Designmetoder 2019

The 5 Stages:

 

1. Empathize

1.1; Gruppen bestemte seg for å undersøke nærmere rundt hvordan inneklima påvirker livskvalitet og læreevne til studenter og undervisere…

Les mer

1.2; Hvordan påvirker inneklimaet livskvalitet og læreevnen til studenter og undervisere ved Høgskolen i Østfold…

Les mer

1.3; Målet med denne pakken er å gjøre studentene mer bevisst på klima og hvordan det kan påvirke studiehverdagen..

Les mer

 

2. Define

2.0; Ut i fra de forskjellige metodene: empatikart, tilknytningsdiagram og innholdsanalyse, valgte gruppen å lage et tilknytningsdiagram for å formidle tidligere funn…

Les mer

 

3. Ideate

3.1; Gruppen har fått i oppgave å finne 3 ulike løsninger som kan løse problemet gruppen har kommet over. Problemet omhandler skolens inneklima…

Les mer

3.2; Våre personas, scenarios og storyboards…

Les mer

 

4. Prototype

4.0; Våre prototyper i Adobe XD og videopitch…

Les mer

 

5. Test

5.0; Våre brukertester…

Les mer

 

Gruppen består av:

Signe Haugen, Christine Guttormsen, Aleksander Carlsen,
Hallvard Eskeland Dahle, Andreas Dreng Kristoffersen.
 

signelh