Oppstartsamling for masterstudiet 25. og 26. august 2016

Vi vil med dette invitere til oppstartsamling på Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden, 25. og 26. august 2016.

På denne samlingen presenteres emnene:

 • Fokus på form
 • Kommunikasjon
 • Interkulturell læring
 • Litteratur i undervisningen II
 • Elevspråksanalyse
 • Språklig variasjon

Ved deltid velger man noen av emnene.

Innenfor rammen av oppstartsamlingen inviteres tyskinteresserte til en ‘Lesung’ på kvelden den 25.8 med Dagmar Geisler, som er en svært populær barnebokforfatter og illustratør fra Tyskland. Arrangementet finner sted i klokken 19.30 etter middagen i kantina. Se programmet for oppstartsamlingen i meldingen nedenfor.

Program for oppstartsamlingen i Halden 2016

Transport og overnatting i Halden

Her kan dere finne presentasjonen fra tidligere student og tillitsvalgt My Leirvaag.
«The road to hell or the pathway to glory?»

Hilsen Angela, Eva, Guri og Kåre (koordinatorer)

Angela Marx-Åberg, Linnéuniversitetet (angela.marx-aberg@lnu.se)
Eva Lambertsson Björk, HiØ (eva.l.bjork@hiof.no)
Guri Ellen Barstad, HiØ (guri.e.barstad@hiof.no)
Kåre Solfjeld, HiØ (kaare.solfjeld@hiof.no)

Velkommen til masteroppgaveseminar fredag 4. mars!

Seminaret begynner klokka 9 og finner sted i rom E1-059 i HiØs bygg på Remmen i Halden.

PROGRAM.

Hver deltaker har en halvtime til disposisjon. Denne halvtimen skal omfatte både presentasjonen og tid til diskusjon og spørsmål.

Presentasjonen holdes på svensk eller norsk.

Det skal bli hyggelig og nyttig å treffes!

hilsen Eva og Kåre

Invitasjon til masteroppgaveseminar i Halden 4. mars

Vi vil med dette invitere til masteroppgaveseminar på Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden, fredag den 4.3. Vi starter klokken 9 og holder på til tidlig ettermiddag (avhengig av hvor mange vi blir). Alle som er i gang med å skrive masteroppgave, er hjertelig velkommen til å legge fram arbeidet sitt. Det kan være alt fra helt løse tanker om tema – via påbegynte skisser – til nesten ferdige arbeider. Hver deltaker får ca. en halv time til disposisjon. Denne halvtimen skal omfatte både presentasjonen og tid til diskusjon og spørsmål. Benytt denne sjansen til å få respons både fra veiledere og medstudenter!

Påmelding: Send en e-post til Eva eller Kåre og si at du blir med!

( eva.l.bjork@hiof.nokaare.solfjeld@hiof.no ).

 

Påmeldingsfrist: 26.2.

Hjertelig velkommen,
Eva og Kåre

Plan for samlinger i 2016

8. og 9. januar: Samling i Göteborg med oppstart av emnene Metode og prosjekt og Litteratur i undervisningen 1

4. mars: Seminar i Halden for dem som begynner på eller er i ferd med å skrive masteroppgave

25. og 26. august: Samling i Halden med oppstart av emnene: 

 • Fokus på form,
 • Kommunikasjon
 • Interkulturell læring
 • Litteratur i undervisningen II
 • Elevspråksanalyse
 • Språklig variasjon

Vi anbefaler at de som begynner studiet høsten 2016, tar emnene Kommunikasjon og Interkulturell læring. 

Program og mer informasjon om disse samlingene kommer på denne nettsiden etter hvert.

Oppstartsamling for masterstudiet 27. og 28. august 2015

Vi vil med dette invitere til oppstartsamling på Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden, 27. og 28. august 2015. På denne samlingen presenteres førsteårsemnene (ved såkalt normert studieprogresjon, full tid):
– Fokus på form,
– Kommunikasjon
– Interkulturell læring

og annetårsemnene (ved såkalt normert studieprogresjon, full tid):

– Litteratur i undervisningen II
– Elevspråksanalyse
– Språklig variasjon

Ønsker man å ta studiet på deltid, velger man noen av emnene.

