Hjem

INTRODUKSJON

I denne oppgaven har vi valgt å fokusere på eldre og kommunikasjonen de har med helsevesenet. Vi er nysgjerrige på hvor god kommunikasjonen er, samt hva slags kommunikasjonskanaler de oftest benytter seg av. Fungerer kommunikasjonen slik den er nå? Er den effektiv? Benytter de eldre seg av digitale plattformer når de f.eks bestiller legetime? Eller er det telefon og personlig oppmøte som gjelder?

Ved bruk av sentrale teorier og begreper innen design thinking skal vi komme frem til løsninger for de eldre og helsevesenet ved å gå igjennom de ulike design prosedyrene, for å forstå brukerens behov. Dette skal resultere i  en  prototype som skal løse kommunikasjons utfordringene mellom de eldre og helsetjenesten.

Produsenter