Ideate

Generating Ideas

Vi tok et møte etter forelesning. Hvor vi skrev ned forskjellige ideer på post-it lapper og stemte på hver enkelt lapp med poengene 1-5, vi tok de 3  ideene med høyest poengsum og vi snakket om de. Så snakket vi litt om at det å lage en app. Ville være den lureste løsningen, og en løsning som kan bli fort tilgjengelig for alle parter som trenger den.

Deretter var det noen i gruppen som nevnte det, at ut ifra vår research. Så er det mange av de eldre som forteller at de ikke har brukt noen form for internett, pc eller smart produkter. Noen av de var i mot digitaliseringen og likte sånn som det var før.

Vi hadde et godt møte hvor vi kom frem med ideer.

Vi fant ut at en app. Er ikke den beste løsningen. Da flere av de eldre ikke eier noen form for smart produkter til å kunne benytte seg av appen.

Vi må ha et produkt, som de eldre kan anskaffe seg, eller at helsevesenet gir dette produktet til de eldre. Så de kan få en enklere og mer oversiktlig og effektiv hverdag.

Så vi kom opp med ideer om forskjellige produkter som kan ha tilgang på informasjon i tillegg til at dette produktet kan kontakte lege personell eller familie, hvis brukeren skal ha behov for dette.

Vi kom frem at en tablett inspirert plattform er den beste måten å fremstille produktet på.

Startet å tegne opp hvordan produktet kunne se ut og hvordan layouten kunne være.

Så lagde vi en bedre model av produktet i et 3D moddelerings program, som heter Blender.

Med en tablett så har man muligheten til å få stor skrift så det blir enklere å lese, Man har bare 5 forskjellige knapper man kan trykke på for å komme til de instansene man har behov for, skal dette være Tannlege, Familie, Hjemmesykepleien, Fast Lege, Resept/journal.

Ved å trykke på en av knappene så vil man bli vist til en ny side hvor man enten sender en mail og tekst melding eller kan ringe de forskjellige instansene å legge igjen en beskjed eller snakke direkte. Instansen kan gi tilbake melding på produktet ditt. På de spesifiserte sidene så har man en kalender, hvor da informasjonen som er gitt av legen din eller familie, blir lagt til på din kalender. Du vil få påminnelser av produktet ditt når avtalene dine nærmer seg.

På de forskjellige sidene så er det bare 3 knapper man kan trykke på. Disse knappene er store og fyller majoriteten av skjermen og har forskjellige skarpe farger så man kan se de lett og at man vet hvor man kan trykke.

Vi kom også opp med et Tamagotchi inspirert produkt. Hvor man har en skjerm i midten av produktet og 5 knapper rundt skjermen.

Skjermen er mindre og har ingen touch funksjon, den viser kun informasjon. Knappene rundt skjermen er store og har forskjellige farger så man ikke har noe problem med å trykke feil.

Det tredje produktet vi kom opp med var en Smart klokke/ fitbit inspirert. Hvor man har touch funksjon man har 5 forskjellige sider på denne klokken. Opp, ned, høyre, venstre og sentralt. Hvor hver side tilhører de spesifiserte institusjonene. Denne har ingen mulighet for loggføring av kalendre, kun til å kontakte de forskjellige institusjonene.

Alle produktene er utstyrt med mikrofon og høyttaler. Man har også et personlig Sim-kort man setter inn, som kun har en-veis kommunikasjon.