Plan for samlinger 2018

12. og 13. januar: Samling i Göteborg med oppstart av emnene Metode og prosjekt og Litteratur i undervisningen 1

9. mars: Seminar i Halden for dem som begynner på eller er i ferd med å skrive masteroppgave

30. og 31. august: Samling i Halden med oppstart av emnene:
• Fokus på form,
• Kommunikasjon
• Interkulturell læring
• Litteratur i undervisningen II
• Elevspråksanalyse
• Språklig variasjon

Program og mer informasjon om disse samlingene kommer på denne nettsiden etter hvert.

Oppstartsamling for masterstudiet 24. og 25. august 2017

Vi vil med dette invitere til oppstartsamling på Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden, 24. og 25. august 2017.

På denne samlingen presenteres emnene:

 • Fokus på form
 • Kommunikasjon
 • Interkulturell læring
 • Litteratur i undervisningen II
 • Elevspråksanalyse
 • Språklig variasjon

Ved deltid velger man noen av emnene.

Innenfor rammen av oppstartsamlingen inviteres tyskstudentene til en ‘Lesung’ på kvelden den 24.8

Program for oppstartsamlingen i Halden 2017

Transport og overnatting i Halden

Her kan dere finne presentasjonen fra tidligere student og tillitsvalgt My Leirvaag.
«The road to hell or the pathway to glory?»

Hilsen Angela, Eva, Guri og Kåre (koordinatorer)

Angela Marx-Åberg, Linnéuniversitetet (angela.marx-aberg@lnu.se)
Eva Lambertsson Björk, HiØ (eva.l.bjork@hiof.no)
Guri Ellen Barstad, HiØ (guri.e.barstad@hiof.no)
Kåre Solfjeld, HiØ (kaare.solfjeld@hiof.no)

Program for mastersamlingen 10. mars, HiØ, Remmen, Halden, rom E1-041

Hver deltager har en halvtime til disposisjon. Denne halvtimen skal
omfatte både presentasjon og tid til diskusjon og spørsmål.
Presentasjonen bør helst være på svensk eller norsk, men eventuelle
powerpoint-presentasjoner og hand-outs kan gjerne være på engelsk,
fransk eller tysk.

09.00-09.30: Ragnhild Øverland
09.30-10.00: Siv B. Ringen
10.00-10.30: Karianne Strauman
10.30-11.00: Anders Auberg
11.00-11.30: Kathrine Staksrud
11.30-12.00: Ann Iren Stangvik

12.00-12.30: lunsj (vi inviterer)

12.30-13.00: Mette Mortensen
13.00-13.30: Grete Ruud Matthews
13.30-14.00: Michele Miljkovic
14.00-14.30: Tove Andrews
14.30-15.00: Irene Nerli

15.00-16.00: praktisk informasjon – veien videre fram mot ferdig
masteroppgave.

Deretter: uformelle samtaler om masterprosjektene deres med
veiledere og andre deltakere.

Éndagssamling i masteroppgaveskriving

Kjære studenter!

Alle dere som er i gang med å skrive masteroppgave eller som er er i ferd med å starte opp arbeidet med masteroppgaven, inviteres hermed til en éndagssamling i HiØs lokaler, rom E1-041, på Remmen i Halden fredag 10. mars 2017. Vi starter klokken 09.00 og holder på til ca. klokken 16. Vi spanderer lunsj og kaffe/te.

På denne samlingen vil vi at dere skal presentere det prosjektet dere arbeider med i forbindelse med masteroppgaven, og alle er velkomne – uansett stadium i prosessen, alt fra skisser/løse tanker til mer eller mindre ferdige produkt kan legges fram. Her vil dere få respons og inspirasjon fra både lærere og medstudenter. Hver deltaker får en halv time til disposisjon. Innenfor denne halvtimen skal prosjektet presenteres, og det må også være noe tid til diskusjon og spørsmål. Presentasjonen må holdes på norsk eller svensk, men eventuelle powerpoint-presentasjoner og hand-outs kan godt være på tysk, engelsk eller fransk. Ønsker dere å bruke powerpoint, ta med PP-presentasjonen på en minnepinne eller egen bærbar PC.

Vi vil gjerne vite hvor mange som kommer, og ber dere derfor – innen 26. februar – sende en e-post enten til Kåre Solfjeld (kaare.solfjeld@hiof.no) eller Eva L. Björk (eva.l.bjork@hiof.no), hvor dere sier fra at dere vil være med.

Hilsen koordinatorene Eva, Guri og Kåre

(eva.l.bjork@hiof.no, kaare.solfjeld@hiof.no, guri.e.barstad@hiof.no)

Program för uppstartseminarier 13–14 januari 2017

Allmän information

Plats: Humanisten, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
Besöksadress: Renströmsgatan 6,

Karta: http://hum.gu.se/digitalAssets/1508/1508198_lorensberg_a4.jpg
http://kartor.eniro.se/

Lokaler: Gemensamma moment och engelska: G412; tyska: C363 (13/1) och H524 (14/1); franska: C364 (13/1) och H525 (14/1)

