Pilotprosjektene i Canvas er i gang

Til pilotprosjektene i Canvas er det meldt inn ca. 75 ulike emner for studieåret 2017/2018

Oversikt over hvem som er med + mer informasjon om prosjektene ligger på denne siden

Det er opprettet en egen support-tjeneste for pilotprosjektene.

En prosjektgruppe er oppnevnt for å følge opp prosjektene ved bl.a. å

  • etablere nødvendig støtte- og supporttjeneste
  • vurdere mulighe tredjepartsløsninger
  • utvikle retningslinjer for en forvaltningsmodell
  • foreslå en kursmal for opplæring og organisere denne og forestå opplæringen¨
  • evaluere innføeringsprosjektegt og foreslå en forvaltningsmodell

Prosjektet ledes av undertegnede og Arild Flobak – begge ansatt i PULS – som er høgskolens Pedagogiske utviklings- og læringssenter

I løpet av november vil det første erfaringsseminaret arrangeres, der deltakerne inviteres til å utveksle erfaringer, gi hverandre tips, vise fram egne kurs, komme med innspill og råd til prosjektledelsen m.m.

Dette innlegget ble publisert i IKT og læring, PULS. Bokmerk permalenken.