Personas

Introduksjon

Vi har pratet med 3 personer, en hjelpepleier/sykepleier og to eldre.

Den ene eldre vi har pratet med har ofte besøk av datteren som hjelper han med ulike utfordringer i hverdagen, mens den andre skulle gjerne hatt en løsning som gjør hverdagen enklere i å kommunisere med helsevesenet.  For denne personen er det vanskelig å dra til legen selv på grunn av ulike utfordringer med kropp og helse, denne personen ønsker ikke hjemmehjelp, men ønsker en lett løsning for å få sine nye medisiner uten å møte opp hos lege.

Hjelpepleieren vi har vært i kontakt med har ansvar for flere eldre pasienter. Derfor var dette en ideell person å prate med i forhold til å gjøre kommunikasjonen og arbeidshverdagen lettere fra helsevesen til pasient. 

Vi har testet vårt produkt på de ulike, som beskrevet i scenario lenger ned.

Personas

Persona 1

Scenario 1

Eldre mann, med fysiske plager

Ingar er 73 år gammel. Han sitter mye hjemme alene.

Han har sykdommen diabetes, å dette har gått utover følelsene i bena hans.

Ingar har vanskeligheter med å gå, han sliter også å komme seg opp å ned av stoler og sofaen for å kunne bevege seg rundt i hjemmet sitt.

Han har arbeidsskader i ryggen som er med på å skape smerter når han beveger seg.

På grunn av diabetesen så er det livsviktig for Ingar at han har full oversikt over når han skal ta medisinene sine. Men han synes at det er vanskelig å gå ut i medisinskapet for å se over hvor mye medisin han har. Og det å måtte finne frem permen sin hvor tidspunkt på medisinen skal være.

Han kan ofte glemme å ta de, siden han sover en del på dagen og kan bli litt distre.

Ingar husker at han har en legetime snart, men han husker ikke helt tidspunktet han skal være der igjen.

Ingar kjenner på kroppen at han ønsker ikke å reise seg opp å bevege seg bort til telefonen for så å sitte i lang kø for å høre med resepsjonen på legesenteret sitt, når tidspunktet på timen var igjen.

Han vurderer og bli hjemme fra legetimen, siden det er mye smerter i kroppen hans og den belastningen det er å bare reise seg opp å gå bort til telefonen, og ikke minst reise helt til legesenteret. Kun for en samtale med legen.

Ingar får besøk av datteren sin, som har vært og anskaffet et nytt produkt til ham, som skal hjelpe han i hverdagen.

Ingar ser på produktet sitt, det er en tablett og en liten rundt ting med knapper på, Kan ligne på et lite egg.

Datteren forteller at denne kan du koble opp i mot nettet her i huset hans, å tablett kan kobles til tv ’en hans. Denne lille egg lignende saken, kan brukes som en fjernkontroll til tabletten,

Hva som skjer på tabletten kan Ingar se på tv ‘en sin. Han kan manøvrere rundt på tv ‘en sin, med den fjernkontrollen han har fått med.

Datteren forteller at inne på denne tabletten, så har Ingar full oversikt over legetimer, medisiner og kontaktinformasjon.

Ved å bruke fjernkontrollen så kan Ingar styre seg inn på siden som er om legen hans, der kan han trykke på «send SMS» hvor han får opp flere ulike meldings forslag som han kan sende til legen sin. Som f.eks. «fornye resept», «Bestille legetime» etc.

Ved å bruke den medfulgte lille fjernkontrollen så kan Ingar velge hvilken melding som skal bli sendt.

Under knappene SMS, e-post, ring. Så er det en kalender, der kommer informasjonen fra legen hans rett inn, som også minner han på når legetimene hans er, og når medisinene hans skal bli tatt.

Resepten hans viser han hvor mange tabletter eller sprøyter han har fått tildelt fra resepten hans, men Ingar selv må huske på å slå inn på informasjonen hver gang han har tatt medisinen sin, eller så vil produktet stadig vekk minne han på at medisinen har fortsatt ikke blitt tatt.

Hvis denne meldingen ikke blir fjernet og Ingar ikke trykker inn at han har tatt medisinen sin, så vil det gå en automatisk melding til hjemmesykepleien at Ingar ikke har tatt medisinen sin i dag. Da vil hjemmesykepleien komme hjem til han og hjelpe han med dette.

Når Ingar er ute av huset, så har han muligheten til å kunne ta med seg den lille fjernkontrollen, han kan feste den i nøkkelknippet sitt så han ikke mister den.

