Reklamefilm til tjenesten DelRett

I forbindelse med relansering av tjenesten DelRett har Norgesuniversitetet laget en reklamefilm:

En viktig tjeneste som muligens  ikke er godt nok kjent i UH-sektoren

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nytt, stort oppslag hos Norgesuniversitetet

Igjen har vi fått et nytt og stort oppslag hos Norgesuniversitetet vedr. neste runde med webinarer.

Les her

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

UNINETT sitt prioriteringsråd for undervisningstøtte

15.-16 mars deltar jeg på oppstartmøtet hos UNINETT – i prioriteringsrådet for undervisningsstøtte.

Utvalget består av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor. Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår UNINETT strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud.

Les mer

Et kjempeinteressant og verdigfullt arbeid – og ikke minst relevant for mange av de aktivitetene som PULS jobber med

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Arbeidsgruppe som skal gi anbefalinger til innføring og operasjonalisering av nytt LMS

Avdelingsdirektør for Studieenheten, Beth Linde, har på vegne av styringsgruppa for fleksibel utdanning oppnevnt en arbeidsgruppe som skal gi anbefalinger til innføring og operasjonalisering av nytt LMS. Jeg skal lede gruppa.

Utgangspunktet for oppnevningen av gruppa er denne saken:

CANVAAS valgt som UH-sektorens LMS-tilbyder

Arbeidsgruppa skal ha sine anbefalinger ferdige 15.mars 2017.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nasjonale webinarer for UH-sektoren

PULS har i samarbeid med flere representanter i UH-ped-nettverket vært med på å planlegge 6 nasjonale webinarer for UH-sektoren i kalenderåret 2017. Dette er betrakte som pedaogisk nybrottsarbeid.

Interessen for deltakelse var overveldende. 185 var påemedlt til de to første 17. januar.

Lenkene nedenfor inneholder mer informasjon;

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Disputas – Feedback under lupen

Torsdag 24.11 deltok jeg i Kristine Høeg Karlsen sin disputas.

Prøveforelsesningen hadde tittelen: Feedback i utdanning og arbeidsliv.
Avhandlingen har tittelen: Feedback under lupen

Tema og innhold var av stor interesse.

Gratulerer til en flink og dyktig kollega!

Les mer her

Publisert i PULS | Skriv en kommentar

Workshop om digital vurdering i høyere utdanning

Fredag arrangerte Norgesuniversitetet workshop om digital vurdering i høyere utdanning.

En inspirerende og fin workshop som berører et viktig tema. digvurdbilde

Programmet for workshopen ligger her

Det er utfordringer knyttet til å få god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, studentaktiviteter og formativ og summativ vurdering på programnivå. Dette er også sentralt innhold i den nye tilsynsforskriften som er ute til høring i disse dager.

I tillegg synes det som om høyere utdanning i langt større grad enn dagens praksis bør legge til rette for ulike digital løsninger i vurderingsordningene,   slik som f.eks. bruk av video, digitale historiefortellinger, multiple-choice-oppgaver m.m

Publisert i IKT og læring, Norgesuniversitetet | Skriv en kommentar

Høgskolepedaogisk studium med vekt på digital didaktikk

Dette året reviderer PULS studieplanen for basisstudiet i høgskolepedagogikk. Den største endringen innebærer økt fokus på digital didaktikk som svar på sektorens behov for økt kompetanse innen  dette området.

Studiet starter høsten 2017

Publisert i IKT og læring, PULS | Skriv en kommentar

Møte med faglig ledergruppe

Idag har jeg hatt gleden av å delta i møte med utvidet faglig ledergruppe. Hensikten var å legge fram aktivitetsrapporten for PULS fra studieåret 2015 – 2016, samt planer for videre aktiviteter i studieåret 2016-2017.

Skal PULS lykkes i sitt arbeid, er godt og nært samarbeid med ledergruppa avgjørende.

Her er presentasjonen fra PULS.

Publisert i PULS, Uncategorized | Skriv en kommentar

Nettverksseminar om universitets og høgksolepedagogikk 3.-10.september 2016

3.-10. september arrangerte Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk samling i Hellas. Jeg hadde gleden av å delta på denne nasjonale samlingen.

På seminaret arbeidet vi med ulike sentrale temaer innenfor universitets- og høgskolepedagogikken, og det var også mulig å jobbe med egen skriving.

En verdifull samling som ga inspirasjon til å jobbe videre og ikke minst samarbeid med andre i sektoren .

Publisert i PULS | Skriv en kommentar