1.2 Expert Interview

FORARBEID/PLANLEGGING

Intervjuet vårt vil være basert på temaet vi har skrevet om tidligere. Da altså om hvordan spill kan påvirke læringsevnen til studenter i høyere utdanning. Vi ble pålagt å velge ut en ekspert på område, og den første personen vi kom til å tenke på var Tina Helene Bunæs som er en veileder og foreleser ved HIOF. Inne på skolens database (på Canvas) står det at hun har gitte områder som sine interesseområder: spill- og virtualiseringsteknologi og hvordan de kan bli brukt i læring.

Grunnet disse interesseområdene har vi tenkt til å kontakte henne og intervjue henne om spillbasert læring som er temaet for vår oppgave (fra det litterære søket). Vi går utifra at hun har forkunnskaper om dette og vi vil av den grunn kunne stille mer utdypende spørsmål enn til en tilfeldig person. Målet for vårt intervju er å finne ut om hun mener at spillbasert læring hører hjemme i klasserommet. Vi kommer til å benytte oss av et semi-strukturert intervju for å få det vi tror gir best resultat i vårt tilfelle. For å kontakte Tina skal vi benytte oss av mailen hennes ved HIOF. Her skal vi gjøre klart for henne hva våre intensjoner med intervjuet er og hva mål vi har med det. Avhengig av responsen vi får på det finner vi ut om hun har tid til intervjuet med oss eller ikke, eventuelt og om hun føler seg mindre egnet til å kunne besvare spørsmålene vi kommer til å stille henne.


STRUKTUR PÅ INTERVJUET

Intervjuet vil begynne rimelig rolig med åpningsspørsmål, noe vi vil benytte for å få henne med på hva det er vi faktisk ønsker å diskutere i vårt intervju. Dette skjer da selvsagt etter vi har hilst på henne og introdusert oss og vårt mål med oppgaven. Vi vil prøve å ikke oppholde Tina for lenge og har forhåndsdefinert hvor lenge intervjuet skal vare. Underveis i hele intervjuet skal vi ha en viktig tanke i bakgrunnen; «hvorfor?». Ved å benytte «the 5-why technique» kan vi stille oppfølgingsspørsmål til mye av det Tina sier på en veldig enkel måte. Det gjør det lettere å gå i dydben, hvorfor skjer det i etterkant av det, hvorfor manglet x, etc. Vi har da delt opp intervjuet i fire klammer som nevnt nedenfor med hovedtema og undertemaer. Hele intervjuet skal ha en tydelig rød tråd å følge.
Temaet er det samme som vi begynte litteratur søket vårt med: hvordan spill kan bedre læringsevnen og interessen for barne-og ungdomsskoleelever. I intervjuet har vi valgt å spisse det inn på selve hovedtemaet her som er spill basert læring.
Undertemaene vi har valgt å dele det opp i er:  formaliteter, erfaringen hennes med tema, meningene hennes rundt tema og læringsutbytte elevene eventuelt har ifølge henne.


GJENNOMFØRELSE

I forkant av vårt intervju har vi kontaktet Tina via email og da fått godkjent vårt intervju med henne. Der har vi lagt frem hva målet vårt var og hva intervjuet ville handle om. Vi avtalte tidspunkt også via email og stedet for intervjuet ble da på kontoret hennes. Intervjuet ble gjennomført på torsdag 26/9/2019 klokken 10:00 på Høgskolen i Østfold. Før vi satte i gang med intervjuet gikk vi gjennom formaliteter som er notert nedenfor for å sikre Tinas informasjon og hennes ønsker i forhold til anonymisering og opptak av samtale (hennes samtykke til dette). Har markert det jeg (Tim) sier som intervjuer med fet skrift og det Tina sier i kursiv for å vise mer til hvordan intervjuet gikk seg til. Etter intervjuet takket jeg for at hun var villig til å bruke tiden hennes til å hjelpe oss med vår oppgave, det var snilt gjort å ta seg tid til det. Det ble ikke notert noe på stedet grunnet opptaket, så transcriptet er finpusset, og inkluderer da ikke typen kroppsspråk eller verbale pauseord som folk bruker i dagligtale. Dette gir intervjuet en mer profesjonell look. Nedenfor er da hele intervjuet med alle spørsmål m/ svar.

