Økodesign

 

“Økodesign, designprosess der designeren tar hensyn til miljø på lik linje med kvalitet, teknologi, estetikk, ergonomi etc. Innebærer å finne alternative designløsninger slik at produktet forårsaker lavere miljøbelastning totalt sett.” (Bendtzen, 2016)

På studieprogram ingeniør industriell design ved Høgskolen i Østfold er økodesign en integrert del av designprosessen, og vi jobber med de miljømessige konsekvensene av produksjon og forbruk gjennom hele studiet.

Vårt forbruk og aktiviteter kan påvirke all natur rundt oss; planter, dyr, jord, luft og vann. Økodesignmetodikken kan i prinsippet brukes ved utvikling av alle typer produkter og strukturer, for å forebygge og hindre skade på naturen. Miljøhensyn er etterhvert innarbeidet på alle områder i samfunnet, og formalisert gjennom lover, forskrifter og internasjonale miljøavtaler. Med kunnskap innen økodesign har studentene et verktøy til å foreta gode, miljøriktige valg i designprosessen.

På Økodesign-bloggen publiserer vi et utvalg oppgaver hvor studentene har jobbet med økodesign på hele eller deler av et produktlivsløp, fra valg av råvarer, til produksjon, transport, bruk og avhending av produktet.

I plakatoppgaven som er gjennomført våren 2017 har studentene sett på miljøutfordringer som oppstår som følge av menneskelige aktiviteter og forbruk. Oppgaven er oppsumert med infografikk, og studentene har foreslått tiltak for å redusere miljøpåvirkningen. Tekstene er bearbeidede utdrag fra studentenes besvarelser. Informasjonen er hentet fra forskjellige kilder, og vi tar forbehold om feil.

Ref.: Bendtzen, S (2016) Økodesign. Store norske leksikon . Hentet fra https://snl.no/økodesign


 

 

wef