Sagt om oss

Her er noen av våre nåværende og tidligere studenter som deler sine erfaringer med dette studiet.

 

My_Leirvaag
My Leirvaag

2014 – 2016
Engelsk

Dette programmet har uten tvil hatt stor verdi for meg som lærer på ungdomsskolen. Jeg er mer trygg på meg selv, jeg innehar solid kompetanse og kan møte verdens mest kritiske publikum med et smil. Alle gode tips, undervisningsopplegg og ikke minst kjennskap til forskning og dypere forståelse for språkinnlæring har desidert gjort meg til en bedre lærer.
Studiet er givende og har gitt meg mye nyttig kunnskap. Tilbakemeldinger og kommunikasjon fra studiets lærere har vært konstruktive, og mine veiledere har alltid vært tilgjengelige. Det at denne kommunikasjonen har foregått på målspråket, har gjort studiet enda mer utfordrende, men samtidig svært nyttig.


 

Patrick_Myhrvang
Patrick Myhrvang

2014 – 2016
Engelsk

Dette masterstudiet har gitt meg muligheten til å videreutvikle mine egenskaper som språklærer innenfor et fleksibelt og trygt læringsmiljø. De ulike fagene jeg har deltatt i har bidratt positivt til min egen språkutvikling, og har gitt meg muligheten til å reflektere over og bli mer bevisst i min egen undervisningspraksis. Fra studiets start har jeg blitt fulgt opp av en rekke flinke og entusiastiske lærere som har bidratt med både veiledning og oppmuntring. I tillegg til å heve min egen faglige kompetanse, har studiet også gjort meg tryggere i min posisjon som språklærer og gitt meg den tyngden jeg trenger for å bli den beste læreren jeg kan for mine elever.


 

JonBjoerklund
Jon Bjørklund

2010 – 2014
Tysk

Jeg gjennomførte masterstudiet fremmedspråk i skolen i tidsrommet 2010-2014 ved siden av full jobb. Alle modulene i dette studiet har ligget på et faglig meget høyt nivå, og det var viktig for meg. De læringsplattformer som ble brukt, gjorde at det hele tiden var god kontakt mellom lærer/veileder og student, og jeg fikk veldig god oppfølging, både med tanke på gjennomføring av de obligatoriske studiemodulene og den avsluttende masteroppgaven. I tillegg er studiet praksisnært, og derfor relevant for undervisning i fremmedspråk på alle nivåer. Jeg opplever at masterstudiet har gitt meg god faglig kompetanse, ikke bare med tanke på min undervisningspraksis i målspråket, men også i forhold til undervisning generelt.


 

Student Ragnhild Stige
Ragnhild Stige

2013 – 2015
Engelsk

Jeg lette lenge for å finne et masterprogram som både var fagdidaktisk og nettbasert – slik at det enkelt lot seg kombinere med lærerjobben. Masterprogrammet ved Høgskolen i Østfold har vært over alle forventninger! Fagene er varierte og moderne; vi har hatt om alt fra bruk av digitale verktøy som eTwinning, memrise.com og corpora, til interkulturell kommunikasjon, Global English, film og litteratur til språkutvikling og formativ vurdering av elevtekster. Vi har også studert både den nasjonale læreplanen LK06 – nå gir den endelig mening – og Europeisk språkpolitikk (CEFR). Arbeidet har vært svært motiverende siden hvert emne har en naturlig progresjon fra arbeid med teori til utforming av undervisningsopplegg. Sosialt har det også fungert veldig fint: samlinger på starten av hvert semester og kontinuerlig samarbeid, diskusjon og hverandre-vurdering på digitale plattformer. Hver uke har jeg lært noe og blitt inspirert til å prøve ut nye ting i praksis. Anbefaler studiet på det sterkeste!