5.0 Testing

Testing HIOF Inneklima

 

I prototypen vil funksjonene gruppen finner mest kritiske og viktige for appen bli testet. Funksjonene som vil bli testet er:

 • Sjekke rommet personen befinner seg i.
 • Sjekke at appen gir ut tips og triks om det trengs.
 • Sjekke at sidene gir ut relevant informasjon.

 

Testen vil bli gjennomført på Adobe XD. Dette på grunn av at HIOF Inneklima er en digitalisert informasjonsplattform, og funksjonene vil bli best testet via klikking og bilder direkte på skjermen. Det vil bli laget en high fidelity prototype av de ulike funksjonene appen har å tilby, slik at testpersonen skal kunne få et visst inntrykk av hvordan appen vil se ut. Men funksjonene vil bli begrenset til IT-avdelingen under prototype-testen.

Testpersonen vil bli gitt tre oppgaver. Oppgavene vil bli gitt for å se hvordan en person ville gått frem for å finne luftkvaliteten i rommet personen skal til eller befinner seg i.
Oppgave:
1. Finn et rom der luftkvalitet-indikatoren lyser grønt.
2. Finn et rom der luftkvalitet-indikatoren lyser rødt.
3. Finn ut hva luftkvalitet-indikatoren viser i rom D D1-055/56.

 

Det vil bli brukt en kvalitativ metode for å samle informasjon relevant for testingen. Derfor vil testpersonen bli stilt noen spørsmål relevant for brukeropplevelsen i etterkant av den fysiske testen. Spørsmålene personen vil bli spurt ligger under. Testen vil bli tatt av tre studenter. 

 

Spørsmål:

 1. Hvordan opplevde du appens design?
 2. Føltes det som om noe manglet?
 3. Noe du ville forandret?
 4. Følte du informasjonen som ble gitt ut var relevant for det du lette etter?
 5. Hvordan opplevde du tips og triks ideene?
 6. Har du noen innvendinger?

 

Sammendrag av brukertestingen:

 

Brukertesten ble gjennomført av tre studenter hvor to av studentene er kvinner. Alle testpersonene er i 20-årene. 

 

Etter analyse av testsvar er det enighet mellom at alle testpersonene mener at appen er enkel, oversiktlig og fin å bruke. Både med tanke på design og funksjonalitet. Det var ingen vanskeligheter med å skjønne at appen hadde en tilknytning til Høgskolen i Østfold, da appen bruker Høgskolens fargepalett.

 

Ingen av testpersonene hadde vanskeligheter med å forstå eller å gjennomføre gitte oppgaver. Samtlige testpersoner påpekte også at enkelheten av appen var nødvendig for enklest mulig funksjonalitet, appen tilfredsstiller dette kravet. Tips og triks-siden ble beskrevet som åpenbar, men igjen fin og nødvendig da disse oppgavene ikke er noe alle hadde utført eller tenkt over på eget initiativ. Testpersonene fikk ønsket informasjon på en enkel måte uten andre forstyrrelser, og ingen av testpersonene hadde noen innvendinger å komme med da alle var tilfredsstilt med appen slik den var. 

 

Test av person i midten av 20-årene:

 1. Hvordan opplevde du appens design?
  Svar: Jeg syns designet på appen var veldig rent og ryddig og det viste tydelig hva jeg skulle forholde meg til.
 2. Føltes det ut som noe manglet?
  Svar: Jeg syns ikke noe manglet ettersom det er en ganske konkret app og det er ikke noe tvil om hvor jeg skal trykke for å komme frem og tilbake
 3. Noe du ville forandret?
  Svar: Jeg ville egentlig ikke forandret noen ting ettersom jeg syns alt fungerte veldig bra.
 4. Følte du informasjonen som ble gitt ut var relevant for det du lette etter?
  Svar: Informasjonen var veldig relevant og jeg fant fort ut av det jeg ville finne ut av. Det var ingen forstyrrelser i appen så det er nesten umulig å gjøre feil.
 5. Hvordan opplevde du tips & triks ideene? 
  Svar: Jeg syns tips og triks ideene var gode. Det er kanskje noe man kan tenke seg til selv, men det er ikke alltid man husker på det eller vet når det er behov for det. Jeg syns det var en god ide. 
 6. Har du noen innvendinger?

