4.1 Prototype

PROTOTYPE TANKEPROSESS

En prototype er en velkjent måte å utforske og utrykke designalternativer for interaktive prosjekter. Prototyper er fremstilt av våre ideer, en materialistisk fremstilling av våres ideer. Det finnes ulike typer for prototyper, low-fidelity og high-fidelity. Dette handler om kvaliteten og hvor langt igjen det er å gå til et ferdig produkt. Low-fidelity prototyper er mindre ferdige prototyper som bare skal fremvise hvordan produktet/tjenesten fungerer, mens high-fidelity er mye mer grundig jobbet med og krever mye tid i forhold (er nesten et ferdig produkt). I vår oppgave vil vi benytte oss av high-fidelity prototype for å kunne vise frem tjenesten vår på en mest mulig «ferdig» måte.

Vår oppgave er en nettbasert/spillbasert tjeneste og av den grunn for å gi en realistisk visning av en eventuell prototype må vi benytte oss av det programmet for å kunne tilby en troverdig visuell prototype til våre brukere. Det er mange ulike verktøy man kan bruke for å fremstille prototyper, blant annet en hel haug digitale verktøy, fysiske verktøy og interaktive verktøy. Før vi begynner arbeid med digitale verktøy vil vi skrive ned og tenke på hva som trengs på vår nettside. Denne må vi lage gjennom bruk av et digitalt verktøy ettersom at det er nettside med integrerte spill som er vår ide, hvert fall for vår high-fidelity prototype. Vi kommer til å bruke Adobe XD for å kunne fremvise hvordan en eventuell interaksjon mellom en bruker og vår tjeneste er. Grunnet vårt valg av ide, blir vi mer rettet mot high-fidelity prototyper for å kunne fremvise hvordan ideen vår fungerer på en mer grundig måte. Nedenfor er ideen vår fra 3.1 sin Ideate.

A website with small games for each step in the design thinking process, used for classroom exercises in Designmetoder

En nettside med små spill for alle trinnene i designtankegang prosessen. Dette er veldig spesifikt til vårt fag designmetoder, men er mulig å tilpasse til andre fag ved Høgskolen, hvis dette var ønskelig. For å kunne lage noe slikt må vi tenke gjennom hva hver enkelt del av emnet kan være. Vi må kunne gi de kreative og lærerike måter å være i kontakt med faget på, og det er nettopp dette spillene vi velger ut må ha fokus på: kreativitet og læringsutbytte. Spillene må være tilpasset hva faget handler om og tilby måter for vår bruker å lære nye ting om emnene gjennom våre spill. Brukeren vår er det viktigste, vi må tenke på hvordan de erfarer interaksjon med en prototype. Hvilken rolle kan prototypen spille i våres brukers liv? Hvordan kan vi implementere den og hvordan skal den se ut?

Før vi kan begynne med våre prototyper må vi finne ut av hvilke spill vi kan ha for de ulike delene av designmetoder? Nedenfor noterer vi ned alle ideene vi kunne tenke oss kunne være en god ide for et spill til de ulike delene av designmetoder, men for våre prototyper vil vi ikke fremvise de ulike spillene for enkelt del av faget designmetoder. Vi vil være selektive og velge ut ideene vi synes er best, som gir en best mulig representasjon av hva vi tenker er en god brukeropplevelse. Dette gjelder vår fremstilling i Adobe XD (high-fidelity). Grunnet likheter mellom flere av modulene nedenfor så velger vi og ikke fremvise alle i Adobe XD.

 • 1. Empathize: Scoreboard (fleste spill). 10 poeng

  1.1 Literature search – et spill som gir deg poeng basert på søketerminologien din og valg av nettlesere, jo mer spesifikt; jo bedre. Her blir du quizzet på hvordan man søker opp gode kilder. 4 poeng

  1.2 Expert interview – her vil du få et sett med spørreord (hva, hvem, hvordan, hvorfor, etc.) og typiske setninger med «fill in the blanks», f.eks. «blank» kan påvirke persons hverdag? Her kan du fylle inn med ulike spørreord for å kunne generere spørsmål lettere. 2 poeng

  1.3 Cultural probes – en sandbox inspirert verktøykasse som lar deg lage cultural probes. Om det er papir i form av skjema, bokser, lapper, etc. er ikke nøye, flere formater kan benyttes. Her vil man få poeng basert på hvor avansert proben er, jo mer de gjør ut av den jo høyere poeng får dem. 4 poeng

 • 2. Define: Kahoot! inspirert quiz. 15 poeng

  2.1 Define your research questions – vil her gi deg tre valg til å begynne med, dette gjelder de metodiske tilnærmingene: empathy map, affinity diagram og/eller content analysis. Her vil det (når du trykket start) gi deg tre valg, hvor du har ubegrenset tid. Da velger du den uttrykksformen du mener passer best til ditt bruk, og så videre vil du få opp eksempler på ulike stiler av de gitte metodene. Etter disse er vist, vil du så få spørsmål som spør etter kjennetrekk ved stilen du har valgt. 15 poeng

 • 3. Ideate: Tidsbasert brainstorming (gruppeaktivitet) og tidsbasert bildequiz (gruble.net inspirert). 15 poeng

