det skal være lettere på øynene.  Dette fikk vi kritisk tilbakemelding på under veiledningen, og grunnet det endret vi fargevalgene i den senere prototypen.

 

 

I tillegg fjernet vi blant annet «Test mode» som skulle være en egen «Prøve sentral» hvor lærere kunne laste opp prøver og gi tilgang til elevene sine. Elevene ville da ha en enhet (som f.eks laptop) de ville fått låne fra skolen, som ble da låst til prøve-modusen i applikasjonen i det de gikk inn på «test mode».  Der ville de få tilgang til de andre funksjonene kun etter at prøven var gjennomført, eller tiden på prøven hadde gått ut. Prøvene ville da bli sendt videre til en skoledatabase slik at skolen kunne lagre karakterer og plassere dem på vitnemål i fremtiden.

Vi planla også at elevene hadde mulighet til å bruke godkjente nettsider med materiale som tilsvarte læremateriale for pensum. Dette ville da komme gjennom nettsider som var sett over av noen med god kunnskap for faget, og dersom nettsidene ble godkjent ville de komme inn i en egen del av appen hvor ekstra lesestoff var tilgjengelig. Stoffet ville ikke avvike fra bøkene, men ville ha en annen vinkling på samme stoff, slik at om man ikke forstod hva som stod i bøkene ville ha en alternativ vinkling som kanskje forklarte bedre.

 

 

 

 

3.2 Personas, Scenarios & Storyboards

PERSONA #1

SCENARIO #1

 • Setting: School.
 • Actors: A teacher and his students.
 • Goals or objectives: Use a digital tool (app\website) to test the students knowledge after class, do determine which student might need more attention at a later stage.

STORYBOARD #1

PERSONA #2

SCENARIO #2

 • Setting: Nancy’s bedroom
 • Actors: Nancy, fellow students inside the VR classroom and the teacher.
 • Goals or objectives: Use the virtual classroom system to check for teacher feedback aswell as sending her next assignment.

STORYBOARD #2

2. Define your research questions

 

 • Hvilke metoder har vi brukt og hvorfor? 

Vi valgte Affinity Diagram som vår metode denne gangen. Vi evaluerte hvilke metoder som ville gi oss det beste svaret i vår undersøkelse. Affinity Diagrammet var mest oversiktliggitt oss mulighet med å kartlegge over neste steg i prosessen. Vi føltes som det beste valget til å finne kontekst mellom våre samlede post-its. Digitale post-its naturligvis, for å spare på miljø. Fordi vi ønske å redde Amazonas like mye som nestemann. 

 • Hvordan brukte vi metodene som var valgt? 

Først skrev vi digitale post-it notes ved hjelp av en nettside, her skrev vi forskjellige utfordringer, fordeler, og potensielle løsninger. Dette ble gjort i omtrent i en halv time. Så gikk vi gjennom post-it’ene og plasserte de i grupper samt slo sammen de idéene som var like.

 • Resultatet av afinity”-diagrammet, empatikartet, eller innholdsanalysen 

Kartet ga oss en visuell representasjon av våre tanker rundt temaet vi hadde valgt.
Vi idémyldret og kom fram til at det er tre hovedgrupper i post-
it´ene som er underliggende “barn og digitale læringsplattformer”.

Første var utfordringer; mest knyttet til barns evne til å kunne bruke digitale verktøy på en god og effektiv måte, så vel som voksnes kompetansenivå til å lære bort til barna.

Alle utfordringene kom vi fram til ved hjelp av empati-fasen, for eksempel:

«Motorikken til elevene vil bli svekkes grunnet minsket bruk av blyant og papir» var et resultat fra vårt ekspert-intervju.

«Teaching would get poorer, and more miserable, and motor skills would not be developed properly, and some classes such as music, art and physical education cannot be properly learned over digital media.»
– Nikolina Petrović

 

Fortsett å lese «2. Define your research questions»

1.3 Cultural Probe

The goal of our cultural probes was to extract information from other students to get other perspectives and opinions related to our topic. We were not aware that we rather should’ve gone to a school and put our cultural probes into action there, we thought we only could give it to fellow students, so we were advised to mention this. The aim is to figure out if there is a demand for digital tools in everyday school life – more specifically in class. We want to explore if traditional classroom teaching if sufficient for the students to feel accomplished or get the feeling that they were taught something after each class. As well as following up on students that wants help.

We thought our probes could expand our mindset a little as our Literature Review and our Interview showed us that the general opinion are all over the place, people are divided on the issue that digital media and tools should be in the classroom every day but the concerns are rather similar.