Svar: Jeg har ikke noen spesielle innvendinger, syns appen var veldig bra og viste det den skulle

Intervjuet ble foretatt på et kontor hvor testperson satt ved en pult, og foretok testen mens en fra gruppen observerte i bakgrunnen, samtidig som en annen filmet. Etter testen fikk personen utdelt et dokument hvor hun skulle svare på seks relevante spørsmål. 

 

Testpersonen var en jente i midten av 20-årene som holder på å studere til mesterbrev i Lillehammer. 

Se video av testen her

 

Test av person i slutten av 20-årene:

 1. Hvordan opplevde du appens design?
  Svar: Appens design er enkelt og moderne. Du får øyeblikkelig beskjed om hva appen omhandler (ut ifra navnet) og de gjenkjennelige Hiof fargene gjør at du med en gang skjønner at denne appen har en forbindelse med Høgskolen i Østfold. 
 2. Føltes det ut som noe manglet?
  Svar: I og med at dette bare er en prototype synes jeg den fungerer veldig bra til sitt formål. Det var ingen åpenlyse mangler, men forståelig blir endelig resultat mer detaljert og kanskje med litt fler funksjoner. 
 3. Noe du ville forandret?
  Svar: Ut i fra mine oppgaver ved denne testen fikk jeg besvart det jeg lurte på (gitte spm), så det er ikke noe jeg ønsker og forandre.
 4. Følte du informasjonen som ble gitt ut var relevant for det du lette etter?
  Svar: Ja, absolutt! Appen er som sagt veldig oversiktlig så ønsket informasjon var lett tilgjengelig med kun noen få trykk. Lett og enkelt slik det burde være.
 5. Hvordan opplevde du tips & triks ideene?
  Svar: Veldig basic, men absolutt greie og ha. Veldig enkle tips, men som igjen ikke er en selvfølge at alle ville utført på eget initiativ.  
 6. Har du noen innvendinger?

Svar: Da jeg er fornøyd med både design og funksjon har jeg egt ingen innvendinger. Liker godt at det er gjort enkelt slik at brukeren får ønsket informasjon på en lett og kjapp måte, noe som er viktig i en slik app. 

 

Testingen av denne studenten ble foretatt privat da personen ikke hadde mulighet til å komme på Høgskolen for testing. Testpersonen fikk tre oppgaver å svare på, som han utførte med to observatører til stede, hvor en også filmet prosessen. Etter endt testing fikk testpersonen seks oppfølgingsspørsmål som ble besvart skriftlig. Testpersonen er en mann i slutten av 20-årene som går bachelorstudium i økonomi og administrasjon.

Se video av testen her

 

Test av person i starten av 20-årene:

 1. Hvordan opplevde du appens design?
  Svar:
  Tilbakeknapp var liten, slet med å se den. Så jeg trykke meg bare helt tilbake.
 2. Føltes det ut som noe manglet?
  Svar:
  Følte ikke noe manglet, hvertfall ikke som jeg kommer på. 
 3. Noe du ville forandret?
  Svar:
  Kunne gjerne ønsket et annet icon eller bilde for tilbakeknappen, jeg trodde knappen var en del av designet. Ellers var designet bra.
 4. Følte du informasjonen som ble gitt ut var relevant for det du lette etter?
  Svar:
  Ja, syntes informasjonen som ble gitt ut var relevant. Selv om jeg ikke akkurat nå har behov for det.
 5. Hvordan opplevde du tips & triks ideene?
  Svar:
  Ideene var kanskje litt simple, men de fungerer sikkert. Er ideer som er enkle som alle kan
 6. Har du noen innvendinger?

Svar:

Designet var lett og oversiktlig så dere trenger ikke forandre noe der. Syntes det var lett forståelig å finne fram og, men jeg går økonomi så slet med å forstå IT-gangen. Eller er det den tilbakeknappen jeg ikke fant, som kanskje burde bli mer lesbar.

 

Testen ble gjennomført av en 21 år gammel økonomistudent på Høgskolen i Østfold. Testen ble gjort på rommet til testobservatoren på en stasjonær pc, denne testen ble også filmet. 

Se video av testen her