1.3 Cultural Probes

Inspirasjonstavle

 

Describing your cultural probe package (involve pictures)

 

1. What was the goal of the probe? Who are the users?

Målet med denne pakken er å finne ut hvor bevisste studentene er på inneklimaet på skolen og hvordan det kan påvirke studiehverdagen. Vi har laget fire forskjellige oppgaver som studenten skal svare på. Den første oppgaven er et ark hvor det står skrevet om et klimaseminar for studenter. Det er et seminar du kan møte opp på for å bli klokere på for eksempel klimasøksmål mot staten, studie streik for klimaet, hvordan studentene kan grønne studiestedene siden og miljøkampanjer i Halden. Vi har brettet denne lappen i to og skrevet med grønn skrift utenpå «Vi var der, var du?» og to avkrysningsbokser hvor studenten skal krysse av på om vedkommende var der eller ikke. Målet med denne oppgaven var å få bedre oversikt over hvor mange som engasjerer seg for miljøet og hvem som er villig til å gjøre en forskjell.

Vår andre oppgave var et ark med bilde av en stor forelesningssal med masse mennesker. Oppgaven her er å spørre studentene om de vet konsekvensene av et forurenset inneklima, og hvordan det kan være med på å gjøre studiehverdagen mye vanskeligere. Målet med oppgaven er at studentene skal være med å vite hva de kan gjøre for å få lettere forelesninger med godt inneklima. De skal kjenne til konsekvensene dersom de ikke gjør det som skal til for å hjelpe til med klima.

Den tredje oppgaven vår er et kart over hele innsiden av skolen hvor studenten skal markere på hvor de ulike kildesortering stasjonene er plassert. Målet med dette er at studenten skal være med oppmerksom på hvor de ulike stasjonene er på skolen og blir flinkere til å kaste på riktig sted neste gang. Dette vil forbedre klimaet enormt dersom alle studentene deltok.

Den siste oppgaven vi valgte var et ark med spørsmålet «Er du tilfreds med høgskolens inneklima?». Der skal studenten svare litt lenger om hvordan han eller hun syns dette fungerer og eventuelt hvorfor det er for dårlig. Målet med denne oppgaven er å få en full oversikt over hvordan inneklima på skolen fungerer, og eventuelt hvorfor det fungerer eller hvorfor det ikke fungerer. Dette gir oss en god oversikt over hva som trenger forbedring og hva som er greit som det er nå.

Vårt generelle mål med disse oppgavene er å hjelpe studenten til å få en bedre studiehverdag og minske konsekvensene ved dårlig inneklima og kildesortering.

 

2. How you thought the probe would help you achieve the goal?

We wanted some information on how other students and teachers was thinking about the problems we asked them to solve in the box.  

Målet med denne pakken er å gjøre studentene mer bevisst på klima og hvordan det kan påvirke studiehverdagen. Vi har laget fire forskjellige oppgaver som studenten skal svare på. Den første oppgaven er et ark hvor det står skrevet om et klimaseminar for studenter. Det er et seminar du kan møte opp på for å bli klokere på for eksempel klimasøksmål mot staten, studie streik for klimaet, hvordan studentene kan grønne studiestedene siden og miljøkampanjer i Halden. Vi har brettet denne lappen i to og skrevet med grønn skrift utenpå «Vi var der, var du?» og to avkrysningsbokser hvor studenten skal krysse av på om vedkommende var der eller ikke. Målet med denne oppgaven var å få bedre oversikt over hvor mange som engasjerer seg for miljøet og hvem som er villig til å gjøre en forskjell.

Vår andre oppgave var et ark med bilde av en stor forelesningssal med masse mennesker. Oppgaven her er å spørre studentene om de vet konsekvensene av et forurenset inneklima, og hvordan det kan være med på å gjøre studiehverdagen mye vanskeligere. Målet med oppgaven er at studentene skal være med å vite hva de kan gjøre for å få lettere forelesninger med godt inneklima. De skal kjenne til konsekvensene dersom de ikke gjør det som skal til for å hjelpe til med klima.

Den tredje oppgaven vår er et kart over hele innsiden av skolen hvor studenten skal markere på hvor de ulike kildesortering stasjonene er plassert. Målet med dette er at studenten skal være med oppmerksom på hvor de ulike stasjonene er på skolen og blir flinkere til å kaste på riktig sted neste gang. Dette vil forbedre klimaet enormt dersom alle studentene deltok.

Den siste oppgaven vi valgte var et ark med spørsmålet «Er du tilfreds med høgskolens inneklima?». Der skal studenten svare litt lenger om hvordan han eller hun syns dette fungerer og eventuelt hvorfor det er for dårlig. Målet med denne oppgaven er å få en full oversikt over hvordan inneklima på skolen fungerer, og eventuelt hvorfor det fungerer eller hvorfor det ikke fungerer. Dette gir oss en god oversikt over hva som trenger forbedring og hva som er greit som det er nå.

