Program för digital uppstart VT2021

Onsdag den 13 jan, kl 17–18: Information om administrativa frågor om antagning, lärplattformar etc. från GU och LNU till norska studenter. Länk till Zoom kommer senare. 

Lördagen den 16 jan, kl. 10–12: Introduktion till Litteratur 1, länkar till respektive Zoom kommer senare

Engelska:
Franska:
Spanska:
Tyska:

Måndag den 18 jan, kl. 16.30–18.30: Kursintroduktion Metod och projekt, länkar till respektive Zoom kommer senare.

Engelska:
Franska:
Spanska:
Tyska:

Tisdag den 19 jan, kl. 16.30–18.00: Metod och projekt: Litteratur och lärande, Interkulturellt lärande, länkar till respektive Zoom kommer senare.

Engelska:
Franska:
Spanska,
Tyska:

Måndag den 25 jan, kl. 16:30–18:30: Biblioteksintroduktion för norska studenter (på engelska), länk till Zoom kommer senare. 

Tisdag den 26 jan, kl. 16:30–18:30: Biblioteksintroduktion för svenska studenter, länk till Zoom kommer senare.

Oppstartsamling for masterstudiet 27. og 28. august 2020

VIKTIG INFORMASJON!
På grunn av den pågående coronapandemien vil høstens oppstartsamling bli digital. Samlingen vil finne sted 27. august, men det kan bli endringer i tidspunktene for når møtene i de forskjellige emnene finner sted. Vi vil oppdatere denne siden med mer informasjon angående dette så snart vi har bedre oversikt.

På denne samlingen presenteres emnene for alle fire språkene (engelsk, fransk, spansk og tysk):

 • Fokus på form
 • Kommunikasjon
 • Interkulturell læring
 • Litteratur i undervisningen II
 • Elevspråksanalyse
 • Språklig variasjon

Hilsen Angela, Eva, Guri, Kåre og Berit (kontaktpersoner)

Angela Marx-Åberg, Linnéuniversitetet (angela.marx-aberg@lnu.se)
Eva Lambertsson Björk, HiØ (eva.l.bjork@hiof.no)
Guri Ellen Barstad, HiØ (guri.e.barstad@hiof.no)
Kåre Solfjeld, HiØ (kaare.solfjeld@hiof.no)
Berit Grønn, HiØ (berit.gronn@hiof.no)

Program for mastersamlingen 6. mars, HiØ, Remmen, Halden, rom E1-042

Hver deltager har 30 minutter til disposisjon. Denne tidsrammen skal omfatte både presentasjon og diskusjon og spørsmål. Presentasjonen bør helst være på svensk eller norsk, men eventuelle power-point-presentasjoner og hand-outs kan gjerne være på engelsk, fransk eller tysk. Franskstudentene har en egen seksjon og kan dermed gjerne presentere på fransk.

 

09.00-09.15         Velkommen   

                            Engelsk/Tysk                        Fransk
09.15-09.45         Karen Johannesen                Christine Chaboud
09.45-10.15         Berit Müller                            Geneviève Frachon
10.15-10.45         Vanessa Gambinus               Francine Vestberg

10.45-11.00          Pause

11.00-11.30          Marte Aure                             Vivien Espeland Uggen
11.30-12.00          Heidi Smørdal                        Jill Anita J. Unnerud
12.00-12.30          Vibecke Ambjørnsen              Lisa Kara Frøyland

12.30-13.30          Lunsj – vi inviterer                          

                             Alle
13.30-14.00         Rita O. Mannes
14.00-14.30         Tone Korth
14.30-15.00         Jo Anna Skullerud

15.15-ca 16.00     Praktisk informasjon:
                              – veien videre fram mot ferdig masteroppgave, samtaler med veiledere og medstudenter.

 

Éndagssamling – masteroppgave / HiØ fredag 6.mars 2020

Kjære studenter!

Alle dere som er i gang med å skrive masteroppgave eller som er er i ferd med å starte opp arbeidet med masteroppgaven, inviteres hermed til en éndagssamling i HiØs lokaler (rom E1-042) på Remmen i Halden fredag 6. mars 2020. Vi starter klokken 09:00 og holder på til ca. klokken 16:00.  Vi spanderer lunsj og kaffe/te.