  3.1 Generating ideas – essensielt bare en klokkefunksjon som hyler når tiden er over. Skal bare hjelpe å holde flowen gående under brainstorming, tempoet må holdes. Må slå av slumreknappen på skjermen når den hyler (innen 10 sekunder) eller så får man ikke poeng. Når man trykker start får man muligheten til å skrive inn sin problemstilling. Første en gjør er og sette seg ned å taste inn kjennetegn ved problemstillingen/tema (10 min). Så er det How might we spørsmålene, minst 5 må fylles inn før 10 min er gått. Etter det får en 10 minutter på seg til å brainstorme ideer relatert til problemstillingen, gjøres på sticky notes format på skjermen. Siste 10 minutter blir brukt til å sortere sticky notes.  5 poeng

  3.2 Personas, storyboard og scenarios – Her vil det være fire bilder på hvordan dem kan se ut, og spillet baserer seg på å velge riktig format og hvilken av dem som ser best ut. Altså at vi vil hive inn ulike personas, storyboard og scenarios eksempler  og dem som er best vil gi poeng. 10 poeng

 • 4. Prototype: Quiz. 10 poeng

  4.1 Prototype – vil her få en test på dine kunnskaper om prototyper. Det vil være både multiple choice og «fill in the blank» oppaver, men her har du all tiden du trenger. Er ikke lov å jukse, selvfølgelig.

 • 5. Test: Simulering. 2 poeng hvis du finner easter egg commanden; samler poengsummen (total 52 poeng, egentlig 50).

  5.1 Test – en simulering som viser hvordan publikum vil respondere til din prestasjon så langt. Alle scorene fra tidligere spill vil bli tatt hensyn til her og det du kan gjøre i dette spillet er å skyte publikum hvis du gjorde det dårlig hvis de «buuuuuet» på deg eller taste inn /flex command i tastefeltet (kun tilgjengelig til spillere med mer enn 40 poeng).

Prototypen vår skal ha to ulike sider: en for lærere og en for elever. Læreren skal kunne kontrollere og selv velge hva moduler som er tilgjengelig for elevene på hvilke tidspunkt og styrer hvilke spill som er der, og hvor mye tid man har på seg. Dette gjør det mulig for læreren å holde nettsiden oppdatert over tid, hvis pensum skulle endre seg og bli oppdatert eksempelvis. Læreren skal da kunne se hvem som har gjort hva, bestemme hvilke emner som er aktive, kan velge hvilke spill som skal være aktive i gitt emne og bestemme belønningsstruktur gjennom trophies og lignende belønningsstrukturer. Det skal være en form for læringsplatform hvor aktiv deltakelse i timen skal gi et læringsutbytte.


PROTOTYPEN BLIR BYGGET

 


FERDIG PROTOTYPE

 


VIDEOPROTOTYPE

Videoprototypen skal vise publikum hva og hvordan vår nettside tilbyr en løsning på vår brukers problem. Vårt publikum blir studentene i Designmetoder ved Høgskolen, og vi vil fremvise en student sin interaksjon med vår prototype for vår videoprototype.


REFLEKSJON

Underveis når vi holdte på med 4.1 var vi egentlig litt forvirret siden vi var rimelig sikker på at vi skulle lage to prototyper, en low-fidelity og en high-fidelity. Siden dette ikke var nødvendig droppet vi å gjøre en skisse (low-fidelity) av hva vår plan var, hvilket vi har sett i etterkant er flere andre som har gjort; men gjort er gjort. Dette gjorde da at vi satt øynene våre rett på Adobe XD prototypen som ble arbeidet på som et delt prosjekt mellom gruppens medlemmer som ble litt rotete til tider siden det ikke var enkelt at alle satt og jobbet med den samtidig. Måtte bli en om gangen og gå på rundgang etter hver person sa seg ferdig med det dem holdt på med. Når vi holdt på med Adobe XD prototypen gjorde vi og en liten tabbe siden vi glemte igjen å gjøre spesielt mye ut av lærerens side av ting, og gjorde siden til læreren veldig basic og lite detaljert. Så dette rettet vi på i etterkant av mer veiledning og gjorde det tydelig at læreren kan kontrollere moduler, timere, belønningsstruktur, moderere, med mer. Vår prototype, når den nærmet seg ferdig, ga oss og mye inspirasjon til ting vi burde rette på i Ideate fasen. Prototypen ga oss et mye bedre klart visuelt inntrykk av hva vi ville ha og dette gjorde at vi gikk tilbake og endret på ideen vår om en app, til en fully-fledged nettside med integrerte moduler for lærer og student. Da var både vi mer klar over hva det hva vi ville ha, og det gjorde arbeidet vårt mye mer målrettet enn tidligere. Vi har og da slitt litt med begrensningene til Adobe XD, ettersom at det ikke er beregnet for å kunne programmere noe mer enn interaktive artboards gjør det at vi ikke direkte kan prøve å få importert et spill inn i det formatet, ikke av dem vi har foreslått i teksten over hvertfall. Det nærmeste vi kom til var en quiz for å gi en enkel smakebit på hva vi kunne tilby på vår platform for studenter. Vi har og da satt opp poeng, ulike spillforslag, m.m. Mye av dette har ikke blitt tatt i bruk i prototypen grunnet begrensinger i programmet, men og det at vi personlig følte at alt ikke var nødvendig for å få frem det vi mener er viktigst med vår ide og prototype.

 

timek

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *