For informasjon om oppstart den 26.8. kl. 13.00 klikk på ‘meldinger’

 

Master i fremmedspråk i skolen

Beautiful young woman at library doing online research

Masterstudiet er forskningsbasert og praksisnært – du blir en bedre språklærer. Studiet er et forum for formidling og utveksling av kunnskap og erfaringer omkring språkundervisning og språkdidaktikk.

Organisering
Masterstudiet er et samarbeid mellom Göteborgs universitet (www.gu.se), Linnéuniversitetet i Växjö (www.lnu.se) og Høgskolen i Østfold (www.hiof.no). Programmet er et nettstudium og svært fleksibelt. Vi tilbyr i alt fire samlinger fra oppstart til sluttseminar, og dermed ligger forholdene vel til rette for studier uavhengig av hvor du bor. Heltids- eller deltidsstudier (link til studieplanene) velger du selv utfra livssituasjon – her avtaler vi individuelle løsninger som passer deg. Det er selvfølgelig mulig å gjøre forandringer underveis i løpet. Oppstartsamlingen for studiet er alltid siste torsdag og fredag i august i Halden. Det er ikke obligatorisk å delta, men det gir deg en god start på studiene, og du blir kjent med emner, lærere og medstudenter.

Emneinformasjon
Alle emnene er relevante for din skolehverdag – hvis du allerede er i jobb, kan du ta med deg inspirasjon og opplegg direkte inn i klasserommet. Alle våre ansatte er aktive forskere og vil formidle aktuell kunnskap innen språk og språkundervisning. Selv får du prøvd ut hva det innebærer å gjennomføre et større prosjekt – studiet avsluttes med en skolerelatert masteroppgave på 30 studiepoeng.

Komme i gang før semesterstart?
Klikk på «Om studiet» så får du informasjon om hva du kan begynne å se på allerede før undervisningen begynner.