Program for digital oppstart av master Fremmedspråk i skolen 27. august 2020

10-11:30 Orienteringsmøte for programmet med informasjon fra:

  • Koordinatorene
  • Biblioteket
  • Studenttjenester

OBS! Oppstartsamlingen har nå funnet sted, men du kan finne både administrativ og faglig informasjon på Språktreff: https://hiof.instructure.com/courses/1593 

 

Legg igjen en kommentar