Oppstartsamling for masterstudiet 30. og 31. august 2018

Vi vil med dette invitere til oppstartsamling på Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden, 30. og 31. august 2018. Samlingen starter kl. 09.00 den 30. august og avsluttes senest kl. 18.30 den 31. august.
Her finner du programmet for denne oppstartsamlingen.

På denne samlingen presenteres emnene for alle tre språkene (engelsk, fransk og tysk):

  • Fokus på form
  • Kommunikasjon
  • Interkulturell læring
  • Litteratur i undervisningen II
  • Elevspråksanalyse
  • Språklig variasjon

Ved deltid velger man noen av emnene.

Transport og overnatting i Halden

Her kan dere finne presentasjonen fra tidligere student og tillitsvalgt My Leirvaag.
«The road to hell or the pathway to glory?»

Hilsen Angela, Eva, Guri og Kåre (koordinatorer)

Angela Marx-Åberg, Linnéuniversitetet (angela.marx-aberg@lnu.se)
Eva Lambertsson Björk, HiØ (eva.l.bjork@hiof.no)
Guri Ellen Barstad, HiØ (guri.e.barstad@hiof.no)
Kåre Solfjeld, HiØ (kaare.solfjeld@hiof.no)

 

Legg igjen en kommentar