Program for mastersamlingen 8. mars, HiØ, Remmen, Halden, rom E1-062

Hver deltager har en halvtime til disposisjon. Denne halvtimen skal omfatte både presentasjon og tid til diskusjon og spørsmål. Presentasjonen bør helst være på svensk eller norsk, men eventuelle power-point-presentasjoner og hand-outs kan gjerne være på engelsk, fransk eller tysk.

 

09.00-                  Velkommen (kaffe og te)

09.00-09.30                  Lene Bogen

09.30-10.00                  Berit Müller

10.00-10.30                  Elise Nordgaard

10.30-11.00                  Malin Bergmann

 

11.00-12.00                  lunsj (vi inviterer)


12.00-12.30
          Michaela Bara

 

12.30-12.45          praktisk informasjon – veien videre fram mot ferdig masteroppgave

12.45-16.00          tid til å diskutere arbeidet med veileder(e) og andre

 

Med forbehold om forandringer hvis vi får flere påmeldinger fra studenter. Vi vet at det i tillegg til de som skal presentere, kommer til å være noen flere studenter til stede.

Masteroppgave – éndagssamling 8.mars ved HiØ

Kjære studenter!

Alle dere som er i gang med å skrive masteroppgave eller som er i ferd med å starte opp arbeidet med masteroppgaven, inviteres hermed til en éndagssamling i HiØs lokaler, rom E1-062, på Remmen i Halden fredag 8. mars 2019. Vi starter klokken 09:00 og holder på til ca. klokken 16:00.  Vi spanderer lunsj og kaffe/te.

På denne samlingen vil vi at dere skal presentere det prosjektet dere arbeider med i forbindelse med masteroppgaven, og alle er velkomne – uansett stadium i prosessen, alt fra skisser/løse tanker til mer eller mindre ferdige produkt kan legges fram. Her vil dere få respons og inspirasjon fra både lærere og medstudenter. Hver deltaker får en halv time til disposisjon. Innenfor denne halvtimen skal prosjektet presenteres, og det må også være noe tid til diskusjon og spørsmål. Presentasjonen må holdes på norsk eller svensk, men eventuelle powerpoint-presentasjoner og hand-outs kan godt være på tysk, engelsk eller fransk. Ønsker dere å bruke powerpoint, ta med PP-presentasjonen på en minnepinne eller egen bærbar PC.

Vi vil gjerne vite hvor mange som kommer, og ber dere sende en epost til én av adressene nedenfor innen 25.2, hvis dere vil være med.

Hilsen koordinatorene Eva, Guri og Kåre

(eva.l.bjork@hiof.no, kaare.solfjeld@hiof.no, guri.e.barstad@hiof.no)

Program för uppstartseminarier 18–19 januari 2019

Allmän information

Plats: Humanisten, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
Besöksadress: Renströmsgatan 6,
Karta: http://hum.gu.se/digitalAssets/1508/1508198_lorensberg_a4.jpg
http://kartor.eniro.se/
Lokaler: Gemensamma moment och engelska: C364; tyska: C450; franska: C454
Kontaktperson: Monika Mondor (monika.mondor@sprak.gu.se)

Fredag 18/1: Metod och projekt: vetenskapligt skrivande (språkvetenskap,
interkulturellt lärande/film och litteratur) samt litteratursökning

OBS! För momentet Litteratursökning ses vi i foajén på Universitetsbiblioteket för vidare guidning.
08.30 – 08.55 Gemensam samling och allmän information
09.00 – 10.00 Vetenskapligt skrivande: metod och teori inom språkvetenskap med didaktiskt perspektiv
10.00 – 10.30 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
10.30 – 12.30 Litteratursökning – universitetsbiblioteket informerar (plats: UB, Seminarium 3)
12.30 – 13.30 Lunch (kan t.ex. köpas i Humanistens café)
13.30 – 15.15 Vetenskapligt skrivande: den vetenskapliga texten
15.15 – 15.30 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
15.30 – 16.30 Vetenskapligt skrivande: interkulturellt lärande och/eller film
16.45 – 17.45 Vetenskapligt skrivande ur ett litterärt perspektiv
18.00 – 21.00 Gemensam kvällsbuffé på Humanisten. (Vi kan komma att behöva ta ut en avgift så ta med ca 150–200 svenska kronor för säkerhets skull.)

