4.0 Prototype

 

Vår prototype laget i Adobe XD

Angående utseendet på prototypen, er det valgt en oversiktlig og ren layout hvor det er lett å forstå hvor man kan navigere seg videre i appen. Den er gjort slik fordi gruppen ikke vil ha noen forstyrrende elementer som tar bort oppmerksomheten fra den viktige informasjonen. Fargene er hentet fra den grafiske profilen og fargepaletten til Høgskolen i Østfold. Dette gir studentene et design som de kjenner igjen fra før.

Nedenfor ligger skjermbildene fra prototypen vår i Adobe XD

 

Vår videoprototype

Nedenfor ligger lenken til videoen

Se her