På denne samlingen vil vi at dere skal presentere det prosjektet dere arbeider med i forbindelse med masteroppgaven, og alle er velkomne – uansett stadium i prosessen, alt fra skisser/løse tanker til mer eller mindre ferdige produkt kan legges fram. Her vil dere få respons og inspirasjon fra både lærere og medstudenter. Hver deltaker får en halv time til disposisjon. Innenfor denne halvtimen skal prosjektet presenteres, og det må også være noe tid til diskusjon og spørsmål. Presentasjonen må holdes på norsk eller svensk, men eventuelle powerpoint-presentasjoner og hand-outs kan godt være på tysk, engelsk eller fransk. Ønsker dere å bruke powerpoint, ta med PP-presentasjonen på en minnepinne eller egen bærbar PC.

Vi vil gjerne ha en viss oversikt over hvor mange som kommer, og ber dere derfor innen 25.2 sende en epost til en av oss koordinatorer hvis dere ønsker å være med på dette.

Hilsen koordinatorene Eva, Guri og Kåre

(eva.l.bjork@hiof.nokaare.solfjeld@hiof.noguri.e.barstad@hiof.no)

Program for oppstartsseminar i Gøteborg er 17.–18 januar 2020

Fredag 17/1: Metod och projekt och litteratursökning

Lokaler: Gemensamma moment och engelska: C363, franska: C444 (fredag), C250 (lördag), tyska: C456,
spanska: J444 (bare lørdag, Litteratur i undervisningen I).

OBS! För momentet Litteratursökning möts vi i foajén på Universitetsbiblioteket för vidare guidning.

08.30 – 08.55 Gemensam samling och allmän information
09.00 – 10.00 Introduktion till Metod och projekt
10.00 – 10.30 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
10.30 – 12.30 Litteratursökning – universitetsbiblioteket informerar (plats: UB, Seminarium 3)
12.30 – 13.30 Lunch (kan t.ex. köpas i Humanistens café)
13.30 – 14.30 Språkvetenskap och lärande
14.30 – 15.00 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
15.00 – 16.00 Interkulturellt lärande och/eller film
16.00 – 17.00 Litteratur och lärande
18.00 – 21.00 Gemensam kvällsbuffé på Humanisten

Lördag 18/1: Litteratur i undervisningen I & Information inför fortsättningen

09.00 – 11.30 Introduktion till Litteratur i undervisningen I
11.30 – 12.00 Fika och mingel (kaffe/te serveras på plats)
12.00 – 14.00 Vägen vidare i programmet

NB! Dette er en oppstartssamling for våremnene/kursene Metode og prosjekt (eng, fr, ty) og Litteratur i undervisningen I (eng, fr, sp, ty). Mange av dere skal kanskje bare ta Litteratur I, men det er faktisk veldig lurt å få med seg presentasjonen av Metode og prosjekt allerede nå (dere kan jo begynne å tenke litt i forkant). Studenter som studerer spansk kan følge presentasjonen av Metode og prosjekt på engelsk dersom dere ønsker det, men det er ikke mulig å starte opp med dette emnet i spansk før våren 2021.

Hjertelig velkommen, vi gleder oss til å se dere i januar i Göteborg!

Oppstartsamling for masterstudiet 29. og 30. august 2019

Vi vil med dette invitere til oppstartsamling på Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden, 29. og 30. august 2019. Samlingen starter kl. 09.00 den 29. august og avsluttes senest kl. 18.00 den 30. august.
Her finner du programmet for denne oppstartsamlingen.

På denne samlingen presenteres emnene for alle fire språkene (engelsk, fransk, spansk og tysk):

 • Fokus på form (ikke spansk)
 • Kommunikasjon
 • Interkulturell læring
 • Litteratur i undervisningen II (ikke spansk)
 • Elevspråksanalyse (ikke spansk)
 • Språklig variasjon (ikke spansk)

Ved deltid velger man noen av emnene.

Transport og overnatting i Halden.

Her kan dere finne presentasjonen fra tidligere student og tillitsvalgt My Leirvaag.
«The road to hell or the pathway to glory?»

Hilsen Angela, Eva, Guri, Kåre og Berit (kontaktpersoner)

Angela Marx-Åberg, Linnéuniversitetet (angela.marx-aberg@lnu.se)
Eva Lambertsson Björk, HiØ (eva.l.bjork@hiof.no)
Guri Ellen Barstad, HiØ (guri.e.barstad@hiof.no)
Kåre Solfjeld, HiØ (kaare.solfjeld@hiof.no)
Berit Grønn, HiØ (berit.gronn@hiof.no)

Program for mastersamlingen 8. mars, HiØ, Remmen, Halden, rom E1-062

Hver deltager har en halvtime til disposisjon. Denne halvtimen skal omfatte både presentasjon og tid til diskusjon og spørsmål. Presentasjonen bør helst være på svensk eller norsk, men eventuelle power-point-presentasjoner og hand-outs kan gjerne være på engelsk, fransk eller tysk.

