Posterpresentasjon – Digital utviklingsprosjekter

Resultatene fra 14 digitale utviklingsprosjekter ble presentert 9.juni som en åpen dag.

Prosjektene har vært gjennomført i studieåret 2016-2017, med tildelte midler på til sammen 1.4 millioner kroner. PULS har ansvaret for å veilede prosjektene.

Se HiØ`s omtale av saken 

 

 

Publisert i IKT og læring, PULS | Skriv en kommentar

Canvasprosjekter 2017-2018

Så er Canvasprosjekter utlyst, prosjektgruppe er opprettet, det er avklart hvem som blir med og arbeidet er i gang. Første dag med opplæring er i dag – og vil fortsette de kommende tre uker.

Etter spennende og viktig arbeid for HiØ

Les mer her

 

Publisert i IKT og læring, PULS | Skriv en kommentar

Studielederforum 7.april 2017

ORIENTERINGSSAKER

Litt mer om Canvasprosjektene og Studium i høgskolpedagogikk

Publisert i PULS | Skriv en kommentar

Canvas-prosjekter 2017/2018

Etter arbeidsgruppen sine anbefalinger (se innlegg 6.3.2017) er det nå lyst ut Canvasprosjekter for studieåret 2017-2018.

Det er også nedsatt en prosjektgruppe som skal legge tilrette for opplæring og support i prosjektperioden og anbefale hvordan den endelige implementeringsprosessen høsten 2018 bør gjennomføres. Jeg skal sammen med min kollega Pål Ellingsen lede prosjektgruppa. Dette blir et interessant og spennende arbeid.

Les med om HiØ-nyheten Ny læringsplattform

Les mer om utlysning av Canvasprosjekter 2017-2018

Publisert i PULS, Uncategorized | Skriv en kommentar

Reklamefilm til tjenesten DelRett

I forbindelse med relansering av tjenesten DelRett har Norgesuniversitetet laget en reklamefilm:

En viktig tjeneste som muligens  ikke er godt nok kjent i UH-sektoren

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nytt, stort oppslag hos Norgesuniversitetet

Igjen har vi fått et nytt og stort oppslag hos Norgesuniversitetet vedr. neste runde med webinarer.

Les her

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

UNINETT sitt prioriteringsråd for undervisningstøtte

15.-16 mars deltar jeg på oppstartmøtet hos UNINETT – i prioriteringsrådet for undervisningsstøtte.

Utvalget består av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor. Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår UNINETT strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud.

Les mer

Et kjempeinteressant og verdigfullt arbeid – og ikke minst relevant for mange av de aktivitetene som PULS jobber med

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Arbeidsgruppe som skal gi anbefalinger til innføring og operasjonalisering av nytt LMS

Avdelingsdirektør for Studieenheten, Beth Linde, har på vegne av styringsgruppa for fleksibel utdanning oppnevnt en arbeidsgruppe som skal gi anbefalinger til innføring og operasjonalisering av nytt LMS. Jeg skal lede gruppa.

Utgangspunktet for oppnevningen av gruppa er denne saken:

CANVAAS valgt som UH-sektorens LMS-tilbyder

Arbeidsgruppa skal ha sine anbefalinger ferdige 15.mars 2017.

Publisert i PULS | Skriv en kommentar

Nasjonale webinarer for UH-sektoren

PULS har i samarbeid med flere representanter i UH-ped-nettverket vært med på å planlegge 6 nasjonale webinarer for UH-sektoren i kalenderåret 2017. Dette er betrakte som pedaogisk nybrottsarbeid.

Interessen for deltakelse var overveldende. 185 var påemedlt til de to første 17. januar.

Lenkene nedenfor inneholder mer informasjon;

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Disputas – Feedback under lupen

Torsdag 24.11 deltok jeg i Kristine Høeg Karlsen sin disputas.

Prøveforelsesningen hadde tittelen: Feedback i utdanning og arbeidsliv.
Avhandlingen har tittelen: Feedback under lupen

Tema og innhold var av stor interesse.

Gratulerer til en flink og dyktig kollega!

Les mer her

Publisert i PULS | Skriv en kommentar