Program for digital oppstart av master Fremmedspråk i skolen 27. august 2020

10-11:30 Orienteringsmøte for programmet med informasjon fra:

 • Koordinatorene
 • Biblioteket
 • Studenttjenester
  (zoom-lenker kommer)

13-19:00 Treff med lærerne i ditt emne (det kommer en zoom-lenke per språk og emne)

13:00 Kommunikasjon

   • Zoom-rom engelsk: legges ut når det er klart
   • Zoom-rom tysk: legges ut når det er klart
   • Zoom-rom fransk: legges ut når det er klart
   • Zoom-rom spansk: legges ut når det er klart

14:00 Fokus på form i språkundervisningen

   • Zoom-rom engelsk: legges ut når det er klart
   • Zoom-rom tysk: legges ut når det er klart
   • Zoom-rom fransk: legges ut når det er klart
   • Zoom-rom spansk: https://gu-se.zoom.us/j/65357919201

15:00 Interkulturell læring

16:00 Elevspråksanalyse (ikke spansk)

17:00 Språklig variasjon (ikke spansk)

18:00 Litteratur i undervisningen II

Vel møtt!

Legg igjen en kommentar