1.2. Expert interview 

We interviewed a teacher of mathematics, with background from different school degrees.  

The interview was held in a reserved room at Østfold University College, where we and the interviewee spent the whole interview. 

We had an interview in a semi-structured approach. Where we already had a set of questions, but we added some more questions during the interview. These extra questions were not planned. But came up during the interview. 

We wanted information on how digital tools affect the learning of mathematics. And decided to interview a mathematics teacher, to get a teacher’s point of view. 

The theme came originally from our literature review. 

INTERVIEW GUIDE

1.Hvilken skole grader/klasser har du vært lærer i, i matematikk? 

2.Hvilken effekt føler du som lærer at enkle verktøy som kalkulator og lignende har på matematikk faget i ulike aldre?  

3.Hvilken digitale verktøy har du vært borti oppigjennom? 

4.Hva mener du er fordeler og/eller ulemper med de digitale verktøyene du har brukt?  

5.Hva er dine tanker om tradisjonelle læremetoder, i forhold til dagens teknologi nivå? 

6.Mener du at digitale hjelpemidler burde brukes mer, eller mindre i dagens matematikk læring? 

7.Ut ifra dine erfaringer føler du det er lettere eller vanskeligere, å lære bort matematikk ved hjelp av digitale hjelpemidler?  

 

SUMMARY

The digital way of teaching cannot replace the traditional. They should supplement each other and be used to fitting purposes. They both offer different results and a different process of solving a mathematical task, and provide different kind of challenges for both the student and the teacher. If the PCs are supposed to be used more in class, each student should have his/ her own PC.

Transcription 

[Vegard] Da, første spørsmålet var da hvilken skoler eller grader har du vært lærer i? 

[Anonym] ungdomskole, videregående och hær på lærerutdanning, også jobbat med KFK viderutdaning av lærere.  

[Vegard] jao, ehm, hvilken effekt føler du da som, enklere værktøy som kalkulatorer og sånne ting har undervisningen i matematikk, da? 

[] eehm, båda och, ehhm jag kan jag vet manga elervar som brukar det uten å, å reflektera øver hva, hva dem gjør men det fins også effekten at man kan jobba man kan legga focus vekk i fran øh sjølve regningen och man kan legge focus på problemløsningen så det fins begge deler andvendar at det bli  kan bli en oreflecterade ehm hva hetar det anvendande alså eller hva hetar det 

[Vegard] eh bruk? 

[] Bruk tack av av kalkulator kan da enkelt bli så man må være bevist på når man anvender og hvordan man andvender kalkulator… 

[Vegard] jah 

[] om du tenker på enkel kalkulator det fins juvis en graf ryddigare kalkulator det e kanskje lite annerledes der men ja 

[Vegard] ja å hvilken digitale verktøy har du vært borti oppigjennom? 

[] ehh ja ehheeh mener du hardvara eller mjukvara? 

[Vegard] blir vel for det meste software da, som jeg tenkte på opprinnlig i allefall. 

[] ehhm ja og det e ju jag kommer inte husga alla her nublire eehh jag har brukt  kikora som er nokke vi har hær for eksempel som er mer forferdihets træning som ulika typer verktøy for visaulisera som et eksempel geogebra ehh å even ja for å se på funkjoner det kan andvenda eller bruka sånne her number lines som e som kan zooma ut zooma inn zooma ut på, ehm ja hva mer, ja hva hetere, dragon box har vi brukt lite haft non gang det går vel mer på eh alså eh hær på høyskolen har vi hatt det men det går jo mot elever og hvordan dem kan forstå total mendge og sen ja hva har jag mer exel har me brukt vi har vel hatt litte programmering med skratch ja, jag vet inte jag har sekkert glømt nogon men det er vel dom som jag kan ta. 

[Vegard] Hvem er det du da føler er best i forhold tå mest verdi for undervise med? 

[] Hva mener du? 

[Vegard] Av døm programmene hvem føler du er, eh har mest verdi for undervisningen når du lærer bort? 

[] ehhm, jag sku nå seia at det inte går at svara på, for at dom er jo asså brukar dom til olika saker så det fins inte et, en software som er som dekkar alt utan man får bruka den software som som passar inn der man jobbar med just då. 

