1.3 Cultural Probes

Målet i denne oppgaven var å få mer informasjon av brukerne om hvordan hver enkelt kommuniserer med helsevesenet, når de gjør det, hva de bruker til å gjøre det og genrelt litt om hva slags teknologi de benytter seg av i hverdagen. Brukerne våre er eldre som bor hjemme.

Vi håpet at de eldre som hjalp oss med å løse oppgavene ville gi oss et annet perspektiv enn det vi allerede har fra før. Kanskje de ville gi oss et bedre perspektiv da de må beskrive ting med egne ord, og mer presist fordi de vil få bedre tid på seg, og har tid til å reflektere over spørsmålene og oppgavene.

Våre pakke består av en eske hvor svarene fra oppgaven skal legges. Et instruksjonsark hvor det står klare og tydelige instruksjoner. Den inneholder også en liten mappe med skriveutstyr, og lapper som de eldre kan skrive ned svarene sine på.

Vår Culural Probe inneholder:

Svarboks, Skriveutstyr, Introduksjons lapp og svarlapper.

Hvordan brukeren skal benytte seg av vår Cultural Probe:

1. Svarboks:

Svarboksen er til for å samle svar lappene med spørsmålene vi stiller til brukerene. Dette er en enkel og oversiktlig boks så brukerene ser hvor de skal legge de ulike lappene etter de har svart på våre spørsmål.

2. Introduksjons lapp:

På introduksjons lappen står det enkelt forklart hva brukerene skal gjøre med pakken de har fått, hvilke lapper de skal bruke og hvor de skal legge de.

Skriveutstyr skal brukes til å skrive på lappene.

3. Svarlapper:

Vi har tre ulike svarlapper delt inn i farger og former for at brukerene skal lettere forstå hensikten med lappene.

Rosa rektangel: Skriv ned fordeler og ulemper du kommer på når det kommer til vår problemstilling som er kommunikasjon mellom eldre og helsevesenet. Legges i rød luke.

Blå tankeboble:  Hvordan kommuniserer du med helsevesenet? Legg svar i blå luke.

Gule lapper: Om det ellers er noe brukeren kommer på, innspill eller tanker skal man bruke de gule lappene og legge i grønn del i boksen.

 

Se bildet under.

Under er det bilder med eksempler fra proben vår, og noen ulike svar vi fikk i pakken.

Konklusjon og refleksjoner:

Hvordan opplevde brukerene vår Cultural Probe:

Brukeren opplevde vår «Cultural Probe» som enkel å forstå og lett å bruke. De synes den var veldig fint laget som gjorde oppgaven mer interresant, givende og mer personlig å gjennomføre.

Hva fikk vi ut av svarene vi fikk:

Vi ser kommunikasjonen ofte går direkte fra pasient til fastlegen ved at pasienten selv møter opp om de trenger et legebesøk eller kun for å fornye resepter. Ut ifra svarene vi fikk får de eldre får ofte hjelp til å kontakte lege gjennom pårørende eller hjemmesykepleie.  

Ulempene med deres kommunikasjon med helsevesenet:

Mange som trenger hjelp får ikke den hjelpen de trenger på grunn av mangel på ressurser hos helsevesenet. og pasientene, de eldre må ofte si hva hjemmehjelp skal gjøre fordi de ofte ikke har satt seg godt nok inn i deres behover eller hva de eldre trenger hjelp til. Men noen ganger er tungvint å få kontakt og kommunisere. 

Positive sider ved kommunikasjonen til eldre har med helsevesenet:

Får behandling når vi trenger av hjemmebesøk/ hjemmehjelp og har tilgang til å ringe om de trenger hjelp døgnet rundt. De setter pris på at de har muligheten til å få hjelp. 

Under har vi laget en kollasj som skal fortelle litt om inspirasjon, overraskelse og resultater:

 

 

hmpeders