Lördag 19/1: Litteratur i undervisningen I & projektarbetet

09.00 – 11.30 Uppstartseminarium för Litteratur i undervisningen I
11.30 – 12.00 Fika och mingel (kaffe/te serveras på plats)
12.00 –14.00 Diskussion kring ämnesval för metod och projekt (alla deltagande lärare)

Varmt välkomna!

Oppstartsamling for masterstudiet 30. og 31. august 2018

Vi vil med dette invitere til oppstartsamling på Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden, 30. og 31. august 2018. Samlingen starter kl. 09.00 den 30. august og avsluttes senest kl. 18.30 den 31. august.
Her finner du programmet for denne oppstartsamlingen.

På denne samlingen presenteres emnene for alle tre språkene (engelsk, fransk og tysk):

 • Fokus på form
 • Kommunikasjon
 • Interkulturell læring
 • Litteratur i undervisningen II
 • Elevspråksanalyse
 • Språklig variasjon

Ved deltid velger man noen av emnene.

Transport og overnatting i Halden

Her kan dere finne presentasjonen fra tidligere student og tillitsvalgt My Leirvaag.
«The road to hell or the pathway to glory?»

Hilsen Angela, Eva, Guri og Kåre (koordinatorer)

Angela Marx-Åberg, Linnéuniversitetet (angela.marx-aberg@lnu.se)
Eva Lambertsson Björk, HiØ (eva.l.bjork@hiof.no)
Guri Ellen Barstad, HiØ (guri.e.barstad@hiof.no)
Kåre Solfjeld, HiØ (kaare.solfjeld@hiof.no)

 

Program for mastersamlingen 9. mars, HiØ, Remmen, Halden, rom E1-037

Program for mastersamlingen 9. mars, HiØ, Remmen, Halden, rom E1-037

Hver deltager har en halvtime til disposisjon. Denne halvtimen skal omfatte både presentasjon og tid til diskusjon og spørsmål. Presentasjonen bør helst være på svensk eller norsk, men eventuelle power-point presentasjoner og hand-outs kan gjerne være på engelsk, fransk eller tysk.

 

09.00-                            Velkommen (kaffe og te, og det blir småpauser i løpet av formiddagen)

 

09.00-09.30                  Astrid Bøhn-Abrahamsen

09.30-10.00                  Gunhild Langøien

10.00-10.30                  Adriana Prada

10.30-11.00                  Elise Forøysund

11.00-11.30                  Lisbeth Lindquist

11:30-12.00                  Elisabeth Eriksen

12.00-12.30                  Kim Rognerudengen

 

12.30-13.00                  Lunsj (vi inviterer)

 

13.00-13.15                   Praktisk informasjon – veien videre fram mot ferdig masteroppgave

13.15-16.00                   Tid til å diskutere arbeidet med veileder(e) og andre

 

Med forbehold om forandringer hvis vi får flere påmeldinger fra studenter.

 

Éndagssamling i masteroppgaveskriving fredag 9. mars 2018

Kjære studenter!

Alle dere som er i gang med å skrive masteroppgave eller som er er i ferd med å starte opp arbeidet med masteroppgaven, inviteres hermed til en éndagssamling i HiØs lokaler, rom E1-037, på Remmen i Halden fredag 9. mars 2018. Vi starter klokken 09:00 og holder på til ca. klokken 16:00.  Vi spanderer lunsj og kaffe/te.

På denne samlingen vil vi at dere skal presentere det prosjektet dere arbeider med i forbindelse med masteroppgaven, og alle er velkomne – uansett stadium i prosessen, alt fra skisser/løse tanker til mer eller mindre ferdige produkt kan legges fram. Her vil dere få respons og inspirasjon fra både lærere og medstudenter. Hver deltaker får en halv time til disposisjon. Innenfor denne halvtimen skal prosjektet presenteres, og det må også være noe tid til diskusjon og spørsmål. Presentasjonen må holdes på norsk eller svensk, men eventuelle powerpoint-presentasjoner og hand-outs kan godt være på tysk, engelsk eller fransk. Ønsker dere å bruke powerpoint, ta med PP-presentasjonen på en minnepinne eller egen bærbar PC.

Vi vil gjerne vite hvor mange som kommer, og ber dere derfor – innen 26. februar – sende en e-post enten til Kåre Solfjeld (kaare.solfjeld@hiof.no) eller Eva L. Björk (eva.l.bjork@hiof.no), hvor dere sier fra at dere vil være med.

