Underveis 001

MPEX

Det å gjøre undervisning mer fleksibel er mange ganger et lite hensiktsmessig virkemiddel når det gjøres uavhengig av faglig utvikling.
Spesielt i fysikk er hvordan man tenker om faget og hvilke holdninger man har til det å studere av avgjørende betydning for reell faglig utvikling.
Det er er utviklet et eget verktøy for å måle det kalt MPEX («Maryland Physics Expectation Survey»). Dette verktøyet har vært brukt mye i USA.

webglobe

Det er ingen meningsmåling hvor siste talers karisma er avgjørende, men en kartlegging av faglige holdninger.
Ved gjentatt bruk og sammenligning med tilsvarende fra andre miljøer og faglig nivå, vil det være et verktøy som kan vurdere bruk av ulike virkemidler på en direkte måte.

I HiØ’s fleksibiliseringsprosjekt skal jeg se på hvordan man kan gjøre undervisning i matematikk og fysikk mer fleksibel.
Ved siden av å bruke ulike virkemidler skal jeg også se på hvordan denne bruken kan evalueres.
I fysikk er hvordan holdningene endres av helt sentral betydning for den den faglige utviklingen og ingen vurdering av virkemidler er tilnærmet fullstendig uten en slik holdningsevaluering.
Bruksfrekvens og hvor godt studentene liker verktøyet er av langt lavere betydning.
MPEX er oversatt til norsk og lagt inn i HiØ’s nye spørreskjemaverktøy (SurveyXtract). Det vil bli brukt vinteren 16-17.

 

pni

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *