Podkast

En av mine første oppgaver på studiet er å lytte til en podkast for så å svare på noen spørsmål som vi har fått utdelt av de som er ansvarlige for studiet på Høgskolen i Østfold. I podkasten forteller to barnehageansatte om hvordan de arbeider med digitale verktøy i barnehagen hvor de jobber.  Jeg har lyttet til podkasten flere ganger, både aktivt med papir og blyant og passivt mens jeg gjorde husarbeid. Dette gjorde jeg fordi jeg har lært av en TEDx video fra pensum (https://youtu.be/096fE1E-rf8) at du må repetere og utvide et stoff for å lære det bedre og for å få dypere forståelse for det.

Spørsmålene jeg skal svare på i dette blogg innlegget er:

  • Hvilke begrunnelser har de for å bruke digitale verktøy i barnehagen?
  • Hvordan bruker de digitale verktøy i barnehagen?

Før jeg svarer på spørsmålene ønsker jeg å gjøre rede for  hva en podkast er. I følge Store norske leksikon er en podkast redigerte lydprogrammer som deles på nettet. Lytteren kan gjennom abonnementstjenester laste ned podkasten til en smarttelefon, nettbrett og lignende for å lytte til dem når det passer. Podkaster kommer i en rekke sjangre og stofftyper, podkast lytting i samfunnet er stigende (https://snl.no/podkast).

Hvilke begrunnelser finner jeg at de barnehageansatte i podkasten har for å bruke digitale verktøy i barnehagen? De barnehageansatte forteller at barna lærer sosialkompetanse som turtaking, vente på tur, prøve selv og lære av hverandre ved å bruke digitale verktøy. De forteller også at de har erfart at verktøyene er en god språk arena for barna, verktøyene kan gi støtte språklig og være med på å utvikle barnas verbale kompetanse. De sier også at de digitale verktøyene er samlende og at de bidrar til å utjevne det sosiale skillet i barnegruppen ved at de gir barna et likt utgangspunkt. De forteller at verktøyene kan bidra til mer tid med den enkelte, og være med på å bygge tettere relasjoner både mellom barn-barn og barn-voksen. En begrunnelse jeg også finner er at de ansatte mener at verktøyene bidrar til et tettere samarbeid med foreldrene ved å inkludere dem i arbeidet.

Hvordan forstår jeg at de ansatte bruker digitale verktøy i barnehagen? De ansatte i barnehagen har de digitale verktøyene tilgjengelig og bytter på dem/deler dem i mellom seg på avdelingene. De digitale verktøyene er tilgjengelig på lik linje som for eksempel leker. I barnehagen ser de på den voksne som en veileder og barnet som produsenten. Hvis de får nye verktøy som de må lære seg å bruke tar de med seg barna på prosessen. Verktøyene er også med på tur hvor de bruker dem til å studere, de tar dem med seg tilbake, og fortsetter å jobbe videre med det de har funnet i barnehagen. Foreldrene inkluderes i arbeidet. Jeg forstår det slik at de bruker verktøyene i personalet også, når de forteller at de kan se andre ting ved hjelp av verktøyene ved å for eksempel se enkelte situasjoner igjen og på en annen måte. Eksempler på dette kan være bruk av foto eller video. De forteller at de jobber helhetlig med ulike prosjekt, et eksempel som de kom med der de ser på hele prosessen,  er «fra frø til plante». Der forklarer de at de startet med å se på et frø i et forstørrelse glass, så plantet de det også så de på frøets utvikling ved å bruke verktøyet time lapse.

Å ha dette som en av mine første oppgaver i studiet hjelper meg med å forstå digitale verktøy bedre, jeg ser nå hvor viktig det er for barna og barnehagen å faktisk ta i bruk disse verktøyene i hverdagen. Ved å høre på de barnehageansatte og begrunnelsene de kommer med for hvorfor og hvordan man skal bruke digitale verktøy i barnehagen, ser jeg hvor mye læring og utvikling som faktisk ligger i dette fagområdet. Hvordan de bruker de digitale verktøyene er med på å motivere meg til å bruke dem mer da jeg ser at mye handler om å ha dem tilgjengelig i det daglige og ta dem med på hverdagslige ting. Også dette at det ikke trenger å være så «stort» og vanskelig, at vi kan starte i det små, utvikle oss sammen også bygge videre på det. To andre motivasjonsfaktorer for meg er at bruken av de digitale verktøyene kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og  til at barna får et likere utgangspunkt, og at det kan gjøre foreldresamarbeidet bedre og bedre. Jeg gleder meg til å lære mer om digitale verktøy i barnehagen og til å dykke dypere inn i både de positive og de negative sidene ved å bruke verktøyene i barnehagen.

 

Referanse:

https://snl.no/podkast

https://youtu.be/096fE1E-rf8

 

Om elinmol

Kvinne, 38 år. relativt nyutdannet, har jobbet 2 år i en basebarnehage. Liker å lære nye ting
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.