Hilsen koordinatorene Eva, Guri og Kåre

(eva.l.bjork@hiof.no, kaare.solfjeld@hiof.no, guri.e.barstad@hiof.no)

Program för uppstartseminarier 12–13 januari 2018

Allmän information 

Plats:                   Humanisten, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
Besöksadress:   Renströmsgatan 6,
Lokaler:               Gemensamma moment och engelska: D404; tyska: C454; franska: H737

Kartor:
http://hum.gu.se/digitalAssets/1508/1508198_lorensberg_a4.jpg
http://www.hum.gu.se/digitalAssets/1353/1353214_orienteringstavla-ht2011_sv.pdf  

Fredag 12/1: Metod och projekt: vetenskapligt skrivande (språkvetenskap, interkulturellt lärande/film och litteratur) samt litteratursökning
OBS! För momentet Litteratursökning ses vi i foajén på Universitetsbiblioteket för vidare guidning.

08.30 – 08.55                     Gemensam samling och allmän information
09.00 – 10.00                     Vetenskapligt skrivande: metod och teori inom språkvetenskap

med didaktiskt perspektiv

10.00 – 10.30                     Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
10.30 – 12.30                     Litteratursökning – universitetsbiblioteket informerar (plats: UB, Seminarium 3)

12.30 – 13.30                     Lunch (kan t.ex. köpas i Humanistens café)

13.30 – 15.15                     Vetenskapligt skrivande: den vetenskapliga texten
15.15 – 15.30                     Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
15.30 – 16.30                     Vetenskapligt skrivande: interkulturellt lärande och/eller film
16.45 – 17.45                     Vetenskapligt skrivande ur ett litterärt perspektiv
18.00 – 21.00                     Gemensam kvällsbuffé på Humanisten. (Ta med ca 50 SEK till avgift för dryck.)

Lördag 13/1: Litteratur i undervisningen I & projektarbetet

09.00 – 11.30                    Uppstartseminarium för Litteratur i undervisningen I
11.30 – 12.00                    Fika och mingel (kaffe/te serveras på plats)
12.00 – 14.00                    Diskussion kring ämnesval för metod och projekt (alla deltagande lärare)

Varmt välkomna!

Institutionen för språk och litteraturer
Göteborgs universitet
Monika Mondor/Christine Fredriksson/Christina Lindqvist

NB! Vi gjør oppmerksom på at norske studenter som har disse kursene i sin utdanningsplan for våren 2018, automatisk er påmeldt. Har du spørsmål om untdanningsplanen, ta kontakt med studiekonsulent for nettstudier Kjersti O’Callaghan (kjersti.ocallaghan@hiof.no)

Svenske studenter som har spørsmål omkring påmeldingen til disse kursene, ta kontakt med programkoordinator Angela Marx-Åberg (angela.marx-aberg@lnu.se)

Plan for samlinger 2018

12. og 13. januar: Samling i Göteborg med oppstart av emnene Metode og prosjekt og Litteratur i undervisningen 1

9. mars: Seminar i Halden for dem som begynner på eller er i ferd med å skrive masteroppgave

30. og 31. august: Samling i Halden med oppstart av emnene:
• Fokus på form,
• Kommunikasjon
• Interkulturell læring
• Litteratur i undervisningen II
• Elevspråksanalyse
• Språklig variasjon

Program og mer informasjon om disse samlingene kommer på denne nettsiden etter hvert.

Oppstartsamling for masterstudiet 24. og 25. august 2017

Vi vil med dette invitere til oppstartsamling på Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden, 24. og 25. august 2017.

På denne samlingen presenteres emnene:

 • Fokus på form
 • Kommunikasjon
 • Interkulturell læring
 • Litteratur i undervisningen II
 • Elevspråksanalyse
 • Språklig variasjon

Ved deltid velger man noen av emnene.

Innenfor rammen av oppstartsamlingen inviteres tyskstudentene til en ‘Lesung’ på kvelden den 24.8

Program for oppstartsamlingen i Halden 2017

Transport og overnatting i Halden

Her kan dere finne presentasjonen fra tidligere student og tillitsvalgt My Leirvaag.
«The road to hell or the pathway to glory?»

Hilsen Angela, Eva, Guri og Kåre (koordinatorer)

Angela Marx-Åberg, Linnéuniversitetet (angela.marx-aberg@lnu.se)
Eva Lambertsson Björk, HiØ (eva.l.bjork@hiof.no)
Guri Ellen Barstad, HiØ (guri.e.barstad@hiof.no)
Kåre Solfjeld, HiØ (kaare.solfjeld@hiof.no)