Det er selvsagt slik at alle som ønsker å ta (noen av) disse emnene, er velkomne til samlingen.
Program for oppstartsamlingen i Halden 2015

Transport og overnatting i Halden

Her kan dere finne presentasjonen fra tidligere student og tillitsvalgt My Leirvaag.
«The road to hell or the pathway to glory?»

hilsen Angela, Eva Guri og Kåre (koordinatorer)

Angela Marx-Åberg, Växjö (angela.marx-aberg@lnu.se)
Eva Lambertsson Björk, Halden (eva.l.bjork@hiof.no)
Guri Ellen Barstad (guri.e.barstad@hiof.no)
Kåre Solfjeld, Halden (kaare.solfjeld@hiof.no)

 

Invitasjon til masteroppgaveseminar 6.3.2015

Alle dere som er i gang med å skrive masteroppgave eller som er er i ferd med å starte opp arbeidet med masteroppgaven, inviteres hermed til en éndagssamling i HiØs lokaler, nærmere bestemt rom E1-062, på Remmen i Halden fredag 6. mars 2015.Vi starter klokken 09.00 og holder på til ca. klokken 16. Vi spanderer lunsj og kaffe/te.

På denne samlingen vil vi at dere skal presentere det prosjektet dere arbeider med i forbindelse med masteroppgaven, og alle er velkomne – uansett stadium i prosessen, alt fra skisser/løse tanker til mer eller mindre ferdige produkt kan legges fram. Her vil dere få respons og inspirasjon fra både lærere og medstudenter. Hver deltaker får en halv time til disposisjon. Innenfor denne halvtimen skal prosjektet presenteres, og også noe tid til diskusjon og spørsmål. Presentasjonen må holdes på norsk eller svensk, men eventuelle powerpoint-presentasjoner og hand-outs kan godt være på tysk eller engelsk. Ønsker dere å bruke powerpoint, ta med PP-presentasjonen på en minnepinne.

Vi vil gjerne vite hvor mange som kommer, og ber dere derfor – innen 20. februar – sende en e-post enten til Kåre Solfjeld (kaare.solfjeld@hiof.no) eller Eva L. Björk (eva.l.bjork@hiof.no), hvor dere sier fra at dere vil være med.
Hjertelig velkommen!
hilsen Eva og Kåre

Program for samlingen i Göteborg 9. og 10. januar

Til alle dere som skriver masteroppgave:
Du kan levere inn masteroppgaven til følgende frister:
Senest 20.5. Muntlig eksamen avholdes etter avtale (men i alle fall før sommeren).
Senest 1.9. Muntlig eksamen avholdes etter avtale
Senest 15.01. Muntlig eksamen avholdes etter avtale.
hilsen koordinatorene Eva og Kåre
(eva.l.bjork@hiof.no, kaare.solfjeld@hiof.no)

+ en PDF som vedlegg

Frister for innlevering av masteroppgave

Til alle dere som skriver masteroppgave:
Du kan levere inn masteroppgaven til følgende frister:
Senest 20.5. Muntlig eksamen avholdes etter avtale (men i alle fall før sommeren).
Senest 1.9. Muntlig eksamen avholdes etter avtale
Senest 15.01. Muntlig eksamen avholdes etter avtale.
hilsen koordinatorene Eva og Kåre
(eva.l.bjork@hiof.no, kaare.solfjeld@hiof.no)

 

Samlinger våren 2015

Våren 2015 finner samlingene sted til følgende tider:

9. og 10. januar i Göteborg: oppstartsamling for emnene Litteratur i undervisningen 1, og Metode og prosjekt (annetsemestersemner ved såkalt normal studieprogresjon, full tid). Program kommer senere, men vi begynner klokken 8.30 fredag 9.1 og holder på til ca. klokken 14 lørdag den 10.1.
6. mars i Halden: Oppgaveseminar for dem som skriver eller planlegger å skrive masteroppgave.

hilsen Eva og Kåre (koordinatorer i Halden)
eva.l.bjork@hiof.no
kaare.solfjeld@hiof.no