Program för uppstartseminarier 18–19 januari 2019

Allmän information

Plats: Humanisten, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
Besöksadress: Renströmsgatan 6,
Karta: http://hum.gu.se/digitalAssets/1508/1508198_lorensberg_a4.jpg
http://kartor.eniro.se/
Lokaler: Gemensamma moment och engelska: C364; tyska: C450; franska: C454
Kontaktperson: Monika Mondor (monika.mondor@sprak.gu.se)

Fredag 18/1: Metod och projekt: vetenskapligt skrivande (språkvetenskap,
interkulturellt lärande/film och litteratur) samt litteratursökning

OBS! För momentet Litteratursökning ses vi i foajén på Universitetsbiblioteket för vidare guidning.
08.30 – 08.55 Gemensam samling och allmän information
09.00 – 10.00 Vetenskapligt skrivande: metod och teori inom språkvetenskap med didaktiskt perspektiv
10.00 – 10.30 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
10.30 – 12.30 Litteratursökning – universitetsbiblioteket informerar (plats: UB, Seminarium 3)
12.30 – 13.30 Lunch (kan t.ex. köpas i Humanistens café)
13.30 – 15.15 Vetenskapligt skrivande: den vetenskapliga texten
15.15 – 15.30 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
15.30 – 16.30 Vetenskapligt skrivande: interkulturellt lärande och/eller film
16.45 – 17.45 Vetenskapligt skrivande ur ett litterärt perspektiv
18.00 – 21.00 Gemensam kvällsbuffé på Humanisten. (Vi kan komma att behöva ta ut en avgift så ta med ca 150–200 svenska kronor för säkerhets skull.)

Lördag 19/1: Litteratur i undervisningen I & projektarbetet

09.00 – 11.30 Uppstartseminarium för Litteratur i undervisningen I
11.30 – 12.00 Fika och mingel (kaffe/te serveras på plats)
12.00 –14.00 Diskussion kring ämnesval för metod och projekt (alla deltagande lärare)

Varmt välkomna!

Legg igjen en kommentar