 

09.00-                  Velkommen (kaffe og te)

09.00-09.30                  Lene Bogen

09.30-10.00                  Berit Müller

10.00-10.30                  Elise Nordgaard

10.30-11.00                  Malin Bergmann

 

11.00-12.00                  lunsj (vi inviterer)


12.00-12.30
          Michaela Bara

 

12.30-12.45          praktisk informasjon – veien videre fram mot ferdig masteroppgave

12.45-16.00          tid til å diskutere arbeidet med veileder(e) og andre

 

Med forbehold om forandringer hvis vi får flere påmeldinger fra studenter. Vi vet at det i tillegg til de som skal presentere, kommer til å være noen flere studenter til stede.

Masteroppgave – éndagssamling 8.mars ved HiØ

Kjære studenter!

Alle dere som er i gang med å skrive masteroppgave eller som er i ferd med å starte opp arbeidet med masteroppgaven, inviteres hermed til en éndagssamling i HiØs lokaler, rom E1-062, på Remmen i Halden fredag 8. mars 2019. Vi starter klokken 09:00 og holder på til ca. klokken 16:00.  Vi spanderer lunsj og kaffe/te.

På denne samlingen vil vi at dere skal presentere det prosjektet dere arbeider med i forbindelse med masteroppgaven, og alle er velkomne – uansett stadium i prosessen, alt fra skisser/løse tanker til mer eller mindre ferdige produkt kan legges fram. Her vil dere få respons og inspirasjon fra både lærere og medstudenter. Hver deltaker får en halv time til disposisjon. Innenfor denne halvtimen skal prosjektet presenteres, og det må også være noe tid til diskusjon og spørsmål. Presentasjonen må holdes på norsk eller svensk, men eventuelle powerpoint-presentasjoner og hand-outs kan godt være på tysk, engelsk eller fransk. Ønsker dere å bruke powerpoint, ta med PP-presentasjonen på en minnepinne eller egen bærbar PC.

Vi vil gjerne vite hvor mange som kommer, og ber dere sende en epost til én av adressene nedenfor innen 25.2, hvis dere vil være med.

Hilsen koordinatorene Eva, Guri og Kåre

(eva.l.bjork@hiof.no, kaare.solfjeld@hiof.no, guri.e.barstad@hiof.no)

Program för uppstartseminarier 18–19 januari 2019

Allmän information

Plats: Humanisten, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
Besöksadress: Renströmsgatan 6,
Karta: http://hum.gu.se/digitalAssets/1508/1508198_lorensberg_a4.jpg
http://kartor.eniro.se/
Lokaler: Gemensamma moment och engelska: C364; tyska: C450; franska: C454
Kontaktperson: Monika Mondor (monika.mondor@sprak.gu.se)

Fredag 18/1: Metod och projekt: vetenskapligt skrivande (språkvetenskap,
interkulturellt lärande/film och litteratur) samt litteratursökning

OBS! För momentet Litteratursökning ses vi i foajén på Universitetsbiblioteket för vidare guidning.
08.30 – 08.55 Gemensam samling och allmän information
09.00 – 10.00 Vetenskapligt skrivande: metod och teori inom språkvetenskap med didaktiskt perspektiv
10.00 – 10.30 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
10.30 – 12.30 Litteratursökning – universitetsbiblioteket informerar (plats: UB, Seminarium 3)
12.30 – 13.30 Lunch (kan t.ex. köpas i Humanistens café)
13.30 – 15.15 Vetenskapligt skrivande: den vetenskapliga texten
15.15 – 15.30 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
15.30 – 16.30 Vetenskapligt skrivande: interkulturellt lärande och/eller film
16.45 – 17.45 Vetenskapligt skrivande ur ett litterärt perspektiv
18.00 – 21.00 Gemensam kvällsbuffé på Humanisten. (Vi kan komma att behöva ta ut en avgift så ta med ca 150–200 svenska kronor för säkerhets skull.)

Lördag 19/1: Litteratur i undervisningen I & projektarbetet

09.00 – 11.30 Uppstartseminarium för Litteratur i undervisningen I
11.30 – 12.00 Fika och mingel (kaffe/te serveras på plats)
12.00 –14.00 Diskussion kring ämnesval för metod och projekt (alla deltagande lärare)

Varmt välkomna!