Oppstartsamling for masterstudiet 29. og 30. august 2019

Vi vil med dette invitere til oppstartsamling på Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden, 29. og 30. august 2019. Samlingen starter kl. 09.00 den 29. august og avsluttes senest kl. 18.00 den 30. august.
Her finner du programmet for denne oppstartsamlingen.

På denne samlingen presenteres emnene for alle fire språkene (engelsk, fransk, spansk og tysk):

  • Fokus på form (ikke spansk)
  • Kommunikasjon
  • Interkulturell læring
  • Litteratur i undervisningen II (ikke spansk)
  • Elevspråksanalyse (ikke spansk)
  • Språklig variasjon (ikke spansk)

Ved deltid velger man noen av emnene.

Transport og overnatting i Halden.

Her kan dere finne presentasjonen fra tidligere student og tillitsvalgt My Leirvaag.
«The road to hell or the pathway to glory?»

Hilsen Angela, Eva, Guri, Kåre og Berit (kontaktpersoner)

Angela Marx-Åberg, Linnéuniversitetet (angela.marx-aberg@lnu.se)
Eva Lambertsson Björk, HiØ (eva.l.bjork@hiof.no)
Guri Ellen Barstad, HiØ (guri.e.barstad@hiof.no)
Kåre Solfjeld, HiØ (kaare.solfjeld@hiof.no)
Berit Grønn, HiØ (berit.gronn@hiof.no)

Legg igjen en kommentar