Hva mener studentene?

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre studiet.
En viktig del av denne prosessen er tilbakemeldinger i fra studentene.
På denne siden vil vi vise en del av de innspill de har gitt.

Her følger noen stikkord fra skriftlig midtsemesterevaluering

Egenutvikling

Hevet egen kompetanse og trygghet i undervisningen.
Mange gode eksempler som kan benyttes i egen undervisning.

Mitt faglige utbytte er stort, men det viktigste er nok den økte bevisstheten og refleksjonen rund hva jeg gjør.
Studiet har medført en mye større bevisstgjøring av egen undervisningspraksis og forhold som bør tas i betraktning når det gjelder fremmedspråkinnlæring.
Det mest positive er at jeg har blitt mer bevisst og har også fått en bekreftelse på at mye av det jeg gjør er «up-to-date».
Det har vært nyttig å samarbeide med andre engelsklærere og å utveksle erfaringer fra hverdagen med dem. Det har vært positivt og nyttig å måtte reflektere over egen praksis!

Nett/undervisningsopplegg

Det at masterprogrammet er online gjør at folk som jeg kan ta en mastergrad uten å måtte pendle/ta forelesninger (f eks til Oslo, noe som jeg ikke kunne delta i rent praktisk).
Det er fint at det er mulighet til å studere ved siden av jobb i voksen alder. Det er en mulighet som gjør det mulig å holde seg oppdatert og følge med i utviklingen av faget.
At det er nettbasert gir fleksibilitet.

Programmet som helhet

De ulike modulene har sammen bidratt til god/bred faglig kompetanse, og har belyst ulike aspekter av språket på en god måte.
Programmets «moduler» er godt gjennomtenkt og bygger i stor grad på hverandre. Det er en rød tråd gjennom det hele.

Lærere

Generelt meget god veiledning og flotte oppmuntringer fra ledere for masterprogrammet
Positiv oppfølging når det har oppstått enkelte utfordringer underveis.
Flinke veiledere (og positive).
Setter pris på dyktige veiledere/kursholdere som gir oss rask tilbakemelding og er en god moralsk støtte.
Det [som] har vært spesielt positivt er mulighet for tett kontakt med professorer, samt tilrettelegging for å studere i eget tempo.
Kursene er interessante – et er flott med mulighet for kommunikasjon – både med medstudenter og veiledere.
Flotte veiledere som er oppmuntrende og motiverer!

Videre se den nasjonale evalueringen «Studiebarometeret» 2019 på denne linken:
https://www.studiebarometeret.no/no/student/studieprogram/256_mfrspr-d/