Denne er en liten utgave av tabletten han har hjemme. Den har ikke all informasjonen som tabletten har, men den har knapper han kan trykke på hvis det skulle være krise. Han kan kontakte familie og alle de andre instansene Ingar benytter seg av.

Den er også utstyrt til å kunne minne han på at medisiner skal bli tatt, og når legetimene kommer.

Den er også utstyrt med mikrofon og høyttaler, hvor Ingar kan spille inn en talemelding til instansene skulle han trenge hjelp.

Hvis han trykker fort på den samme knappen 3 ganger, så vil det bli sendt en automatisk melding til hjemmesykepleien og familie. Denne funksjonen skal være der i forhold til krise, meldingen vil bli sendt når det har gått 10 sekunder.

Hvis det skulle være at Ingar har klart å trykke feil så kan han trykke på en annen knapp som da kansellerer meldingen.

Ingar har fått opplæring i produktet av sin datter som har fått opplæring fra helseinstituttet.

Ingar føler seg nå trygg og kjenner at han har full oversikt over legetimer, når han skal ta medisinene sine. Han kjenner at uansett hvor han er så har han direkte kontakt med alle instanser og familie han benytter seg av.

Nå kan Ingar ligge i sofaen og navigerer med den nye fjernkontrollen sin på tabletten på tv, uten å måtte påføre smerte i kroppen ved å reise seg opp å vandre rundt i huset, når han selv ikke ønsker dette.

Storyboard 1

 

1- Brukeren sitter i stolen klar for å reise seg opp. 2- Brukeren går opp trappa til 2.etasje. 3- Brukeren går inn på rommet der hvor telefonen ligger. 4- Telefonen ligger på benken der brukeren la den fra seg sist. 5- Brukeren plukker opp telefonen. 6- Brukeren tar opp telefonen for å ringe lege. 7- Etter at brukeren har fått produktet vårt. sitter i stolen, DOLKmini ligger på bordet. 8- Brukeren plukker opp DOLKmini. 9- Brukeren ser på DOLKmini.

10- Brukeren trykker på knappen på produktet for å starte fjernstyringen. 11- nettbrettet starter opp og brukeren begynner å navigere rundt. 12- Brukeren bestiller legetime. 13- Brukeren tar på seg skoene for å dra til legen. 14- Brukeren plukker opp DOLKmini. 15- Brukeren legger DOLKmini i jakkelommen. 16- Brukeren går ut av utgangsdøren.

17- Brukeren er ute på vei til legen. 18- Brukeren tar opp DOLKmini av lommen. 19- Brukeren ser på DOLKmini for å sjekke legetimen sin. 20- Brukeren legger DOLKmini tilbake i lommen. 21- Brukeren drar til legen.

 

 

Persona 2

Personas 2: 

Hjelpepleier og sykepleier som jobber med eldre hver dag.

Randi er 34år, jobber som sykepleier/hjelpepleier. Hun er kontaktperson for flere eldre pasienter på hennes avdeling og har som ansvar og kartlegge pasientenes behov, oversikt over pasientenes medisiner og kartlegger kognitiv atferd.

Scenario 2:

Pasient tilkaller hjelper med tablet fordi pasient trenger hjelp til å fornye sine medisiner, Hjelperen reiser hjem til pasient og hjelper pasient med å ringe til lege og bestille ny legetime via tablet. Hjelper kjører deretter pasient til legekontoret for sin legetime hvor pasient får utskrevet sine nye medisiner.

 

Persona 3

 

Scenario 3

Eldre dame som føler seg hjelpesløs på grunn av utfordringer med kroppen.

Astrid er 78 år og bor alene.

Hun må få kontaktet legen sin angående en utgående resept. Før pleide hun å komme seg ditt på egen hånd, men i senere alder har dette blitt vanskeligere. Hun har blitt svakere i kroppen og er redd for å falle og slå seg på veien.

Hennes nærmeste familie bor langt unna og har også vanskelig for å komme å hjelpe henne ofte. Hun vil heller ikke ha hjemmesykepleier, fordi hun da vil føle seg hjelpeløs.

Målet hennes er å få fornyet reseptene sine på en enklest mulig måte uten å måtte dra til legen. Samtidig som hun vil ha kontakt med legen om nødvendig. Hun vil også få tak i medisinene sine på enklere måte en å hente dem hos legen eller på apoteket.

Som en løsning på dette har vi en helse tablet. Dette er en tablet som kun har fokus på helse.

Der kan man for eksempel kan booke time hos legen, og bestemme om den skal være i person eller online. Man vil også kunne se reseptene sine og fornye dem. Det vil også være mulig bestille hjemmesykepleier om dette også skulle være ønskelig.

 

alexanfo