Oppstartsamling for masterstudiet 26. august 2021.

 

Høstens oppstartsamling blir digital. Den finner sted torsdag 26. august. Detaljert program publiseres her senere.

På denne samlingen presenteres følgende emner for alle fire språkene (engelsk, fransk, spansk og tysk):

  • Fokus på form
  • Kommunikasjon
  • Interkulturell læring
  • Litteratur i undervisningen II
  • Elevspråksanalyse
  • Språklig variasjon

 

Hilsen Angela, Eva, Franck, Annette og Kåre (koordinatorer)

 

Angela Marx-Åberg, Linnéuniversitetet (angela.marx-aberg@lnu.se), koordinator ved Linnéuniversitetet for alle fire språkene
Eva Lambertsson Björk, HiØ (eva.l.bjork@hiof.no), engelsk
Franck Orban, HiØ (franck.orban@hiof.no), fransk
Annette Jørgensen, HiØ (annette.m.jorgensen@hiof.no
, spansk

Kåre Solfjeld, HiØ (kaare.solfjeld@hiof.no), tysk

 

 

 

Legg igjen en kommentar