Oppstartsamling for masterstudiet 27. og 28. august 2015

Vi vil med dette invitere til oppstartsamling på Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden, 27. og 28. august 2015. På denne samlingen presenteres førsteårsemnene (ved såkalt normert studieprogresjon, full tid):
– Fokus på form,
– Kommunikasjon
– Interkulturell læring

og annetårsemnene (ved såkalt normert studieprogresjon, full tid):

– Litteratur i undervisningen II
– Elevspråksanalyse
– Språklig variasjon

Ønsker man å ta studiet på deltid, velger man noen av emnene.

Det er selvsagt slik at alle som ønsker å ta (noen av) disse emnene, er velkomne til samlingen.
Program for oppstartsamlingen i Halden 2015

Transport og overnatting i Halden

Her kan dere finne presentasjonen fra tidligere student og tillitsvalgt My Leirvaag.
«The road to hell or the pathway to glory?»

hilsen Angela, Eva Guri og Kåre (koordinatorer)

Angela Marx-Åberg, Växjö (angela.marx-aberg@lnu.se)
Eva Lambertsson Björk, Halden (eva.l.bjork@hiof.no)
Guri Ellen Barstad (guri.e.barstad@hiof.no)
Kåre Solfjeld, Halden (kaare.solfjeld@hiof.no)

 

Legg igjen en kommentar