INTERVJU GUIDE

TILLATELSER/FORMELT

Kan vi navngi deg i vårt intervju som vil bli postet på vår wordpress blogg på hiof?

Hvis du vil anonymiseres kan vi skrive underviser ved hiof? Oppgaven vår spesifiserer at vi skal benytte oss av en ekspert på område, ønsker du at vi refererer til deg som ekspert (som anonym kilde)?

Kan vi gjengi det du sier ordrett?

Kan vi ta opp intervjuet?

Vil du se gjennom intervjuet før det legges ut?

ERFARING

Er du kjent med spillbasert læring?

På hvilken måte har du vært i kontakt med dette temaet tidligere i forkant av eventuell ferdig utdanning?

Jobber du med temaet for øyeblikket eller har planer om det i nær fremtid?

Hva skjedde når du deltok i bruken av spillbasert læring? Hva gjorde du i klasserommet?

Hvilke spill har du erfart fungerer i en læringssetting? Hvorfor mener du at disse spillene fungerer?

MENINGER

Kan du fortelle meg dine tanker om bruken av spillbasert læring? Synes du det er en positiv eller negativ læringsmåte?

På hvilken måte burde lærere implentere spill i undervisningen?

Hvilke problemer oppstår ved bruk av spill?

Hva var tankene dine når du opplevde at elevene brukte spill i timen? Tror du dem hadde det gøy? Eller var det ræva?

Hva er ditt favorittspill? Tror du dette kunne bli brukt i undervisning? Eventuelt hvordan?

ELEVENS UTBYTTE

Hvorfor/hvorfor ikke tror du at elever som benytter spill i læring for et godt utbytte av det?

Hvordan måler spillbasert læring seg opp mot andre former for alternativ læring?

Hvordan tror du elevene opplever bruken av spill i læring?

Hvilke spill vet du om som er blitt brukt i undervisning?

Tror du at spill kunne blitt integrert i læring ved høgskolen? Annet enn kahoot

Synes du det burde brukes mer?


INTERVJU MED Tina Helene Bunæs 

TILLATELSER/FORMELT

Kan vi navngi deg i vårt intervju som vil bli postet på vår WordPress blogg på HIOF?
Ja, det går fint.

Hvis du vil anonymiseres kan vi skrive underviser ved HIOF? Eller foretrekker du bare ekspert uten navngitt institutt?
Ikke nødvendig.

Kan vi gjengi det du sier ordrett?
Ja, du kan gjengi det jeg sier ordrett.

Kan vi ta opp intervjuet?
Tillatelse innvilget til å ta opp intervjuet.

Vil du se gjennom intervjuet før det legges ut?
Ja, helst det.

ERFARING

Er du kjent med spill basert læring?
Ja, delvis. Har skrevet oppgaver og lignende om temaet før.

Har du vært i kontakt med temaet før profesjonelt? Typen i klasserommet eller lignende?
Nei, ikke direkte. Jeg har undervist i spillutvikling, men der har jo dem faktisk laget spill. Men jeg har jo jobbet det med både på bachelor- og masteroppgaven min, samt en forskningsoppgave som jeg skrev første året i masteren. Den brukte da spill og virtuelle miljøer for læring.

Jobber du med temaet for øyeblikket eller har planer om det i nær fremtid?
Jobber ikke direkte med spill basert læring for øyeblikket, men skal skrive min PhD om det, dette med oppstart etter jul.

Hva skjedde når du deltok i bruken av spill basert læring? Hva gjorde du i klasserommet?
Har ikke jobbet med det i klasserommet tidligere rent spesifikt.

Hvilke spill har du erfart fungerer i en læringssetting? Hvorfor mener du at disse spillene fungerer?
I bacheloren min skrev jeg om Minecraft, bruken av Minecraft. Dette var da ikke i klasserommet, men i museum. For å lære barneskoleelever som deltok i den kulturelle skolesekken, som da er et opplegg som alle fjerdeklassinger skal gjennom. Dette er da et samarbeid mellom skolen og flere kulturområder. I dette tilfelle skulle dem lære seg lokalhistorie i Sarpsborg, og så lagde jeg og bachelorgruppen min byen Borg i Minecraft. Også skulle elevene utforske Borg i Minecraft og lære om historien til byen inni spillet. Dette fungerte veldig bra.

