Dette må NAV gjøre mer av.

Dette må NAV gjøre mer av.………

Slik lykkes NAV – Slik blir NAV bedre……

Før og nå er hovedpoenget.!!

«..Jøss, nå har NAV kommet på banen gitt..»

Dette er et utsagn fra en arbeidsgiver som har deltatt i samarbeidsprosjektet «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor – KLAR-prosjektet». I regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet har Høgskolen i Østfold sammen med NAV Buskerud, NAV Østfold, Fylkesmannen Buskerud, Fylkesmannen i Østfold, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon(FFO) og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) i disse dager avsluttet et-4årig utvikling- og forskningsprosjekt med supre resultater.

 

«Flere ut i ordinært lønnet arbeid»

Gjennom utprøving av Supported Employment(SE) som metode for arbeidsinkludering har arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov og behov for individuell oppfølging, fått nye muligheter i arbeidslivet. Resultatene viser store forskjeller mellom arbeidssøkerne som fikk tilbud om SE og de som i samme periode fikk ordinær oppfølging fra NAV-kontoret

Brukes slik tabell i en Blogg??? Skrive ut i tekst?

En «smakebit» av hva vi fant:

Supported Employment skiller seg fra ordinær oppfølging i NAV-kontoret først og fremst gjennom at arbeidssøkere i SE skal direkte ut i lønnet arbeid og opplæringen skjer ute på arbeidsplassen «place then train». I ordinær oppfølging foregår det mye trening på å stå i arbeidssituasjoner gjennom kurs og i ulike former for arbeidstrening før arbeidssøker formidles til ordinært arbeid. «train then place». Jobb-veilederen følger opp samme arbeidsgiver og arbeidstaker over tid. Oppfølgingen skjer ute på  ute på arbeidsplassen, noe som innebærer at hver veileder har ansvar for et begrenset antall arbeidstakere, 15 – 20 personer mot NAV-veilederne i ordinær oppfølging følger opp omkring 150 personer.

Resultater fra intervjuer med jobbveiledere i NAV kontorene, arbeidsgivere som har ansatt arbeidssøkere og noen erfaringer fra arbeidstakerne beskriver nærmere hva som virker.

 

Arbeidstakerne

«Nytt syn på NAV – Utelukkende positivt – fantastisk oppfølging, bare positive opplevelser, jeg har aldri fått så mye hjelp av NAV – hu er helt super»

 

«Det beste er at jeg får tid – jeg blir dårlig av stress – da får jeg angst og alt går i stå –men med xx – hun trodde på meg og ga meg tid – jeg fikk en jobb og trives. Da hadde jeg ikke jobbet på 4 år tror jeg.

 

 

Arbeidsgiverne

«Når ikke hun tar telefonen, så legger jeg igjen en melding, kan du ringe meg? Eller hun ser på telefonen at jeg har ringt, så ringer hun tilbake igjen, ikke sant. Men hvis du gjør det samme nede på NAV, så – i det derre systemet, så skal de ringe igjen i løpet av x antall timer. Men da ringer det stort sett en annen en, for da er de enten på ferie eller sykemeldte selv, og det er jo det som er så håpløst

 

«Det er en helt ny erfaring totalt sett, for det at ellers så er det sånn kontorvirksomhet, holdt jeg på å si.

 

Jobbveilederne

«Å skape tillit og relasjon er viktig. Det er det det handler om»

«Tilgjengelighet – tid- telefon og bil er en nødvendighet»

«Tett individuell oppfølging gir muligheter for å møte arbeidssøkernes og arbeidsgivernes individuelle behov «på ordentlig» – gir resultater og vi får flere ut i lønnet arbeid»

Hva nå?

Jobbveilederne har sammen med Høgskolen i Østfold utarbeidet en veileder for andre NAV-kontor som vil ta i bruk Supported Employment som metode for økt arbeidsinkludering. Arbeids- og velferdsdirektoratet sprer veilederen til andre NAV-kontor som ønsker å gjøre det samme. Flere NAV-kontor vil ta i bruk metoden fra Høsten 2018. For å dekke et meldt behov for kunnskap om Supported Employment vil Høgskolen i Østfold etablere en 15stp.Videreutdanning i Supported Employment høsten 2017.

Vil du vite mer – Kunnskapsbeskrivelse og Prosjektrapport 01.03.17

 

Erna Haug

Prosjektleder/forsker

 

eh

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *