Blodig bransje

Plakaten er utformet av Monica Normann, Tina Irene Thorvaldsen og Cathrine Helene Helseth, og illustrerer noen av lidelsene pelsdyr og miljø blir utsatt for ved produksjon og tilvirkning av unødvendige luksusvarer.  

 

Rev og mink er rovdyr som som har behov for å jakte og streife utover store områder, og forutsetningen for å gi dem god og anstendig dyrevelferd er helt annerledes enn for vanlige husdyr. Dyrene på en pelsdyrfarm lever i små og får ikke tilfredsstilt sine jakt- og aktivitetsbehov. Mangel på aktiviteter og naturlig livsførsel kan føre til abnorm adferd, og at dyrene kan skade seg selv eller sitt avkom.

En pelsdyrfarm kan i perioder ha svært mange dyr, og ofte blir kravet om godt tilsyn og stell minst to ganger i døgnet ikke overholdt. Mattilsynet rapporterte i 2009 at så mye som 86% av alle pelsdyrfarmer brøt lovverket, og i 2016 at det fortsatt er stadige og til dels alvorlige lovbrudd. Rømte pelsdyr skaper i tillegg store problemer i norsk natur.

Mange land har nå forbudt pelsdyrfarmer, men i Norge er det fortsatt lov å holde mink og rev. Pels er ikke lenger nødvendig for at vi skal greie oss i kaldt klima, men hele 8% av befolkningen har kjøpt produkter med ekte pels de siste fem årene. I tillegg til utfordringer med dyrevelferd gir pelsproduksjon mange miljøutfordringer, blant annet stort CO2-utslipp og utslipp fra en rekke kjemiske prosesser som pelsen må gjennom fra dyret blir flådd til pelsen er klar for salg.

Studentene foreslår å fortsette med protestaksjoner og kampanjer mot pelsdyroppdrett, at motebransjen kjører en pelsfri policy, samt fortsatt press for å få politikere til å opprette forbud mot pelsdyroppdrett. Og selvfølgelig – ikke kjøp pels!


 

 

wef