Om oss

Dette nettstedet er resultatet av et samarbeidprosjekt ved Høgskolen i Østfold mellom lærerutdanningsskoler, Fakultet for lærerutdanning og språk  og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Prosjektet ville utforske hvordan digital fabrikasjon kan brukes for å lage konkreter i matematikkfaget. Prosjektet foregikk som åtte samlinger med planlegging, refleksjon og diskusjon og med utprøving i lærernes egne klasser mellom samlingene

Hensikten med siden er å spre kunnskap om digital fabrikasjon i matematikkfaget ved bruk av en arbeidsmåte som heter FACS (Find – Adapt – Create – Share).

Vi presenterer eksempel knyttet til ulike kompetansemålene og teori om konkreter i matematikundervisningen.

Vi som står bak nettstedet og har gjennomført prosjektet, er
Førsteamanuensis Susanne K Stigberg, Institut for informasjonsteknologi og kommunikasjon
Stipendiat Henrik Stigberg, Fakultet for lærerutdanning og språk
Dosent Marianne Maugesten, Fakultet for lærerutdanning og språk
Førsteamanuensis Odd Tore Kaufmann, Fakultet for lærerutdanning og språk

Digital Fabrikasjon

Hva er digital fabrikasjon?

Digital fabrikasjon dekker enhver produksjonsprosess som kontrolleres av en datamaskin for å lage fysiske objekter. Selv om teknologier stadig ekspanderer, involverer de hovedsakelig en av tre typer metoder: additiv produksjon (f.eks. 3D printer), subtraktiv produksjon (f.eks. laserkutter) eller robotmanipulasjon av noe slag.

Digital fabrikasjon har en rekke fordeler som gjør dem til en god match for produksjon av konkreter:

  • De kan brukes med minimal teknisk opplæring
  • De gir mulighet for rask produksjon av de ønskede gjenstandene
  • De har et høyt nøyaktighetsnivå
  • Den samme programfilen kan gjentatte ganger brukes til å lage pålitelige og konsistente gjenstandene hvor som helst i verden

Vi kan se digital fabrikasjon fra tre perspektiver:

  • Verktøy og teknikker
  • Designmetoder (f.eks. Rapid prototyping, Design Thinking)
  • Community (f.eks. Maker culture)

Her vil vi se på alle tre perspektivene. Vi vil lære å bruke populære verktøy for å lage konkreter, vi vil se på en designprosess for å skape nye konkreter, og vi vil se på hvordan vi kan ta del i maker-kulturen for å finne konkreter og dele konkreter.

Fortsett å lese «Digital Fabrikasjon»

Konkreter i matematikkundervisning

Eksempel