Define

Introduksjon: 

Empathy map var den løsningen vi valgte. Dette var en god måte å organisere alle de forskjellige behovene for våre ‘’Brukere’’. Ved dette kan vi ta i bruk elimineringsmetoden for å spisse inn på de største behovene.Istedenfor at vi lagde en firkant og hadde 1 overskrift i hver, så valgte vi å bruke empathy map med Post-it lapper. Vi leste igjennom informasjonen vi hadde anskaffet fra alle de forrige oppgavene i vår blogg. Så skrev vi ned det vi følte var de viktigste behovene og tankene fra våre ‘’brukere’’. Vi organiserte Post-it lappene i FORTELL, GJØR, TENK og FØL kategorier. Fra dette så skrev vi det ned på BEHOV og INSIKT.

Empathy map presentation:

THINK:

I tenke fasen gikk vi utifra følelsene de eldre vi har vært i kontakt med hadde, og hva ulempene er med måten de får hjelp av helsevesenet og hva som er vanskelig og utfordrende i hverdagen. Vi ser at et legebesøk ofte medfører en del ventetid og at dette gjør det vanskelig å få kontakt med doktoren når det trengs.

FEEL:

Hvordan kom vi frem til «FEEL» i vår empathy map?

Hva de eldre vi har pratet med tidligere i prosessen føler når de ikke føler seg sett eller hørt, medfører ofte stress og frustrasjon. Derfor er det lett å miste motivasjonen til de daglige gjøremålene og planlegging blir vanskeligere å få til, fordi et enkelt legebesøk eller fornying av resept krever mye tid av deres hverdagen.

DO:

Hvordan kom vi frem til «do and say»?

De vi har pratet med til nå forteller at de drar til legen selv, ved å ringe å booke en konsultasjon med fastlegen, noen får også hjelp til dette av familie og pårørende grunnet kognitiv svikt eller fysisk tilstand. Istedenfor å ha en løsning som gjør at du kan få utskrevet dine nødvendige medisiner og tidligere resepter må man fysisk møte opp hos lege hver gang man trenger dette, noe som kan være tungvint utifra tilstand.

SAY:

NEEDS & INSIGHTS:

Hvordan kom vi frem til «Needs & Insights» ?

Utifra  litteratur søk, ekspert intervjuene og vår Cultural probe kom vi frem til at kommunikasjonen mellom helsevesenet og de eldre ofte er en utfordring.  Vi ser nå på en lettere måte på hvordan de eldre kan kontakte helsevesenet, og prøve å gjøre dette så enkelt som mulig. De fleste vi har kontaktet bruker den gamle metoden ved å ringe eller møte opp på legekontoret fordi de fleste eldre ikke benytter seg eller har digitale hjelpemidler som smart telefoner eller bruker digitale programmer.

Definisjon 

Ikke alle eldre har den generelle forståelsen av hvordan man skal forholde seg til det raskt voksende digitale miljøet. Vi må fokusere på hvordan de eldre skal kunne lære dette på egenhånd. Så, for dette så trenger vi en enkelt og interaktiv løsning, som vil gi de eldre en ny og god opplevelse innenfor dette markedet. En løsning som kan organisere og hjelpe dem med digital forståelse og bidra til en lettere og trygg fremtid hvor alle eldre får den hjelpen de trenger, og helsevesenet får en lettere hverdag med oppfølging av de eldre og deres pasientgruppe.