Kursstart Litteratur i språkundervisningen 1 och Metod och projekt

Vårens kursintroduktioner äger rum digitalt i zoom mellan den 12 januari och den 25 januari. Programmet ser ut så här:

 

Program för digital kursintroduktion vt22

 

onsdag den 12 jan, kl 17–18: Information om administrativa frågor om antagning, lärplattformar etc. från GU och LNU till norska studenter

måndag den 17 jan kl 16.30-18.30: Kursintroduktion Metod och projekt språkvis

tisdag den 18 jan kl 16.30-18.00: Forts. kursintroduktion Metod och projekt: Litteratur och lärande, Interkulturellt lärande

onsdagen den 19 jan kl 17.00-18.30: Introduktion till Litteratur i språkundervisningen 1

måndag den 24 jan kl 16.30-18.30: Biblioteksintroduktion GU för norska studenter (på engelska).

tisdagen den 25 jan kl 16.30-18.30: Biblioteksintroduktion GU för svenska studenter (på svenska).

 

Program och information om introduktionstillfällena ligger också snart ute på det norska programmets meddelandesida, Program för digital uppstart VT2022 (https://blogg.hiof.no/fremmedsprak/meldinger/ ). Där kommer zoomlänkarna att läggas upp.

 

Mer kursstartinformation om vårens kurser kommer längre fram på Canvas -HiØ- SPRÅKTREFF.

Oppstartsamling for masterstudiet 26. august 2021.

 

Høstens oppstartsamling blir digital. Den finner sted torsdag 26. august. Detaljert program publiseres her senere.

På denne samlingen presenteres følgende emner for alle fire språkene (engelsk, fransk, spansk og tysk):

  • Fokus på form
  • Kommunikasjon
  • Interkulturell læring
  • Litteratur i undervisningen II
  • Elevspråksanalyse
  • Språklig variasjon

 

Hilsen Angela, Eva, Franck, Annette og Kåre (koordinatorer)

 

Angela Marx-Åberg, Linnéuniversitetet (angela.marx-aberg@lnu.se), koordinator ved Linnéuniversitetet for alle fire språkene
Eva Lambertsson Björk, HiØ (eva.l.bjork@hiof.no), engelsk
Franck Orban, HiØ (franck.orban@hiof.no), fransk
Annette Jørgensen, HiØ (annette.m.jorgensen@hiof.no
, spansk

Kåre Solfjeld, HiØ (kaare.solfjeld@hiof.no), tysk