MENINGER

Hva tenker du om bruken av spillbasert læring profesjonelt? Synes du det er en positiv eller negativ læringsmåte?
Jeg tror det er veldig kraftig medium, som kan hvis brukt riktig; gi veldig gode læringsmuligheter. Men det er jo både positive og negative sider ved det, og det bør settes inn i et system i klasserommet så elevene ikke får alt for frie tøyler. Men at spillingen blir styrt av undervisningsmateriale. Siden det er et veldig åpent medium og ofte er det slik at barna kan disse mediene bedre enn lærerne. Og det kan føre til at de sitter og gjør akkurat det de vil i spillet. Men hvis de har en klar undervisningsplan og bruker spillet som en del av undervisningen, ikke hele undervisning, så har det vist at det fungerer veldig godt.

På hvilken måte burde lærere involvere spill i undervisningen? Føler du at læreren bør ha en aktiv rolle i spill basert læring?
Det kommer an på spillet, f.eks. i Minecraft kan læreren faktisk være inni spillet med elevene. Men etter min erfaring er det lurt og f.eks. har en forelesningstime og stykker opp forelesninger slik at læreren da kan guide elevene gjennom forelesningen. Da tenker jeg mer at man har en mer tradisjonell lærer som går gjennom forelesningsmateriale også da setter stoffet inn i kontekst i et spill. Slik at spillet og læringsstoffet og spillet komplenterer hverandre. Og da er det viktig at læreren har en klar rolle, både i den tradisjonelle settingen og når dem skal sitte seg ned og faktisk spille.

Hva er de største utfordringene ved bruk av spill i en læringssetting?
Tilgjengeligheten og kunnskapen som både elever og lærere må ha. Elever pleier å plukke opp spill basert læring raskt siden det er noe de gjerne holder på med selv på fritiden og har kontroll på, men for dem som ikke spiller mye kan det bli en utfordring å sette seg inn i det. Og ikke minst for læreren. Læreren må forstå seg på spillene nok til å kunne bruke det som læringsverktøy. Hvis ikke blir det fort slik at elevene får litt for frie tøyler, så «stikker dem av». Da har dem det kjempegøy og spiller og sånt, men hvor mye læring som kommer ut av det kan diskuteres.

Hva er ditt favorittspill?
Generelt da eller i en læringssetting?

Bare generelt sett.
Da blir det Witcher 3. Det er veldig bra, har ødelagt alle andre spill for meg. Etter jeg har spilt Witcher 3 ble alle andre spill mer eller mindre overfladisk i forhold.
Tror du dette kunne bli brukt i undervisning? Eventuelt hvordan?
Det er jo et veldig voldelig spill, det er mye blod og mye slåssing. Du er jo da en monster hunter og dreper både monstre og mennesker. Men du har da elementer som herbalism og sånn. Kanskje det kunne bli tatt i bruk for å lage urter og sånn. Jeg vil nok ikke anbefale å bruke det i læring, men på sin side det jeg vil skal bli brukt i undervisning er Assasin’s Creed. Da spesifikt til historielæring. Jeg har lært meg mye gammel historie fra dem, da både historiske hendelser og kunsthistorie. Spillene er jo ikke helt historisk korrekte, men de er jo hvertfall basert på historiske hendelser og historiske personer. I mange av spillene har de brukt mange gamle plantegninger av infrastruktur fra eldre byer og bygget dem opp virtuelt slik dem så ut på f.eks. 1500-tallet i Venezia eller Firenze da. Så der er veldig mye å hente ut.

I det nye spillet Assasin’s Creed Origin er det lagt til en egen «historiemodus». Det heter da Story Tour eller noe i den duren og er da beregnet for å kunne utforske kun de historiske elementene ved spillene, uten da å ha de mer actionfylte og eventyrfylte handlingene man ellers ville gjort i spillet.
Jeg synes at det var kjempeinteressant når jeg spilte Origin, og da er det sånne småting du ikke legger så mye vekt på, men sånne smådetaljer om hvordan arbeidsoppgaver fungerte. Den ene jeg sto å så på lenge faktisk var måten de fraktet steinene til pyramidene på, som da er en liten detalj som du bare rir forbi i full fart, men som da folk gjorde på den tiden. Og hvis man setter seg ned og studerer de tingene så skaper jo det forståelse og læring for hvordan samfunnet og arbeidsoppgaver fungerte før.