Lärare: Eva Lambertsson Björk, (HiØ, engelska), Jutta Eschenbach (HiØ, tyska), Christine Fredriksson (GU, tyska), Karen Knutsen (HiØ, engelska), Peter Langemeyer (HiØ, tyska), Christina Lindqvist (GU, franska), Monika Mondor (GU, engelska), Kirsten Husung (LNU, franska), Anna Greek (LNU, engelska), Kåre Solfjeld (HiØ, tyska) och Angela Marx Åberg (LNU, tyska)

Fredag 13/1: Metod och projekt & Litteratur i undervisningen I

OBS! För momentet Litteratursökning ses vi i foajén på Universitetsbiblioteket för vidare guidning.
08.30 – 08.55 Gemensam samling och allmän information
09.00 – 10.00 Vetenskapligt skrivande: metod och teori inom språkvetenskap med didaktiskt perspektiv
10.00 – 10.30 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
10.30 – 12.30 Litteratursökning – universitetsbiblioteket informerar (plats: UB, Seminarium 3)
12.30 – 13.30 Lunch (kan t.ex. köpas i Humanistens café)
13.30 – 15.15 Vetenskapligt skrivande: den vetenskapliga texten
15.15 – 15.30 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
15.30 – 16.30 Vetenskapligt skrivande: interkulturellt lärande och/eller film
16.45 – 17.45 Vetenskapligt skrivande ur ett litterärt perspektiv
18.00 – 21.00 Gemensam kvällsbuffé på Humanisten. (Vi kan komma att behöva ta ut en avgift så ta med ca 150–200 svenska kronor för säkerhets skull.)

Lördag 14/1: Litteratur i undervisningen I & projektarbetet

09.00 – 11.30 Uppstartseminarium för Litteratur i undervisningen I
11.30 – 12.00 Fika och mingel (kaffe/te serveras på plats)
12.00 –14.00 Diskussion kring ämnesval för metod och projekt (alla deltagande lärare)

Varmt välkomna!

Plan for samlinger i 2017

13. og 14. januar: Samling i Göteborg med oppstart av emnene Metode og prosjekt og Litteratur i undervisningen 1

10. mars: Seminar i Halden for dem som begynner på eller er i ferd med å skrive masteroppgave

24. og 25. august: Samling i Halden med oppstart av emnene:

• Fokus på form,
• Kommunikasjon
• Interkulturell læring
• Litteratur i undervisningen II
• Elevspråksanalyse
• Språklig variasjon

Program og mer informasjon om disse samlingene kommer på denne nettsiden etter hvert.

Oppstartsamling for masterstudiet 25. og 26. august 2016

Vi vil med dette invitere til oppstartsamling på Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden, 25. og 26. august 2016.

På denne samlingen presenteres emnene:

 • Fokus på form
 • Kommunikasjon
 • Interkulturell læring
 • Litteratur i undervisningen II
 • Elevspråksanalyse
 • Språklig variasjon

Ved deltid velger man noen av emnene.

Innenfor rammen av oppstartsamlingen inviteres tyskinteresserte til en ‘Lesung’ på kvelden den 25.8 med Dagmar Geisler, som er en svært populær barnebokforfatter og illustratør fra Tyskland. Arrangementet finner sted i klokken 19.30 etter middagen i kantina. Se programmet for oppstartsamlingen i meldingen nedenfor.

Program for oppstartsamlingen i Halden 2016

Transport og overnatting i Halden

Her kan dere finne presentasjonen fra tidligere student og tillitsvalgt My Leirvaag.
«The road to hell or the pathway to glory?»

Hilsen Angela, Eva, Guri og Kåre (koordinatorer)

Angela Marx-Åberg, Linnéuniversitetet (angela.marx-aberg@lnu.se)
Eva Lambertsson Björk, HiØ (eva.l.bjork@hiof.no)
Guri Ellen Barstad, HiØ (guri.e.barstad@hiof.no)
Kåre Solfjeld, HiØ (kaare.solfjeld@hiof.no)

Velkommen til masteroppgaveseminar fredag 4. mars!

Seminaret begynner klokka 9 og finner sted i rom E1-059 i HiØs bygg på Remmen i Halden.

PROGRAM.

Hver deltaker har en halvtime til disposisjon. Denne halvtimen skal omfatte både presentasjonen og tid til diskusjon og spørsmål.

Presentasjonen holdes på svensk eller norsk.

Det skal bli hyggelig og nyttig å treffes!

hilsen Eva og Kåre

Invitasjon til masteroppgaveseminar i Halden 4. mars

Vi vil med dette invitere til masteroppgaveseminar på Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden, fredag den 4.3. Vi starter klokken 9 og holder på til tidlig ettermiddag (avhengig av hvor mange vi blir). Alle som er i gang med å skrive masteroppgave, er hjertelig velkommen til å legge fram arbeidet sitt. Det kan være alt fra helt løse tanker om tema – via påbegynte skisser – til nesten ferdige arbeider. Hver deltaker får ca. en halv time til disposisjon. Denne halvtimen skal omfatte både presentasjonen og tid til diskusjon og spørsmål. Benytt denne sjansen til å få respons både fra veiledere og medstudenter!

Påmelding: Send en e-post til Eva eller Kåre og si at du blir med!

( eva.l.bjork@hiof.nokaare.solfjeld@hiof.no ).

 

Påmeldingsfrist: 26.2.

Hjertelig velkommen,
Eva og Kåre