Om studiet

Finn detaljer om emnene i studiet

Masterstudiet har 8 emner pluss masteravhandlingen.
For å finne detaljer om det enkelte emne eller se hvilken rekkefølge emnene gjennomføres, kan du benytte de tre blå knappene nederst på siden, eller klikke på linken til studiemodellen.

Hvis du har et behov for å endre rekkefølgen på emnene eller endre hvilket semester du skal gjennomføre et emne, så kan du kontakte Tove Sørum så kan vi korrigere din utdanningsplan.

Studiemodell alle språk