Underveis 003

EdX – Generelt

 

     startet når Harvard og MIT i fellesskap ville satse på utviklingen av MOOC.
Til forskjell fra andre MOOC-plattformer er at de skal drives uten tanke på profitt og med fokus på forkning på bruken.

Det første kurset startet våren 2012 og gikk ut å undervisning i elektronikk (a la startkurset på MIT).
Rudt 150000 studenter startet. Tallet ble halvert etter den første uka (jeg var en av dem som var nysjerrig på hva det gikk ut på og var med en uke).
Rundt 5000 fullførte med godkjent resultat.
Det ble tilbydd på nytt høsten 2012. Denne gang startet rundt 70000, halvparten var borte etter en uke og rundt 5000 fullførte med meg som en av de 5000.

Jeg tok flere andre kurs samtidig og har etterhvert startet på mer enn 50 slike kurs (på EdX og andre) og fullført mer enn 40.
Med det har jeg fått et godt innblikk i hva som kan gjøres og brukt en rekke plattformer og verktøy.

EdX er på en rekke måter den beste

 

Underveis 002

Embedding av animasjoner.

Bruk videoer og presentasjoner er en standard måte å formidle faglig materiale på nett.
En svakhet med disse er at de iliten grad involverer studentene som aktive deltagere.
For å møte det i fysikk har det i en rekke år blitt utviklet animasjoner basert på Java o.l.
(se f.eks. sjøkrigskolens fine samling). Javabaserte animasjoner er ikke helt plattformuavhengge og det kan være problemer med å få de til å fungere. Funksjonaliteten er også varierende.Univesittetet i Colorado har bygd opp senteret Phet.Under ledelse av nobelprsvinneren Carl Wiemann har nå animasjoner mange temaer en rekke fag på ulike nivå (fra barneskole til universitet). De har også samlet en rekke ressurser for hvordan de kan brukes i undervisningen.Mange av animasjonene er enten i Java eller  Flash, men det siste året har debegynt å kode alle i HTML5.Det formatet gjør de enkle å bygge inn (embedde) i nettsider som brukes.Disse fungerer bra i de aller fleste nettlesere og plattformer (pc, mac, nettbrett, telefoner …)

Energy Skate Park: Basics
 

Underveis 001

MPEX

Det å gjøre undervisning mer fleksibel er mange ganger et lite hensiktsmessig virkemiddel når det gjøres uavhengig av faglig utvikling.
Spesielt i fysikk er hvordan man tenker om faget og hvilke holdninger man har til det å studere av avgjørende betydning for reell faglig utvikling.
Det er er utviklet et eget verktøy for å måle det kalt MPEX («Maryland Physics Expectation Survey»). Dette verktøyet har vært brukt mye i USA.

webglobe

Det er ingen meningsmåling hvor siste talers karisma er avgjørende, men en kartlegging av faglige holdninger.
Ved gjentatt bruk og sammenligning med tilsvarende fra andre miljøer og faglig nivå, vil det være et verktøy som kan vurdere bruk av ulike virkemidler på en direkte måte.

I HiØ’s fleksibiliseringsprosjekt skal jeg se på hvordan man kan gjøre undervisning i matematikk og fysikk mer fleksibel.
Ved siden av å bruke ulike virkemidler skal jeg også se på hvordan denne bruken kan evalueres.
I fysikk er hvordan holdningene endres av helt sentral betydning for den den faglige utviklingen og ingen vurdering av virkemidler er tilnærmet fullstendig uten en slik holdningsevaluering.
Bruksfrekvens og hvor godt studentene liker verktøyet er av langt lavere betydning.
MPEX er oversatt til norsk og lagt inn i HiØ’s nye spørreskjemaverktøy (SurveyXtract). Det vil bli brukt vinteren 16-17.

 

Fleksibel og nettbasert utdanning på HiØ 2016/1017

 I studieåret 2016-17 gjennomføres det en rekke prosjekter om digitalisering og fleksibilisering av undervisning på Høgskolen  Østfold. 

Det hele er i  regi av PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter) og gjennomføres  av forskjellige grupper på de ulike avdelingene.

 

puls3 puls2 afl rolfbaltzersen2015ny2
pettermathisen puls7 pe