Designmetoder 2019

1.1 Exploration through Literature Search

Gruppen bestemte seg for å undersøke nærmere på hvordan inneklimaet påvirker studenter. Målet var å finne ut hva andre studenter mente om denne saken, og hvordan det påvirker hverdagen…

Les mer om oppgaven her.