Vårt generelle mål med disse oppgavene er å hjelpe studenten til å få en bedre studiehverdag og minske konsekvensene ved dårlig inneklima og kildesortering.

 

3. Describe the probe artefacts and tasks

Kulturelle prober

Gruppen har laget fire forskjellige oppgaver som mottakerne av eskene skal utføre. Disse fire oppgavene kommer nedenfor;

Første oppgave går ut på svare på om man deltok på et arrangement om klimaet for studenter i 2019, med svarbokser hvor man kan krysse av for ja eller nei. Dette er en brettet pamflett med spørsmålet på utsiden.

 

 

 

 

 

 

 

Andre oppgave er å åpne en bundet rull og svare på spørsmålet inne i. Spørsmålet er som følger; Er du tilfreds med høgskolens inneklima? Her er det plass til lenger svar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tredje oppgave er å plassere/markere kildesorteringsstedene på høgskolen med klistremerker på et kart av skolen. 

Fjerde oppgave er med et miljøbilde av et auditorium med spørsmålet: Er du bevisst helseplager som kan forekomme av forurenset inneklima? Her er det gjort plass til lenger svar.

3.1. Show with pictures examples of the answers that you got for each cultural probes in the package

 

4. Finally, create a collage that illustrates that answers the following questions:

4.1. What was most insightful or inspirational?

Vi er inspirert til og gå videre med problemet og jobbe med løsninger som gjør problemet mer åpenlyst på skolen. Da studenter viser til lite kunnskap blir vi motivert til og jobbe videre med dette temaet da det er noe som gagner alle. Når det er åpenlyse problemer som få tar tak i på grunn av kunnskapsmangel, er dette en motiverende faktor for oss og forbedre. 

4.2. What surprised you the most?

Det er overraskende at studenter vet så lite om forurensning i luften på skolen og generelt. Da dette er et viktig tema som påvirker oss alle, er det litt urovekkende at det faktisk er så lite kunnskap rundt dette blant mennesker på Høgskolen, selv om flere viser til at de er klar over problemet med dårlig luft. 

4.3. What probe results will help you with future designs?

Det at studentene kunne så lite om temaet må definitivt brukes videre. Vi må få frem hvordan luftkvaliteten påvirker, og dette på en lettvint måte. Vi har ikke bestemt oss for en konkret og spesifikk løsning enda, da det er flere måter og gjøre dette på. Vi er bestemte på å få til en løsning som gir oss mulighet til og kommunisere lettere med studenter og forelesere samt opplyse dem om problemet. 

5. Responsen fra boksene:

Vi leverte ut våre fem bokser til fem forskjellige personer som har tilknytning til Høgskolen i Østfold på en eller annen måte. Testpanelet bestod av studenter og forelesere på skolen. Responsen vi mottok fra denne undersøkelsen bekreftet at dette er et tema som trenger mer oppmerksomhet, og at vi må gjøre folket mer beviste. 

Tre av personene i undersøkelsen var studenter ved skolen. Studentene var lite beviste og tenkte begrenset over inneklima på skolen. De hadde kun tenkt på den dårlige luften ved forelesninger, men ikke noe videre rundt dette. De hadde ingen mening om hva de kunne gjøre for å forbedre dette. Disse tre personene svarte med at foreleser pleide å åpne opp dørene under forelesning slik at luften skulle bli bedre. Kun en av tre studenter visste hvor flere enn to kildesorteringsordninger sto plassert på skolen. Dette viser dessverre stor mangel på bevissthet rundt skolens klima. 

De to resterende personene i undersøkelsen er ansatte ved skolen. Disse var faktisk mer obs på hvordan inneklima på skolen fungerer i forhold til hvordan studentene var. De var klar over hvor de fleste av kildesorteringene var plassert, de hadde deltatt på informasjonsmøtet om klima.  Foreleserne svarte godt for seg om hvorfor de ikke var hundre prosent tilfreds med inneklimaet på skolen, og til slutt hadde de en god resonnering på hvor bevisst de var helseplager som kan forekomme av forurenset inneklima. De svarte spesielt godt for seg på den siste oppgaven om konsekvenser ved forurenset klima. 

Det var en liten tankevekker å se hvor lite studentene tenkte over inneklimaet på skolen, for uten om at de merket den dårlige luften i forelesninger. De var alle klar over at det forårsaker konsekvenser med dårlig luft, men alle hadde lite kunnskap om hvordan de kunne være med å forbedre dette. Dette er veldig relevant når vi skal sette i gang å finne ut hvordan vi skal belyse problemet for flere.