[Vegard] du kan ikke er det noen kombinasjon mellom dem ulike som passer fint sammen da? 

[] nja det klart det kan fins kombinasjoner når det passar sammen alså når vi til eksempel nur tittar på tall og desimaltall da brukar jag jo denne here number line som er en interaktiv number line som bara for å visualisera at man kan heltall og desimaltall og posisjonssystemet eh så klart det når vi snakkar om det så brukar vi enn den. eh excel kan jo brukas manga olika asså det er så stort at kan man båda bruka om man reknar volumer eller om man skal setta opp økonomi eller sette opp alså, om man skal jobba med statestikk ehh så det er lite på der, ehh geogebra er jo mer geometri och funktioner tenker jag så for å visualisera det er et ytligare et verktøy for at jobba med samma sak ehm dette her dragon box er et som er mental mengder også  

[Vegard] Hva mener du er fordeler og ulemper med dem digitale verktøya du har brukt? 

[] eff, å det e jo egentlig det samma fordel och ulempe, e at det blir ganska enkelt man kan bruka det  både før at elever och studenter skal en forståelse for det dem jobbar med, men det kan ochså bli så at man bruker den uten at reflektera da er det ulempat. Da kan man også seia løsa en ligning utan at forstå som, hva man har gjort men man kan også tegna en graf uten at forstå hva man har gjort, man kan også tegna en graf og forstå hvordan grafen ser ut at det blir aldeles på hvordan man veldig veldig viktig at inte ser verktøyet som det skal gå at man skal bli snabbara ferdig utan at det er viktig at verktøyet fordjupar forståelsen på noen måte det er ikke alltid enkelt å få til både elever og studenter vil gjerne bli ferdiga lika snabt så det fins en ulempa at det skal gå snabt tror jag, da må man som lærare tror jag må være noge på at stella da spørsmål på det som går på forståelse og sammanheng på det eh man jobbar med, men det er ikke alltid enkelt å få til. 

 

[Martina] Da vi leste litteratur på det tema så fant vi ut at mange lærer opplever at PC ene ikke er god nok til å bruke digitale verktøy, er det noe du finner deg enig i eller? 

[] Hva mener du at PCen ikke er god nok? 

[Martina] nei at de ikke kjappe nok nye nok eller at det ikke er nok pcer til vær elev. 

[] njaakay, nja men det når jag har jobbat så har ju alla hat pc så det ser jag som en forutsetning det tror jag, for at jag har alltid haft, har aldri væri et problem for meg har det ikke men jag har jobbat i sverige sidan så kanskje det er forskjellen.  

[Martina] Nei, det er ikke alle kommuner i Norge som har sånn en en (uforståelig)løsning.  

[] Nei, nei, og det er, skulle nesten si er forutsetning for er det så at man ikke har bare ta fram PC´en, starta opp det programmet man skal jobbe med, og så videre, og da taper man da mye av det som er gevinsten med, eh, med digitale verktøy tror jeg, så det er absolutt en viktig, viktig faktor.   

[Martina] Mhm  

[Vegard] Mhm  

[] Men Norge får det er flere og flere tror jeg också, jeg har inte noken statistikk på det, men jeg tror det er flere og flere som får én til én ute i skolen, det tror jeg.  

[Vegard] Hva er dine tanker om tradisjonelle læremåd– måte i forhold til dagens teknologinivå.  

[] Hva mener du med tradisjonelle læremåter?  

[Vegard] Ja, tenker på med bøker og ulike sånne ting.. sånn uten data og-  

[Martina] Som bok/tavleforelesning.  

[Vegard] Ja, sånn, ja.  

[] Ehh, ja min personlige åsikt er vel at det kreves, altså man måsta aktivera elevar, eh, og det kan man gjøra antigen med program på PC´en så man kan jobba sammen med noen oppgaver der, men man kan också gjøra oppgaver utan PC, eh, så jeg kan inte, hva skal man saga, jeg vet inte om man kan stella dem imot hverandra utan, det er klart at, altså det er det at man trenger en variasjon å sen er det viktig ..jeg ser det på som en egenverde i seg at elevar lærer seg visse programvarer, for eksempel Excel. Sku jag si alså det finnes en, det finnes en verdig å kunne bruka PC´en också, men for at læra seg nogåt så, så tror jeg inte man kan, da må man og ganske nyanserad og både bruka PC når det passar, men det fins liksom inget, ja, ofte så er det inte et egenverde i seg utan man er bevisst på hva man vil at man skal jobba med og hvilke verktøy som passer best for det. Ja, jeg skal ikke stelle dem mot hverandre. 

