1.1 Exploration through Literature Search

Forberedelse 

Aller først starter vi å diskutere hva temaet vårt handler om.

Education” har vi valgt, og det innebærer alt vi gjør i høst. Vi er jo tross alt studenter nå. Vi diskuterer hva utdanning er og har vært fra vi var små til nå; hvilke fag har vi hatt utbytte av, hva kommer vi til å få bruk for videre i livet og er alt vi har lært til nå nyttig for ungdom i dag? Dessuten har vi fundert på hvilke karakterer fra VGS som har påvirket veien hit.  

Mange spørsmål dukker opp underveis;  

Why arent kids today as focused on education as before? 

How does verbal interactions between primary school children affect their personal development in social settings later in life? 

How can the elementary schools use the childrens social media usage to their academic advantage? 

How can online education help kids (primary school pupilsbecome more engage in eLearning? 

What is the reason why kids find education dry and dull, while social media and gaming more interesting and entertaining? 

  

Søk 

Vi må finne søkeord. Ord som kan hjelpe oss å finne relevante artikler til våre spørsmål. Vi prøver de første som slår oss når vi tenker på utdanning. Vi finner artikler fra i år og helt tilbake til 90-tallet. Lengre bak enn det tør vi ikke sjekke. Vi siler ut alt før 2015, det er interessant men ikke oppdatert nok. Vi prøver engelsk versjon og norsk versjon av spørsmålet vårt for å finne naturlige kandidater til rapporten.  

 

 

Utvelgelse 

Flere timer passerer, det er mange som er engasjerte i hvilket utbytte utdanning har for oss jo eldre vi blir.  Vi begynner å 

 

Evaluering