Hva var det egentlig dem gjorde når de transporterte disse steinene til pyramidene?
De frakta dem på Nilen. Når steinene kom på land kom alle slavene bort for å frakte dem. Dette gjorde de da ved bruk av tømmerstokker og dem hadde system på hvordan de skulle frakte steinene. Da flyttet de på disse tømmerstokkene for å bevege de store steinene. Det tok jo lang tid og det var tungt arbeid. Men det var bare sånne småting jeg la merke til da. Men også samfunnsstrukturen; hvordan samfunnet er bygget opp med rikdom og fattigdom, bydeler, slummer og sånne ting da. Det er slike ting man ikke gjerne ser i dag, men som kommer frem tydeligere i spillet. Assasin’s Creed er veldig «subtle learning», altså at det ikke er veldig direkte. Men ved å være observant og delta i denne verdenen så blir du feeda sånne småkonsepter og slikt som da lagrer seg oppi hodet ditt.

ELEVENS UTBYTTE

Hvorfor/hvorfor ikke tror du at elever som benytter spill i læring for et godt utbytte av det?
Jeg tror at hvis det blir gjort riktig, hvis det blir satt i system og man bruker de riktige spillene eller virtuelle simuleringen så får man satt et uttrykk på veldig mye som tradisjonell læring kun viser teoretisk. Du får faktisk vist hvordan det er og du kan «immerse» deg inni en verden som kan vise deg disse konseptene og bygge kontekst rundt dem. I stedet for bare å lese dem i en bok da, det tror jeg er veldig verdifullt. Det mest nye medie før var jo video, men der ser du fortsatt bare på en skjerm. Men hvis du kan sette deg ned og bli «immersed» i denne verdenen så kan det være veldig positivt for læringsutbytte.

Hvordan måler spill basert læring seg opp mot andre former for alternativ læring? Typen videolæring eller musikklæring f.eks.?
Det tør jeg nesten ikke si noe om siden jeg har ikke lest så mye om det, men man kan tenke seg at et videospill er en sammensetning av flere medieformer. Og andre medieformer for læring er jo da video eller musikk, men i spill får du alle disse uttrykkene i ett. Det kan man da tenke seg byr på flere læringsmuligheter enn kun med en uttrykksform da. Men som sagt videospill i læring er såpass nytt at vi ikke har funnet den perfekte kombinasjonen på hvordan man skal bruke det som et undervisnings medium. Jeg vil ikke si om det er bedre enn andre alternative læringsformer, men mye tyder på at det er gode læringsmuligheter; nettopp på grunn av at du kan «immerse» deg i verdenen. Det er overalt rundt deg og du kan oppleve det på en annen måte.

Hvordan tror du elevene opplever bruken av spill i læring? Tror du at dem storkoser seg eller at det helt ræva?
Både og. Jeg tror at dem som spiller mye på fritiden synes at det veldig positivt. At det er en motiverende og en engasjerende læringsform, men da har du og de elevene som ikke spiller på fritiden. Dem som ikke har tatt på en håndkontroll før og som da har en veldig bratt læringskurve, de må ha mye mer fokus på det og faktisk spille, ikke bare lene seg tilbake å lære av det som blir presentert.
Dette varierer jo mye på tilgjengelighet som du snakket om tidligere. De som har tilgang til spill vil ha større sannsynlighet for å benytte seg av det, men det varierer veldig avhengig av deres interesser og da tilgjengelighet. 

Du har allerede nevnt et par spill, som Minecraft og Assasin’s Creed, men er det noen andre spill du føler kunne bli brukt i undervisning?
Det er mange. Det er jo mange spill som er utviklet kun for læring. Tenker du mer kommersielle titler da eller?
Både og. Vel og bra med store titler, men mindre spill egnet kun for læring fungerer fint det også. Altså enkle spill hvor du lærer gangetabellen er jo ikke uvanlig, der du får et scoreboard og tidsfrist på deg.
Spill kan jo vært så mangt. Det er sikkert veldig mange, men jeg kommer ikke på noe akkurat nå.

