Metaller i forbrukerelektronikk

Plakaten er utformet av Rune Aas og Trygve Ørjasæter Sørlie. Plakaten viser livsløpet til smarttelefoner og hvor liten avdel av telefoner, deler og materialer som blir resirkulert, samt miljøutfordringer knyttet til livsløpet og potensiale for forbedring.

 

I dag eier hvert menneske 3,65 elektroniske produkter og en mobiltelefons levetid i USA er på 18 måneder. Vi er avhengige av mobilen og har den med over alt, uansett hvor og hva vi gjør. Når vi kjøper ny mobil ser vi på ytelse, design og hvilken produsent som selger mobilen og ikke nødvendigvis hvilken miljøpåvirkning produksjonen gir.

En mobil består av 35 ulike metaller og halvparten av disse har en resirkuleringsgrad på under én prosent, som betyr at de ofte går tapt ved resirkulering. Når ny elektronikk produseres kreves det store mengder energi, vann og råvarer.

Råvarene som må utvinnes til produksjon kan stamme fra meget kritikkverdig og energikrevende utvinning. Å resirkulere er den beste måten avhende et produkt som ikke kan repareres, men selv resirkulering redder ikke alt. Nesten halvparten av metallene i en telefon går tapt ved resirkulering, fordi de er enten for vanskelige å hente ut eller prosessen er for kostbar.

Studentene anbefaler å designe kvalitetsprodukter som forbrukeren ønsker å beholde lengre, og å reparere når noe går i stykker framfor å kaste og kjøpe nytt. Reparasjonsmanualer må gjøres mer tilgjengelige, og produsenter bør påvirkes politisk for å ta ansvar. Studentene spør seg også om det er mulig å redusere antall metaller i elektroniske produkter, å resirkulere mer metaller og komponenter, samt å sette fokus på bærekraftig, etisk og trygg utvinning av metaller/råstoff i fattige land.