We started with a simple and easy diary in a fabric bag with a question and another page set aside for the answer. The question was «What is my biggest concern if kids start using digital media in their class? The question is broad but at the same time simple. The goal was to get opinions we could compare to our research, the testers write their thoughts.

The second probe was an experiment using sponge dices and markers where students were asked to rank from 1 to 10 how often they feel the need to look up information during lectures. For fun a bonus was added where they could try use the soft sponge as an anti-stress tool and then write down their experience. The goal was to get an idea of how often a student would use Google or similar during class.

The third and final probe was two different cardboard boxes. One of them contained a question and three different answers with a checkbox, and each question was related to how the student used digital media outside and inside of school. The goal was to gather information in an engaging, fun and quick way as the user group only have to check the box they relate to.

 

Collage of probes: top left is probe 1, top right is probe 2 and bottom left is probe 3.

We collected the probes back, thanked the participants and read through what the students said. The main points were that they had high scores using google as a supplement when they do not understand the class, and that they were concerned about the internet not being safe enough and teachers not being competent in digital learning.

What was most insightful or inspirational?

We were excited about how the results from the probes looked like the students were relying on digital tools to get through school, and this opens doors for us to build something digitally. We were inspired to explore further if children could use apps in school since they use internet in school already –  we gathered this information  through the probes.

Probe 1 and 3 weren’t as relevant since the answers are from older students. One might argue that the answers we got from the students would be similar to younger children who are familiar with using the web to acquire desired knowledge.

What surprised you the most?
The rating the students gave, it showed us that our testers look up things during lectures more often than we anticipated. We were also surprised that no one put a rating under 7 out of 10.

Another surprising finding is that the users prioritized security online, which is contrasting to our assumption beforehand that students are more careless online than in real life. This sparked an idea that we need a safe platform for kids to be able to ask for help from teachers without risking getting bullied.

 

What probe results will help you with future designs?
Definitely the findings from probe 2, it’s such a fun concept and we will use this to target our current group to get more results to this particular project from the correct user group. The fact that students choose to use Google instead of asking the teacher is a challenge and a blessing in itself since it promotes self learning, but keeps them from facing conflicts or asking questions in class. Maybe we could make our own teacher being Google somehow? Or a chat? Furthermore, the probe gave us insight into what digital tools they use today, and gave us a few ideas on how we can develop them further. Maybe get children to use apps likewise as social media apps they use in their spare time?

Susanne asked us to mention that we misunderstood which groups we could use and that’s why some of the answers aren’t included though we are psyched to get some elementary school kids working on these. We struggled a bit with figuring out questions that could give us HOW-feedback, and promoting not just one sentence from the users.

The probes were designed like a journal and some games with boxes and sponges – we found all the materials at Makerspace and found inspiration as we rummaged through all the equipment there. When we got the materials we needed, we brainstormed a bit how the probes could feel playful. It was very fun to see the reactions to the probes when we handed them out and how they interpreted the questions we made.

1.2 Expert Interview

Intervjuet vårt ble holdt på engelsk, og her og ved Cultural Probe kommer vi til å skrive på engelsk med hensyn til internasjonale forhold.

1. Who was interviewed?
Nikolina Petrović – a teacher.

2. Where was the interview conducted?
In Halden.

3. How was the interview conducted?
By phone.

4. What was the theme (s) of the interview?

Digital media in schools, how they use it and predictions for the future.

5. Why was the theme (s) chosen?

This is what we were interested in after the literature review.

6. Questions

1. Whats your name?
2. How old are you?
3. Where are you from?
4. How long have you been a teacher?
5. Tell me quickly about yourself?
6. What are your thoughts about using only books and a blackboard to teach?
7. In which subjects do you think the kids will get most out of digital learning?
8. How do you imagine the future of learning will look?
9. Do you think your school should invest in more digital units for digital learning?
10. Would you tell someone to look something up in a book or on the internet, if you were unsure of the answer?
11. What do you think is important if you are to make a digital learning platform for kids?
12. How would you use digital media in your classroom?
13. Did you ever use digital media in your school for learning?
14. How did the children react, was it successful?
15. Have you taught the children about internet safety?
16. What is your biggest concern of using digital media in your classroom?
17. How do you suggest schools should approach this issue?
18. Do you think schools are moving in the right direction?
19. Why do you not support twitter and Instagram?

7. Transcription

 

1. Whats your name?

Nikolina Petrović

2. How old are you?

Twenty-four

3. Where are you from?

Serbia

4. How long have you been a teacher?

Two years

5. Tell me quickly about yourself?

I finished a five-year master’s degree as a teacher, at the teacher’s education faculty. Before I studied at the gymnasium and chose mathematical direction, instead of language. I was also replacing teachers as an assistant at one point. I have known of this type of job as a teacher since I was born since my mother is also a teacher. It has let me know more in advance of entering the occupation than if I were to not have known anything of it prior to studying it.