Tror du at spill kunne blitt integrert i læring ved høgskolen?
Ja!

Annet enn da Kahoot?
Hadde vært morsom å prøve å kunne integrere noen andre spill også da. Problemet igjen da er å lage et spill er dyrt. Det er kanskje lettere å lage eller benytte seg av ferdige spill på et lavere nivå, for på høyskolen er det veldig spisst det man skal lære. Så det å lage spillmoduler tilpasset hvert fag kan bli tidkrevende og dyrt. Det er vel kanskje det største problemet. Skal du lage noe som er bra nok for læring, blir det fort veldig dyrt. Men man ser det jo i andre land at de bruker spill og simulering til å trene helsearbeidere, sykepleiere og sånt. Da er det opprettet en del spill og simuleringer som lager deg rutiner og pasientbehandling og slikt. Det er fortsatt en lang vei å gå. Spillene er jo da basert på å være et forskningsprosjekt, hvertfall som jeg har fått med meg. Det er jo ikke så mye penger som man legger inn i denne typen læring enda. De fleste prosjekter starter da som forskningsprosjekt for å se om det fungerer eller ikke. Det er jo der man fortsatt er i dag føler jeg, hva fungerer og hva fungerer ikke når man bruker virtuelle læringsmidler.

Det er jo et par unntak, som f.eks. pilotutdanning hvor de er pålagt å ha x antall timer i uken på flysimulator. Enten hjemme eller på skolen.
Dette har jo fungert kjempe bra. Da får jo du visualisert cockpiten og får rutinedrilling; hva skal du trykke på nå og når. Det er vel også slike simuleringer for astronauter mener jeg. Er ikke så veldig enkelt å forberede seg på det dem holder på med utenom sånn zero-gravity kamre og sånn, men det er dyrt da.

Synes du spill bør bli brukt mer i undervisning?
Jeg har lyst å si ja. Jeg synes spill er kjempegøy og nyttig. Det har positive effekter på kritisk tenkning og læring og alt mulig. Men da må det settes inn i system og spillene må være gode nok til å gi et godt læringsutbytte. Vi har nok en vei å gå der i forhold til å få utviklet spill til de ulike kursene.


ANALYSE OG SAMMENDRAG AV FUNNENE VÅRE MED REFERANSER

Spillbasert læring er et bredt emne som har flere positive og negative sider. Det er et veldig nytt medium da i forhold til læringskontekst, og bruken av det krever riktig setting ifølge Tina. Som hun sa i intervjuet så er det viktig at elever ikke får frie tøyler når de holder på med spill i læring siden det så fort gjort å spore av. Lærerens rolle er viktig; gjennom tradisjonelle læringsmetoder med forelesninger og veiledning så vil spille passe godt inn i klasserommet. Men det erstatter ikke vanlig undervisning, men blir da en del av undervisningen. Elevene får et godt utbytte av spill basert læring hvis disse faktorene på plass sier hun videre. Ofte klikker spill godt med interessen med mange av dagens ungdommer, så tilgjengeligheten er det det vanligvis står på. Både prismessig,  men også kunnskapsmessig. «Tilgjengeligheten og kunnskapen som både elever og lærere må ha. Elever pleier å plukke opp spill basert læring raskt siden det er noe de gjerne holder på med selv på fritiden og har kontroll på, men for dem som ikke spiller mye kan det bli en utfordring å sette seg inn i det. Og ikke minst for læreren. Læreren må forstå seg på spillene nok til å kunne bruke det som læringsverktøy» sa Tina i intervjuet. Ikke alle har de samme mulighetene eller interessene, dem som ikke har så mye penger har gjerne ikke råd til all slags spillmaskiner og du har gjerne dem som har penger til det og ikke har interessen. Slike variabler tilbyr problemer for spill basert læring. Det er mye å se frem til ved bruk av spill i læring, Tina sier at det har mange positive effekter både på kritisk tenkning og læring, med mer. Men for at spill i læring skal bli mer etablert i dagens undervisning må det flere spill bli utviklet til spesifikke kurs for å gi bedre utslag mot gitte fagområder ellers kurs sier hun.

 

 

 

timek

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *