Program för uppstartseminarier 13–14 januari 2017

Allmän information

Plats: Humanisten, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
Besöksadress: Renströmsgatan 6,

Karta: http://hum.gu.se/digitalAssets/1508/1508198_lorensberg_a4.jpg
http://kartor.eniro.se/

Lokaler: Gemensamma moment och engelska: G412; tyska: C363 (13/1) och H524 (14/1); franska: C364 (13/1) och H525 (14/1)

Lärare: Eva Lambertsson Björk, (HiØ, engelska), Jutta Eschenbach (HiØ, tyska), Christine Fredriksson (GU, tyska), Karen Knutsen (HiØ, engelska), Peter Langemeyer (HiØ, tyska), Christina Lindqvist (GU, franska), Monika Mondor (GU, engelska), Kirsten Husung (LNU, franska), Anna Greek (LNU, engelska), Kåre Solfjeld (HiØ, tyska) och Angela Marx Åberg (LNU, tyska)

Fredag 13/1: Metod och projekt & Litteratur i undervisningen I

OBS! För momentet Litteratursökning ses vi i foajén på Universitetsbiblioteket för vidare guidning.
08.30 – 08.55 Gemensam samling och allmän information
09.00 – 10.00 Vetenskapligt skrivande: metod och teori inom språkvetenskap med didaktiskt perspektiv
10.00 – 10.30 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
10.30 – 12.30 Litteratursökning – universitetsbiblioteket informerar (plats: UB, Seminarium 3)
12.30 – 13.30 Lunch (kan t.ex. köpas i Humanistens café)
13.30 – 15.15 Vetenskapligt skrivande: den vetenskapliga texten
15.15 – 15.30 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
15.30 – 16.30 Vetenskapligt skrivande: interkulturellt lärande och/eller film
16.45 – 17.45 Vetenskapligt skrivande ur ett litterärt perspektiv
18.00 – 21.00 Gemensam kvällsbuffé på Humanisten. (Vi kan komma att behöva ta ut en avgift så ta med ca 150–200 svenska kronor för säkerhets skull.)

Lördag 14/1: Litteratur i undervisningen I & projektarbetet

09.00 – 11.30 Uppstartseminarium för Litteratur i undervisningen I
11.30 – 12.00 Fika och mingel (kaffe/te serveras på plats)
12.00 –14.00 Diskussion kring ämnesval för metod och projekt (alla deltagande lärare)

Varmt välkomna!

Legg igjen en kommentar