Currently I am educating children aged seven years, and I am appreciating the opportunity to do so.

6. What are your thoughts about using only books and a blackboard to teach?

I support that, the books are the source of knowledge. If you’re asking me blackboard is much better than a whiteboard, because writing with a chalk is better as its much softer, whilst a marker is more slippery on the surface.

7. In which subjects do you think the kids will get most out of digital learning?

Native Language, maths, science and nature, music.

8. How do you imagine the future of learning will look?

Kids will not improve, they will regress intellectually, and motor skills will deteriorate. They will improve their English and know more about technology than everyone else before them. Books will have more simple material in them which will be harder for the kids to learn from. Everything they will learn will be reduced because they’re regressing intellectually.

9. Do you think your school should invest in more digital units for digital learning?

Yes, I think so all through the entire country, but also elsewhere. The kids should have access to the digital learning platforms at home as well, so they can always have the ability to learn in their free time as well.

10. Would you tell someone to look something up in a book or on the internet, if you were unsure of the answer?

I’d tell them to look it up in a book, because the internet is full of misinformation. Wikipedia should be banned from learning, due to it not being a secure and reliable source. For videos I’d use the internet to find material.

11. What do you think is important if you are to make a digital learning platform for kids?

The teachers need to be educated in using the platform, which in my country requires English knowledge. It would be good to have instructions about the platforms the teacher can use, but the best solution would be to have one platform for every country that needs to be upgraded with the program of education. Digital platforms should be based on the law, for educational programs of every cycle in the school.

12. How would you use digital media in your classroom?

I would use it for introductory activities, in systematization. Also, to raise interest in the classroom for the new lessons. I would use it for video and music, maybe educational games. There is not a lot of educational games in Serbian, and the ones that are available are poorly developed.

13. Did you ever use digital media in your school for learning?

Yes, I did, I used YouTube and educational games in English (that I translated to the students in Serbian). I was using digital media for interactive teaching, where they get the info they need from the internet and from the “checked sites”, the sites where the info is verified by the teachers prior to the students going there themselves.

14. How did the children react, was it successful?

The kids liked it when the teaching was different from the usual type, they also liked when they explored by themselves. It was successful.

15. Have you taught the children about internet safety?

No, I have not cause I’m the one that’s controlling their web searches as for now. I also think that’s something they should learn when they reach the age of nine, or ten. Then I would do it cause that’s when they start to use their own computers.

16. What is your biggest concern of using digital media in your classroom?

I’m concerned the digital media will replace the books, which the ministry of education science and technological development is trying to implement in the educational system.

Teaching would get poorer, and more miserable, and motor skills would not be developed properly, and some classes such as music, art and physical education cannot be properly learned over digital media. Also, my biggest concern, is that the programs are not very well developed. So, then advertisements can pop out as for example inappropriate ads on YouTube.

17. How do you suggest schools should approach this issue?

Improve the program without any glitches, and digital medias shouldn’t push away the books.

18. Do you think schools are moving in the right direction?

Schools are not moving in the right direction; they are moving backwards. The schools are implementing new programs and are not educating teachers for it, and all the teachers get the blame for not teaching the kids properly.

How can the elementary schools use modern children (social) media usage to improve the everyday classroom experience?

I don’t support Twitter, and I wouldn’t use Instagram. I would make more like a blog, that will show children´s work, and their improvement throughout the years. But the internet is never secure.

19. Why do you not support twitter and Instagram?

There are different types of people on Instagram, pedophiles and such. Also, for the kids work to be shown, the child’s account would have to be public. Their location, how they look, so there is a big risk for pedophiles to find the children and contact them.

Facebook would be good, because you can choose the people who can read your page, and who you want to share it with. I’d probably have the children make a blog instead, if not I would have them write on paper. For example, have the children make a class newspaper every month.

 

8. Analysis and summary of findings with quotes

We wanted to get an idea of how the schools are using digital media today and if they think this is a good thing or a bad thing.

She thinks that the future of learning will make the kids better in terms of technology and language but that they will regress intellectually, because she predicts that the content in the books will be way to simple and make it harder for the children to understand. She also says that books are the way to go for looking up information because the Internet is free-for-all when it comes to publish information and therefore is not a reliable source.

After the literature review, our research showed that schools that are using digital media and modern technology doesn’t provide enough education for the teachers in charge of it, as Nikolina also describes this after we asked if the schools were moving in the right direction.

«Schools are not moving in the right direction, they are moving backwards. The schools are implementing new programs and are not educating teachers for it, and all the teachers get the blame for not teaching the kids properly.»