Kontakt

Her finner du kontaktinformasjon til personer som kan hjelpe deg i forbindelse med studiet.

Emneansvarlige

 
Kommunikasjon
Tysk, engelsk og fransk. Angela Marx Åberg
Formfokus
Tysk, engelsk og fransk. Monika Mondor
Interkulturell læring
Jutta Eschenbach (Tysk) Eva Lambertsson Björk (Engelsk) Franck Orban (fransk)
Litteratur i undervisningen I
Tysk, engelsk og fransk. Angela Marx Åberg
Metode og prosjekt
Tysk, engelsk og fransk. Monika Mondor
Elevspråksanalyse
Tysk, engelsk og fransk. Kåre Solfjeld
Språklig variasjon
Tysk, engelsk og fransk. Frode Lundemo
Litteratur i undervisningen II
Peter Langemeyer (Tysk) Karen P. Knutsen (Engelsk) Guri Ellen Barstad (fransk)
Masteroppgave
Kåre Solfjeld (Tysk)
Eva Lambertsson Björk (Engelsk)
Guri Ellen Barstad (Fransk)

Andre spørsmål

 
Studieadministrative spørsmål Kjersti O’Callaghan
Spørsmål om IKT It-vakt tlf 6960 8050, epost itvakt@hiof.no
Faglige spørsmål Emneansvarlige
Programkoordinator engelsk Eva Lambertsson Björk
Programkoordinator fransk Guri Ellen Barstad
Programkoordinator tysk Kåre Solfjeld
Bibliotek Elisabeth Bjerkeli

Studentrepresentant.

kim.f.rognerudengen@hiof.no