Bildemanipulering

4.1.2 Øvingsoppgave- Bildemanipulering

De to neste innleggene som jeg kommer til å publisere, her på bloggen, er øvingsoppgaver. Disse oppgavene har jeg fått utlevert slik at jeg kan trene på tekniske ferdigheter på min vei mot digital kompetanse.

I denne første oppgaven skulle jeg fjerne bakgrunnen fra et bilde av meg selv og legge til et kjent sted som ny bakgrunn. Jeg brukte tjenesten http://remove.bg for å få til dette.

Kort forklart startet jeg med å gå inn på nettsiden jeg viser til over her, fant et bilde av meg i galleriet og lastet det opp, da forsvant bakgrunnen. Jeg trykket deretter på edit og lastet opp et nytt bakgrunns bilde. Det nye bakgrunnsbildet fant jeg på pixabay.com. Slik jeg forstod det er dette bildet fri for kommersiell bruk der ingen henvisning er nødvendig.

Refleksjoner rundt bildebruk i barnehagen.

Med de eldste barna i barnehagen kunne vi brukt denne øvingsoppgaven for eksempel hvis vi hadde hatt «reise» som tema. Jeg har vært med på å arbeide med et slikt tema tidligere, der vi blant annet lagde pass til barna og rigget til det ene rommet i barnehagen som et fly. Vi hadde innsjekking med bagasje levering, en som var kaptein og en som var flyvertinne. I denne sammenhengen tenker jeg at vi kunne brukt tjenesten remove for å sette inn bilder av barna med ulike bakgrunner til der hvor vi hadde flydd til, f.eks Paris.

Det finnes mange muligheter å arbeide med bildemanipulering i barnehagen, og jeg vil tro at det her bare er fantasien som kan stoppe oss. Men i denne prosessen er det lurt å huske på å la barna være med slik at de går fra konsument til aktiv produsent, på denne måten er de med på å skape et innhold til det vi gjør. I følge Bølgan (2018) er det å skape noe i fellesskap, der barna selv kan være med å bestemme f.eks hvor de har vært, være med på å gi barnet mestringsfølelse, og styrke barnets kompetanse til å håndtere digitale verktøy og medier på en kreativ og konstruktiv måte.  Å arbeide med foto i barnehagen sammen med barna kan også være en støtte i samtaler om  barnets følelser, tanker og erfaringer. Dette kan være med på å berike språkmiljøet og bidra til å øke språkferdigheten hos flerspråklige barn, og er derfor gode hjelpemidler for å øke språk og begrepsforståelsen. Vi må være oppmerksom på at det sannsynligvis er store variasjoner mellom barna i deres digitale kompetanse, akkurat slik som det er hos oss voksne (Bølgan, 2018. s107).

Når vi arbeider med foto må vi også huske på at personalet i barnehagen må utøve skjønn og vise barnet respekt. Siden foto er en personopplysning, trenger barn å lære at det er lov å si nei enten fotografen er voksen eller et barn. Alle som jobber i barnehagen må være forsiktig når det gjelder portretter og portrett lignende foto der barn er tydelig synlig. Det etiske perspektivet må sitte i ryggmargen og alltid være tilstede slik at barnets personvern blir ivaretatt (Bølgan. 2018). I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det at: barnehagen skal skape et stimulerende miljø som støtter opp om barnets lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, tema, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling (Kunnskapsdepartementet, 2017, s22). Å arbeide med bilder på forskjellige måter i barnehagehverdagen sammen med barna mener jeg at går inn under dette.

 

Kilder:

Bølgan, Bauer Nina. 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

pixabay.com

http://remove.bg

I tilfelle jeg har misforstått ang. bildet jeg har brukt fra pixabay heter bildet «Paris taket» og er tatt av Jean-Babtiste Noel.

Om elinmol

Kvinne, 38 år. relativt nyutdannet, har jobbet 2 år i en basebarnehage. Liker å lære nye ting
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.