Fra Fronter til Canvas – nå braker det løs

Da er pilotfasen i prosjektet snart over – og fra og med i morgen starter opplæring i Canvas for alle ansatte ved HiØ

Se forrige ukes nyhetsoppslag

Publisert i Canvas, IKT og læring, PULS, Uncategorized | Skriv en kommentar

Orientering om Canvas på personalseminar for avdeling for helse og velferd

29.-30.januar hadde avdeling for helse- og velferd personalseminar. Den andre dagen var jeg invitert til å orientere om Canvasprosjektet, «Hva, hvorfor og hvordan»

Her følger min presentasjon

Publisert i Canvas, IKT og læring, PULS | Skriv en kommentar

Erfaringsutvekslingsseminarer – Canvasprosjekter

Denne uken har vi arrangert to erfaringsutvekslingsseminarer for deltakere som er er med i piltotprosjektene ved HiØ.

Det var fint å se hvordan ulike emner ble utformet i Canvas – og hvordan lærere på ulike måter legger tilrette for læring og undervisning gjennom læringsplattformen.

 

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Presentasjon av Canvasprosjekt på høstkonferansen

På årets høstkonferanse i regi av Norgesuniversitetet ble jeg invitert til å presentere HiØ`s Canvasprosjekt.

I forbindelse med presentasjoner om pedagogisk bruk av Canvas ble det laget denne filmen

Presentasjonen ligger her

Alle presentasjonene fra konferansen ligger her

 

Publisert i Canvas | Skriv en kommentar

Nytt studium er i gang

Da er nytt studium i gang. Studiet er revidert fra det som tidligere het praktisk høgskolepedagogikk eller basisstudiet.

I det nye studiet er digitale undervisningsformer vektlagt.

Innholdet i studiet kan du lese i Studieplan for praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer

Studiet er også en del av Canvas pilotprosjektet.

Publisert i PULS | Skriv en kommentar

Digitalisering av høgskolen – tema på på årets personalseminar

På årets seminar for teknisk-administrativt ansatte var temaet Digitalisering av høgskolen.

På vegne av PULS hadde jeg en presentasjon av hva PULS har bidratt med i dette arbeidet. Henrik Sætra og Trine E Christoffersen presenterte også to prosjekter fra fjorårets satsing på Digitale utviklingsprosjekter.

 

Publisert i PULS | Skriv en kommentar

Pilotprosjektene i Canvas er i gang

Til pilotprosjektene i Canvas er det meldt inn ca. 75 ulike emner for studieåret 2017/2018

Oversikt over hvem som er med + mer informasjon om prosjektene ligger på denne siden

Det er opprettet en egen support-tjeneste for pilotprosjektene.

En prosjektgruppe er oppnevnt for å følge opp prosjektene ved bl.a. å

  • etablere nødvendig støtte- og supporttjeneste
  • vurdere mulighe tredjepartsløsninger
  • utvikle retningslinjer for en forvaltningsmodell
  • foreslå en kursmal for opplæring og organisere denne og forestå opplæringen¨
  • evaluere innføeringsprosjektegt og foreslå en forvaltningsmodell

Prosjektet ledes av undertegnede og Arild Flobak – begge ansatt i PULS – som er høgskolens Pedagogiske utviklings- og læringssenter

I løpet av november vil det første erfaringsseminaret arrangeres, der deltakerne inviteres til å utveksle erfaringer, gi hverandre tips, vise fram egne kurs, komme med innspill og råd til prosjektledelsen m.m.

Publisert i IKT og læring, PULS | Skriv en kommentar

Posterpresentasjon – Digital utviklingsprosjekter

Resultatene fra 14 digitale utviklingsprosjekter ble presentert 9.juni som en åpen dag.

Prosjektene har vært gjennomført i studieåret 2016-2017, med tildelte midler på til sammen 1.4 millioner kroner. PULS har ansvaret for å veilede prosjektene.

Se HiØ`s omtale av saken 

 

 

Publisert i IKT og læring, PULS | Skriv en kommentar

Canvasprosjekter 2017-2018

Så er Canvasprosjekter utlyst, prosjektgruppe er opprettet, det er avklart hvem som blir med og arbeidet er i gang. Første dag med opplæring er i dag – og vil fortsette de kommende tre uker.

Etter spennende og viktig arbeid for HiØ

Les mer her

 

Publisert i IKT og læring, PULS | Skriv en kommentar

Studielederforum 7.april 2017

ORIENTERINGSSAKER

Litt mer om Canvasprosjektene og Studium i høgskolpedagogikk

Publisert i PULS | Skriv en kommentar