[Vegard] Mener du at digitale hjelpemidler burde brukes mer eller mindre i dagens matematikklæring? 

[] Eh, jag har inte riktig översikten for hvordan det ser ut i Norge, men, men det går inte heller se mer eller mindre ut men se mer bevisst muligt på hvordan man brukar PC´en. Det er vel der isåfall det finnes mange gode verktøy, eh, for det, og det tror jeg, tror jeg bare fordi jeg inte er sikker på hvordan det ser ut, men jeg tror man skulla, at man inte presis som du sa at det brukes kanskje intemycket i Norge, at man kanskje skulle bruke det mer, men altså det finnes intet egenverde i seg for mer bara da eh, du må læra vara beviste på hvorfor dem brukar det och hvordan och hva man vil uppnå. Altså med fagfornyelse som kommer så snakker man om dybdelæring og man, altså, elevar skal læra seg og kommunisere med hverandre og kan PC´en være et verktøy for det så er det klart at det kan være bra, men man kan forholde seg sikkert utan PC också. Men ja som jag sa innan jeg tror det finnes (uforståelig). Det er inte så at det digitale kommer til å revolusjonera undervisningen, det tror jeg ikke.  

[Vegard] Utifra dine erfaringer føler du at det lettere eller vanskeligere å lære bort matematikk med hjelp av hjelpemidler? Digitale hjelpemidler. 

[] Ja, men det behov på hva vi jobber med, eller liksom, jag har inte tänkt på at digitale verktøy, jag har inte stelt altså samme oppgaver imot hverandre der det er som. Neei, jag kan inte riktig se non at det blir enklere eller vanskeligere, det finnes ulika problemer som man kan fastna kanskje mer i tekniska problemer med om man brukar PC´en, men det kan också godt for å visualisere saker og ting, ehm, og det går kjappare, altså at man, man, og da kan man fokusere på andra saker en om man kanskje kan fokusera på om man inte har PC ibland skal vi fokusera på å tegna en graf, og da tar det veldig langt tid hinar man kanskje med en, skal man fokusere på sammanhenget mellom et funskjonsuttrykk og en graf da kanskje man bruker PC´en for at da kan man snapt se ulika sammanhengar og man kan forsøka og liksom finne mønster i det og da er PC´en bedre, men altså jag ser inte fordeler og ulemper på den måten, det er ulika, ulika verktøy tar jo for ulika saker, tror jeg.  

[Martina] Vi har lest at selvom PC brukes til mange fag så er matematikkfaget det faget som elevene mister konsentrasjonen mest i når de jobber på PC, er det noe du har opplevd med elevene dine? 

[] Det er det som er så bra med PC er at man ser inte deres skjermar riktig eh 

[Martina] derfor lærere går rundt å ser på de  

[] ja presis, men det er klart at jag kan oppleva at det kan væra et større moment, det, at det finns at enkelte, at man er så næra til hva det nu er det så at man ikke har PC´en så, så er det altså et større steg at det fins andra større moment, i alla fall går til ungdomsskole å kanskje der skal det se det kan være enkelt at dem begynner med noe annat. 

SUMMARY:

The digital way of teaching cannot replace the traditional. They should supplement each other and be used to fitting purposes. They both offer different results and a different process of solving a mathematical task, and provide different kind of challenges for both the student and the teacher. If the PCs are supposed to be used more in class, each student should have his/ her own PC.

SUMMARY:

The digital way of teaching cannot replace the traditional. They should supplement each other and be used to fitting purposes. They both offer different results and a different process of solving a mathematical task, and provide different kind of challenges for both the student and the teacher. If the PCs are supposed to be used more in class, each student should have his/ her own PC.

Dette innlegget ble publisert i Interview. Bokmerk permalenken.