Kontakt

Her finner du kontaktinformasjon til personer som kan hjelpe deg i forbindelse med studiet.

Emneansvarlige

 
Kommunikasjon
Tysk
Engelsk
Spansk
Fransk
Angela Marx Åberg (alle språk)
Formfokus
Tysk
Engelsk
Spansk
Fransk
Monika Mondor (alle språk)
Interkulturell læring
Tysk
Engelsk
Spansk
Fransk
Jutta Eschenbach
Eva Lambertsson Björk
Berit Grønn
Franck Orban
Litteratur i undervisningen I
Tysk
Engelsk
Spansk
Fransk
Angela Marx Åberg (alle språk)
Metode og prosjekt
Tysk
Engelsk
Spansk
Fransk
Monika Mondor (alle språk)
Elevspråksanalyse
Tysk
Engelsk
Spansk
Fransk
Kåre Solfjeld
Lene Nordrum
Kristin Føsker Hagemann
Hélène Celdran
Språklig variasjon
Tysk
Engelsk
Spansk
Fransk
Frode Lundemo
Nazareth Amlesom Kifle
Annette Myre Jørgensen
Anje Müller Gjesdal
Litteratur i undervisningen II
Tysk
Engelsk
Spansk
Fransk
Peter Langemeyer
Britt Wenche Svenhard
Wladimir Alfredo Chavez Vaca
Guri Ellen Barstad
Masteroppgave
Tysk
Engelsk
Spansk
Fransk
Kåre Solfjeld
Eva Lambertsson Björk
Annette Myre Jørgensen
Guri Ellen Barstad

Andre spørsmål

 
Studieadministrative spørsmål Kjersti O’Callaghan og Karin Anker Rasch
Spørsmål om IKT It-vakt tlf +47 69608050, epost itvakt@hiof.no
Faglige spørsmål Emneansvarlige
Programkoordinator engelsk Eva Lambertsson Björk
Programkoordinator fransk Guri Ellen Barstad
Programkoordinator tysk Kåre Solfjeld
Programkoordinator spansk Annette Myre Jørgensen
Bibliotek

Studentrepresentant

Elisabeth Bjerkeli

Unni Anita Skauen, uaskauen@gmail.com