Program for mastersamlingen 10. mars, HiØ, Remmen, Halden, rom E1-041

Hver deltager har en halvtime til disposisjon. Denne halvtimen skal
omfatte både presentasjon og tid til diskusjon og spørsmål.
Presentasjonen bør helst være på svensk eller norsk, men eventuelle
powerpoint-presentasjoner og hand-outs kan gjerne være på engelsk,
fransk eller tysk.

09.00-09.30: Ragnhild Øverland
09.30-10.00: Siv B. Ringen
10.00-10.30: Karianne Strauman
10.30-11.00: Anders Auberg
11.00-11.30: Kathrine Staksrud
11.30-12.00: Ann Iren Stangvik

12.00-12.30: lunsj (vi inviterer)

12.30-13.00: Mette Mortensen
13.00-13.30: Grete Ruud Matthews
13.30-14.00: Michele Miljkovic
14.00-14.30: Tove Andrews
14.30-15.00: Irene Nerli

15.00-16.00: praktisk informasjon – veien videre fram mot ferdig
masteroppgave.

Deretter: uformelle samtaler om masterprosjektene deres med
veiledere og andre deltakere.

Legg igjen en kommentar