Om meg

Wenke Fossen

Høgskolelektor design

Mastergrad

Underviser designmetodikk, designtegning, økodesign

Programkoordinator for industriell design

Alle naturbilder i bloggen er tatt av meg. De fleste blomsterbildene er tatt i Jotunheimen rundt 1000 moh, og i bloggen er det bilde av blant annet kildemjølke, turt, geitblomme, myrhatt, hvit blåklokke og firblad. Sommerfuglen er en blåvingehunn og fuglen er en kragearacari.