4.1 Prototype

PROTOTYPE TANKEPROSESS En prototype er en velkjent måte å utforske og utrykke designalternativer for interaktive prosjekter. Prototyper er fremstilt av våre ideer, en materialistisk fremstilling av våres ideer. Det finnes ulike typer for prototyper, low-fidelity og high-fidelity. Dette handler om kvaliteten og hvor langt igjen det er å gå til et ferdig produkt. Low-fidelity prototyper … 

 

3.2 Personas, Scenarios & Storyboards

PERSONAS Personas er en form for fiksjonelle karakterer man lager for å representere ulike typer brukere din tjeneste eller produkt kan ha. Å lage slike fiksjonelle karakterer gjør det lettere å forstå seg på din bruker sitt behov, deres erfaring, atferd og mål. Med denne informasjonen har du mulighet til å få en bedre forståelse … 

 

3.1 Generating Ideas

PREVIOUS IDEAS We’ve had an idea so far on how we wanted to do this, originally wanting to create an app that was designed for teachers which would show the different types of games to use for different subjects in school and in this list-like app it would also have guides on how to use … 

 

2.1 Define Your Research Questions

OUR METHODICAL APPROACH We have been given the option of choosing between three different types of methods to analyse our previously done tasks (literature review, interview and cultural probes). The given methods being; affinity diagram, empathy map or content analysis. We have decided to use the affinity diagram method. The reason behind our choice of … 

 

1.3 Cultural Probes

WHAT IS OUR DESIGN GOAL AND WHO ARE THE USERS Our design goal would be to create a way/tool in which one could benefit from games in learning, for example through a diverse learning platform with various activities for students to do. There is a clear tendency among students to use «illegal» programs, apps or … 

 

1.2 Expert Interview

FORARBEID/PLANLEGGING Intervjuet vårt vil være basert på temaet vi har skrevet om tidligere. Da altså om hvordan spill kan påvirke læringsevnen til studenter i høyere utdanning. Vi ble pålagt å velge ut en ekspert på område, og den første personen vi kom til å tenke på var Tina Helene Bunæs som er en veileder og … 

 

1.1 Literature Search

Problemstillingen vi har valgt å ta for oss er; hvordan kan spill bedre læringsevnen og interessen for studenter ved høgskolen? Valget av problemstilling skyldes vår felles interesse for spill og læring. Vi vil prøve å finne ut hvordan disse elementene kan bli bragt sammen og hvordan de vil påvirke læringsevnen til høgskolestudenter.  SPØRSMÅL VI MÅ …