Høgskolen i Østfolds Prosjekt Helios fikk i 2014 innvilget 1 mill NOK til å bygge en Smart Living Lab, en forskningsinfrastruktur som er relevant for et bredt spekter av energiteknologisk forskning. Laben skal være et plusshus og bestå av fleksible containerbaserte boenheter som vil være bebodd for å oppnå et realistisk energisystem.