Prototyping

Prototyping

Første utkast av prototypen:

Vi startet først med å lage et touch board for å kunne vise produktet i en stor og forståelig versjon, men vi kom frem til at dette ble for ulikt av hva vi hadde sett for oss av hvordan produktet skulle se ut til slutt.

Andre utkast av prototypen:

Så vi fant ut at vi skulle lage en mindre versjon av plakaten. En som var litt mer kompakt og noe man kunne ta med seg. Vi ble inspirert av den gamle Tamagotchi. Den ville gi oss det vi ønsket.

Vi 3D modellerte den i Blender og så fikk 3D printet ut prototypen vår. Vi malte de 5 forskjellige knappene for å vise hvor disse skulle sitte, og vi malte skjermen i midten.

Vi fant ut til slutt at dette var en god løsning, for med denne prototypen ville man kunne få informasjon på skjermen. Knappene er koblet opp til hver sin instans. F.Lege, HJ. Sykepleien, Fam, Tannlege og den blå nederste knappen er en Home knapp.

Hver knapp har en krise funksjon, hvor man trykker 3 ganger på samme knapp for å sende en krisemelding til den spesifiserte instansen. Det vil da ta 10 sekunder for at meldingen blir automatisk sent, da vil man få opp nedtelling på skjermen og den viser når meldingen har blitt sent. Det vil da bli sendt en melding med GPS lokasjon og en automatisk melding som har blitt som det står SOS på. Hvis man mot formodning skulle klare å trykke 3 ganger feil, så kan man i løpet av disse 10 sekundene trykke på hvem som helst av de andre knappene for å kansellere SOS meldingen.

Man har en mikrofon på produktet i tillegg. Når man holder inne knappen i 3 sekunder så starter talemeldings funksjonen. Da kan man spille inn en talemelding til de forskjellige instansene, så man holder inne knappen til den man ønsker å sende talemelding til. Når talemeldingen er spilt inn så trykker man på den blå action knappen for å godkjenne sendingen.

Tamagotchi ‘en kommer da med 1 skjerm, 5 knapper, mikrofon, høyttaler, GPS, Sim kort inngang.

Når man er hjemme så har de også et nettbrett, som de har en utvidet informasjon program på. Nettbrettet har en oversikt over timestatus, opptatte og ledige timer, man kan bestille timene sine på nettbrettet. Man har også muligheten til å kontakte instansene via en online chat, sende en SMS eller epost. Man kan oppdatere resepten sin via programmet, hvor de da klikker på det produktet som trenger en fornying av resepten sin. Da vil det bli sendt en melding til legekontoret sitt hvor da F.Lege godkjenner resepten, så lenge ikke resepten krever at brukeren må komme for å ta prøver.

Nettbrettet kan kobles til Wifi og kan kobles direkte til TV hjemme, Tamagotchi kan da brukes som en fjernkontroll for å navigere inne på nettbrettet, så brukeren slipper å gå frem og tilbake til nettbrettet.

 

Prototype_Film:

 

Link til Prototype:

XD Prototypen er laget på en måte som skal gjøre det enklest for brukerene. Derfor har vi valgt å ha minst mulig å trykke på og heller fylt ut plassen med større knapper. Baktanken med dette er selvfølgelig at det skal være mest mulig bruker vennlig for eldre brukere.

Prototypen er i hovedsak laget for Nettbrett, og da i størrelsen av en iPad. Tanken var å ha ett eget type nettbrett som kun kan brukes til Helse. Med dette mener vi ikke ett vanlig nettbrett hvor man kan spille, være på sosiale medier eller lignende. Dette er for å gjøre produktet så enkelt som mulig og for at flest mulig som er skeptiske til ny elektronikk også skal ville bruke produktet.

Samtidig som prototypen er ment for ett eget nettbrett, er det også tenkt at det skal være mulig å laste den ned som en app. Dette er for å gjøre det enklere og billigere for de som eventuelt har og bruker eget nettbrett.